Audiovisuelle medier

Audiovisuelle medier er et uttrykk som brukes primært om film og TV-serier. Dette er medier som formidler budskap gjennom lyd og bilder. Mottaker kan høre og se innhold, og teknikker blir brukt for å forme hvordan mottaker tolker budskapet.

 Den audiovisuelle bransjen er spennende, og dreier som alle leddene i produksjon av film og TV. Her vil du arbeide med både bilde, lys, kamerabruk, redigering, produksjon og formidlingsteknikker.

 Mange ønsker nå å studere audiovisuelle medier, for en spennende karriere innen medieproduksjon og filmskaping. Fascineres du av hvordan film kan formidle fortellinger? Da hører du kanskje hjemme i den audiovisuelle verdenen.

Audiovisuelle medier – filmproduksjon

Hva er audiovisuelle medier?

Audiovisuelle medier er et begrep som brukes om auditiv og visuell kommunikasjon. Det er en form for formidling som kan oppfattes både ved bruk av øyne og ører. Film, TV-programmer, spill og serier er eksempler på audiovisuelle medier.

 Når du arbeider med audiovisuelle medier, kan du jobbe med hele kretsløpet og alle ledd – fra lyd, bilde og budskap. Emnet er sterkt knyttet til medieproduksjon. Du forteller historier og formidler informasjon, ved hjelp av bilde- og lyd-komponenter.

 Med kunnskap om audiovisuelle medier vil du se hvordan dagens medieprodukter er påvirker samfunnet og kulturen vår. Det dreier seg ofte om å kjenne godt til forskjellige TV-formater og sentrale elementer i filmfortelling.

 Audiovisuelle medier har ofte et stort fokus på film, men TV- og spillbransjen er også en sentral del av begrepet. Dette er en viktig del av dagens mediefelt, og spiller på dynamikker fra nåtid og fortid.

Film og TV baseres på audiovisuelle medier

Ønsker du å studere audiovisuelle medier?

Hvis du ønsker å studere audiovisuelle medier, har du mange muligheter. Dette er et emne som strekker seg fra årsstudium til doktorgrad. Gjennom studiet får du jobbe både analytisk og kreativt, sammen med aktører og problemstillinger fra dagens mediefelt.

 Hvordan produseres nåtidens medier? Hvordan kommuniserer film, TV og spill med dagens samfunn? Et studie i audiovisuelle medier vil utforske slike temaer, men ofte er det et stort fokus på TV-serier og filmer som har vært svært betydningsfulle for samfunnet.

 Med en grad i audiovisuelle medier, kan du gå videre til medieproduksjon eller arbeide med audiovisuelle medier i praksis. Du vil få en innsikt i filmens historier og hvordan audiovisuelle medier påvirker  dagens mediebransjer og medieprodukter.

 Du vil få kunnskap om hvordan du «pitcher» dine egne idéer og produserer manus, ut fra markedsmessige og kreative kriterier. En grad i audiovisuelle medier kombinerer både teoretisk, praktisk, analytisk og kreativt arbeid.

Nedlastning av program for audiovisuelle medier

Disse audiovisuelle virkemidlene bør du lære deg

Audiovisuelle virkemidler blir ofte kalt filmteknikk eller filmatiske grunnelementer. Dette er virkemidlene som blir brukt for å kommunisere et budskap gjennom en film. Virkemidlene kan være rent visuelle eller lydmessige, kreative, kunstneriske eller fortell-tekniske.

 Filmteknikker kan være kamerabruk, lys, lyd og redigere. Visste du at omtrent 80 % av filminnspillinger blir klippet vekk under redigering? Dette blir gjort for å sørge for at budskapet kommer gjennom på best mulig vis.

 Lyd kan brukes i mange sammenhenger. Ofte blir bakgrunnseffekter lagt på film i etterkant, i tillegg til musikk som setter stemningen i scenen. Lys kan også formidle budskap og stemning på forskjellige måter.

 Hvis du studerer audiovisuelle medier, vil du lære deg hvilke virkemidler som brukes for å skape et bestemt uttrykk og en stemning. Her kan du være kreativ, men det finnes alltid en teori å følge. Med de rette virkemidlene kan du forme hvordan mottaker tolker budskapet.