Audiovisuelle tekster

Audiovisuelle tekster er fagterminologi for det du kanskje kjenner bedre som undertekst. Undertekst er noe du ser mye av, og i noen tilfeller kan du også velge å fjerne det. Vi snakker selvsagt om underteksten du ser i filmer, TV-serier og andre audiovisuelle medier.

Audiovisuelle medier er medier som kombinerer auditiv og visuell kommunikasjon, og det kreves spesiell kompetanse for å arbeide med dette. Det betyr at du gjerne må ta utdanning for å kunne jobbe med audiovisuelle tekster, og det er mange veier til en slik karriere.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på audiovisuelle tekster. For hvordan skrives egentlig undertekster, og er dette noe du kan gjøre selv? Det sies også at du bør ha internasjonale undertekster, men hva er grunnen til det? Les videre for å få svaret på alle disse spørsmålene!

forstørrelsesglass - vi ser nærmere på audiovisuelle tekster

Hvordan skrive undertekster?

Vi kan dele folk inn i to grupper når det kommer til film. Den ene gruppen er de som liker å ha undertekst på film, og den andre gruppen er de som ikke kan fordra det.

Det finnes mange morsomme forsøk på underteksting der ute. Vi kaller det forsøk, for det er ikke alltid er like vellykket. Det er mange gode eksempler på dette i norske undertekster på engelske filmer, og ett av dem er uttrykket «make up sex» som ble oversatt til «sminkesex». Det er jo helt feil!

Du tror kanskje at det å skrive undertekster ikke er så vanskelig. Det er jo bare å notere ned hva personen sier, men dette er transkribering – ikke teksting. Når du arbeider med undertekster, så er det noen punkter som du må ha i bakhodet til enhver tid.

Som nevnt er audiovisuelle medier en kombinasjon av auditiv og visuell kommunikasjon. Det betyr at lyden og teksten på skjermen må samsvare. Du må også passe på at underteksten er velformulert i henhold til grammatikk og setningsoppbygging. Unngå for all del skrivefeil!

Tekstere jobber med audiovisuelle tekster

Norske undertekster til dine videoer

Norske undertekster er et uttrykk vi ofte hører i forbindelse med utenlandske filmer og TV-serier. Da er hensikten med underteksten at nordmenn som ikke har så gode språkkunnskaper i engelsk også skal få en viss forståelse for det som skjer på skjermen.

Det er imidlertid ikke bare på utenlandske filmer og TV-serier at norske undertekster kan være et nyttig verktøy.

Å inkludere norske undertekster kan være svært praktisk selv i norskspråklige videoer. Dette trenger ikke ha noe med norskkunnskapene til folk å gjøre, men av og til er det faktisk enklere å få med seg det som skjer hvis man også har muligheten til å lese innholdet på skjermen.

Dette er norske filmer og TV-serier klassiske eksempler på. Det er nemlig ikke en selvfølge at TV-seerne forstår dialekten til skuespillerne i flere av disse filmene og TV-seriene. Folk har forskjellige dialekter, og ulik evne til å forstå disse.

Skribent jobber med audiovisuelle tekster

Derfor bør du ha internasjonale undertekster

Ovenfor så vi på hvorfor du bør ha norske undertekster selv i en norsk film eller TV-serie. Det samme gjelder internasjonale undertekster. Da er hensikten imidlertid at internasjonale seere skal få sjansen til å få en viss forståelse for handlingen i det aktuelle mediet.

Hvis du kombinerer et norsk audiovisuelt media med internasjonal undertekst, vil denne kombinasjonen føre til at du vil nå ut til en større målgruppe enn du ville gjort med norsk undertekst i norskspråklige produksjoner.

Enhver filmskaper ønsker naturligvis at så mange som mulig skal se og forstå budskapet i mediet. Det er ofte dette ønsket som er grunnlaget for at det kan være nødvendig å ta standpunkt til spørsmål vedrørende valg av undertekst.

Kunde og skribent inngår avtale om audiovisuelle tekster

Motta ett minutt med gratis audiovisuelle tekster

Forsøker du å tekste audiovisuelle medier, men synes at det er litt vanskelig? Det er noe vi har full forståelse for. Det å tekste audiovisuelle medier kan være svært vanskelig, hvis du ikke har kunnskapen som trengs for å gjøre det.

Men det har seg nemlig slik at vi i Din Gruppen har kunnskapen som trengs. Hos oss kan du finne dyktige audiovisuelle oversettere som veldig gjerne vil hjelpe deg med å tekste audiovisuelle medier.

Det stopper imidlertid ikke der, for i dag kan du dessuten motta ett minutt med audiovisuelle tekster utført av oss uten at du trenger å betale en eneste krone. Det er altså helt gratis!

Ta kontakt for mer informasjon nå med det samme!