Audiovisuell oversetter

Audiovisuell oversetter

Audiovisuell oversetter Audiovisuell oversetter er en yrkesgruppe som ofte blir oversett i dagens samfunn. Likevel er arbeidet deres noe vi møter på hver eneste dag. Dette er menneskene som står bak tekstingen vi leser på filmer, TV og reklamesnutter. Audiovisuell...
Teksting på YouTube

Teksting på YouTube

Teksting på YouTube Når det gjelder teksting på YouTube er det ikke lett å vite hvilken retning man bør gå i. Skal man bruke automatisk teksting? Tekste manuelt? I så fall hvordan og hvorfor? Da YouTube er en evig voksende, global plattform lønner det seg fort å bli...
Undertekster SRT

Undertekster SRT

Undertekster SRT Undertekster i SRT-format er perfekt for deg som ønsker å sette tekst til videoer eller film. Ved hjelp av programvare, kan SRT-filen opprettes, for deretter å hardkodes inn i selve videofilen. Det er mange grunner til å ha undertekster på dine...
Teksting av TV-programmer

Teksting av TV-programmer

Teksting av TV-programmer De fleste TV-programmer som blir streamet eller vist på TV, blir levert med flere valg for undertekster. I mange tilfeller har man et alternativ som er markert med [CC] som er en type. Undertekst-spor som er markert slik vil inneholde mer...
Teksting av video

Teksting av video

Teksting av video Det er mange fordeler med teksting av video. Man når et bredere publikum og flere vil kunne følge og forstå det du har laget. Det bidrar til å skape et mangfold og vil være positivt for vekst. Mange lokale videoer bør kunne forstås av alle, og en god...