Filmhistorie

Filmhistorie

Filmhistorie Filmhistorie gir oss et innblikk i hvilke tekniske oppfinnelser som ble brukt under innspilling av de første filmene. Det første fotografiet vi kjenner til stammer fra 1826, men levende bilder gjennom video så ikke dagens lys før på slutten av...