Audiovisuell oversetter

Audiovisuell oversetter er en yrkesgruppe som ofte blir oversett i dagens samfunn. Likevel er arbeidet deres noe vi møter på hver eneste dag. Dette er menneskene som står bak tekstingen vi leser på filmer, TV og reklamesnutter.

Audiovisuell oversetter jobber med å skape norske tekster til engelske filmer, eller inkluderende tekster på norske serier. De har et godt språkøre, skiller mellom muntlig og skriftlig språk, og har god erfaring med å tyde budskap i kontekst.

Når undertekster skapes, oversetteren tenke helhetlig. Her blir det tatt hensyn til referanser, kulturer og dobbeltbetydninger. Trenger du hjelp med undertekster til din film? Eller kanskje du ønsker å jobbe som audiovisuell oversetter? Ta kontakt med Din Undertekst i dag.

Audiovisuell oversetter

Hva er en audiovisuell oversetter?

En audiovisuell oversetter jobber med å oversette samt tekste audiovisuell medier – med andre ord, de tekster TV. Som audiovisuell oversetter er det viktig å kunne språket du jobber med flytende. En godt oversatt undertekst, skal bare flyte forbi.

Språklig tilpasning er et av de viktigste elementene med audiovisuell oversetting. Direkte oversetting fungerer sjeldent godt, og teksten må tilpasses det nye språket med tanke på referanser og dobbeltbetydninger.

Audiovisuell oversettere bruker som regel spesiallagde programvarer når de jobber med tekst og video. Det krever et godt øre og utmerket språkforståelse, samtidig som oversetteren må ha god teknisk kompetanse.

En audiovisuell oversetter må jobbe grundig, og får i det fleste tilfeller tilgang på manuset til programmet. Dette kommer godt med om det forekommer ord eller fraser som en ikke får tak i. Evnen til å kunne høre språk og tolke betydninger i kontekst, er viktig

Undertekst

Trenger du hjelp til undertekster?

Har du audiovisuelt materiale du trenger undertekster til? Som du sikkert forstår, kreves det god kompetanse og unike evner for å skape gode undertekster. De fleste bedrifter har ikke de rette ressursene internt, og benytter seg derfor av byråer eller frilansere. 

Undertekster er ikke bare nyttig på fremmedspråklige videoer. Har du en reklamevideo eller informasjonsvideo for bedriften på norsk? Med gode undertekster inkluderer du alle, og sørger for at budskapet blir forstått av alle mottakerne. 

Med en undertekst gjort av profesjonelle, sørger du for en utmerket flyt i teksten. De som ser på videoen vil ikke legge merke til teksten, hvilket er en del av poenget – teksten skal flyte sømløst i samspill med videoen. 

Hvis du trenger hjelp med undertekster, kan vi i Din Undertekst hjelpe deg. Vi har dyktige audiovisuelle oversettere tilgjengelig, som leverer kvalitetsarbeid og inkluderende tekster til alle typer videoer og filmer. Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Undertekst

Ønsker du å jobbe som audiovisuell oversetter?

Synes du det høres interessant ut å arbeide som audiovisuell oversetter? Da har vi mange gode muligheter for deg. Teksting kan være en morsom utfordring for de som har et godt språkøre og gode skriveevner.

Når du arbeider som audiovisuell oversetter, skal du gjengi tale på en direkte, korrekt men også helhetlig måte. Her må du ta hensyn til begrenset plass og skille mellom skriftlig og muntlig språk. Det viktigste er at seeren får med seg det som skjer.

Som audiovisuell oversetter vil du oppleve at arbeidstiden flyr av gårde. Har du en utmerket skriftlig formidlingsevne og et godt øre? Ta gjerne kontakt med oss i Din Undertekst. Vi ser frem til å høre fra deg.