Undertekster av høy kvalitet

Hva er en undertekst?

En undertekst eller «teksting» kan defineres som omsetning av dialogen som foregår på TV eller film. I dag tilbys undertekster i de aller fleste filmer, og har nærmest blitt en selvfølge både på lineær-TV og i strømmetjenester.

Underteksten kan enten være på samme språk som dialogens opprinnelige språk, eller en oversettelse fra ett språk til et annet. I klipp med dårlig lydkvalitet eller intrikate dialekter er det for eksempel nyttig med undertekst, selv om språket skulle være det samme.

Relevans og reduksjon

Gode undertekster bygges på to ulike prinsipper, nemlig relevans og reduksjon. Dersom videoklippet inneholder en samtale mellom ulike personer, er det nemlig ikke slik at alt nødvendigvis skal oversettes.

Poenget med dette er at mottakeren skal kunne tolke teksten raskest mulig, og dermed kunne fokusere på selve videoen (og ikke teksten). Derfor vil forfatteren sørge for å komprimere og korte ned teksten så mye som mulig, uten at informasjon går tapt.

Husk at seeren gjerne bare har noen få sekunder på å tolke teksten. For å være sikker på at de viktigste elementene fra dialogen kommer med, må teksteren hele tiden vurdere relevansen av innholdet.

Derfor bør du ha undertekster

Enten videoen din er på samme språk som mottakerens språk, eller et annet språk, kan du ha bruk for undertekster. Med teksting vil du først og fremst gi hørselshemmede mulighet til å tolke og fordøye innholdet. 

Også hørselsfriske vil imidlertid kunne dra nytte av undertekster. Du har kanskje opplevd at det er vanskelig å få med seg dialogen i en film om du knasker på chips? Da er subtitles gull verdt.

Med undertekst vil mottakeren enkelt og greit lettere kunne tolke innholdet. Desto viktigere er det at din teksting er både korrekt og relevant.

Dette kjennetegner gode undertekster

Gode undertekster legges knapt merke til. De føyer seg inn som en naturlig del av klippet, og er ikke forstyrrende for seeren. Inneholder tekstingen derimot mange skrivefeil eller grammatiske feil, vil de fort bli et forstyrrende element.

Det er dessverre langt fra all undertekst som holder høy kvalitet. Det er ikke uvanlig å se undertekst med skrivefeil – selv hos de store TV-selskapene.

Dersom undertekster i et klipp er oversatt fra et annet språk, er det viktig at ord og uttrykk er relevante. Det kan for eksempel være utfordrende å oversette en sang som rimer på engelsk. I slike tilfeller må tekstforfatteren som lager underteksten være kreativ.

Både kreativitet, språklig kunnskap og evne til å komprimere tekst er relevant når undertekster skal lages. Disse faktorene sørger sammen for at det endelige resultatet blir bra.

 

Undertekster for korte snutter og lengre filmer

Det er ikke bare storfilmer på kino som benytter undertekster. Det finnes ingen gode grunner til å ikke ha undertekst på alle videoer – selv korte videosnutter.

Skal du for eksempel dele en reklamevideo i sosiale medier, er undertekster veldig praktiske. Husk at mange har lyden av når de blar gjennom nyhetsfeeden på Facebook og andre sosiale medier. Uten teksting vil ikke budskapet ditt nå frem til disse brukerne.

Hva inkluderes og hva utelates i undertekster?

Undertekst vises typisk ikke i mer enn maksimalt åtte sekunder på skjermen. Derfor er det viktig at teksten er kortfattet og enkel. Men hva om dialogen inneholder svært mange ord? I slike tilfeller bør tekstingen utelate deler av setningene.

I noen tilfeller er det fornuftig å skrive om på setningene, slik at de ikke er like «muntlige». Da blir de ofte langt lettere å tolke for seeren. Samtidig er det viktig at teksten ikke er for ulik det som opprinnelig sies. Det gjelder å finne en balansegang. 

Pauselyser kan i mange tilfeller utelates, og det samme gjelder gjentakelser. Ofte er det dessuten mulig å si det samme med langt færre ord. Dette er våre tekstforfattere eksperter på!

Dersom undertekst lages spesielt med tanke på hørselshemmede, kan det være nyttig å inkludere mer enn bare dialog i undertekster.

Vi kan for eksempel lage undertekst med informasjon som «romantisk musikk spilles», «høyt smell» eller lignende.

Slik lages undertekst

Dersom du har behov for undertekst, kan du sende oss din ferdigklippede film. Om filmen ikke er helt ferdigstilt, trenger imidlertid ikke dette å være et problem. Vi vil deretter laste videoklippet ditt opp i et undertekstingsprogram.

Den som tekster filmen din vil gå gjennom filmen fra start til slutt i det aktuelle programmet. Gradvis jobber vi oss gjennom filmmaterialet ditt, og legger inn tekst på riktige steder i filmen. Vi sørger naturligvis for at teksten har høy språklig kvalitet, og at den er kortfattet.

Vi vi deretter korrekturlese tekstingen for å sikre oss om at den ikke inneholder noen skrivefeil eller uheldige formuleringer. Denne jobben tar vi ikke lett på, noe som betyr at du mottar undertekster av høyeste kvalitet.

Verktøy for underteksting

Dersom du har et eget undertekstingsprogram du ønsker at vi skal bruke, kan vi selvfølgelig benytte dette fremfor vårt eget program. Da logger vi oss inn i programmet og utfører jobben der.

Vi kan også jobbe med produksjon av undertekster i fildelingsnettverk som Kazaa, BitTorrent og WinMX DC++. Siden fildeling benyttes av mange mennesker på verdensbasis, tar vi nødvendige forhåndsregler når det gjelder sikkerhet.

Lage undertekster selv, eller få hjelp?

Har du et kort lydklipp på under et minutt, og samtidig har en viss anelse om hvordan undertekst lages, kan du ofte lage undertekst selv. Dette krever imidlertid at du setter deg inn i programmer for teksting, og at du mestrer språket godt.

Det kan være tidkrevende å lære seg teksting, og teknologien er kanskje uforståelig om du ikke har sett lignende programvare før.

Får du hjelp av fagfolk kan du føle deg trygg på at resultatet blir best mulig – hver gang.