Audiovisuelle virkemidler

Audiovisuelle virkemidler kalles også filmteknikk, og er kort forklart betegnelsen på ulike cinematiske teknikker som bidrar til å presentere visuelle medier på en engasjerende måte. Virkemidlene spenner fra lyssetting til kameravinkler og musikkbruk.

Som filmskaper eller reklameprodusent er det viktig å ha kontroll på de audiovisuelle virkemidlene og deres funksjon, slik at visjonen din resonnerer med publikum akkurat slik du har intendert. Det finnes et vell av ulike audiovisuelle virkemidler, og vi har for enkelhets skyld valgt å ta for oss tre spesifikke virkemidler i denne artikkelen. Disse er lyd, fargebruk og bildekomposisjon.

Mann ser etter svar: Hvorfor er videoredigering på nett lurt?

Hva er audiovisuelle virkemidler?

Audiovisuelle virkemidler er regissørens verktøykasse, og består av alt fra ulike redigeringsteknikker som kryssoverganger, til ikke-diegetisk lyd og hvordan scener lyssettes.

De mest kjente regissørene har gjerne utviklet sitt eget, bestemte filmspråk som gir filmen eller reklamen en tydelig identitet. En regissør som Tarantino er blant annet glad i ultranærbilder for å lede publikums oppmerksomhet mot særlig viktige objekter eller karakterer.

Samarbeid med andre: Hvordan få mange treff på YouTube?

Lyd

I filmens verden skilles det mellom ikke-diegetisk og diegetisk lyd. Når en snakker om musikk i film er det i tillegg hensiktsmessig å nevne filmmusikk og effektlyder.

Ikke-diegetisk lyd er betegnelsen på lyd som ikke hører til i filmens etablerte univers, og som karakterene følgelig ikke selv har mulighet til å høre. Et eksempel på dette er Edward Nortons betraktninger i Fight Club. Filmmusikk som legges til ved spenningsscener i skrekkfilmer er et annet eksempel.

Diegetisk lyd er lyd som hører til filmuniverset regissøren har etablert. Karakterene i filmen eller reklamen forholder seg aktivt til disse lydene, og er i stand til å høre dem. Eksmpler på bruk av diegetisk lyd er en samtale mellom to karakterer, eller lyden av en buss Tobey Maguire svinger seg over i Spider-Man.

Mann som jobber med videoredigering på nett

Fargebruk

Lyd som audiovisuelt virkemiddel er vel og bra, men det er på langt nær det eneste. Som i mange andre kunstformer er farger et verktøy filmskapere benytter seg av med stort hell for å skape en spesiell atmosfære eller underbygge historiens tematikk.

Flere serier og filmer har fått kritikk for å fremstille nasjoner i Midtøsten gjennom et sepia-farget filter. De støvete, nærmest sandblåste fargene kan gi assosiasjoner til hete, mens enkelte mener det bidrar til å portrettere områdene som forurensede og underutviklede. Farger har en sterk symbolsk kraft, og det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan de brukes filmatisk.

Dersom du ønsker videre inspirasjon til hvordan du kan utnytte fargebruk og -korrigering, kan det være en god ide å se hvilke farger som er brukt for å fremheve atmosfæren i klassiske kunstverk.  Fargen rød kan eksempelvis utstråle både kjærlighet og aggresjon, mens blått tradisjonelt sett er forbundet med melankoli og det bestandige eller konservative.

Sjekkliste: Disse funksjonene er kjekke å ha ved videoredigering på nett

Bildekomposisjon

Bildekomposisjon handler om hvordan det visuelle motivet presenteres. Utsnittet kan være dynamisk eller statisk, avhengig av hvordan elementene i bildet er plassert i forhold til hverandre.

Hvor karakteren befinner seg i bildet kan fortelle en mye om hvem han eller hun er. Dersom karakteren konsekvent vises i profil eller befinner seg i bakgrunnen, oppleves vedkommende som mer distansert for seeren.

Kjente komposisjonsteknikker er blant annet bruk av forsvinningspunkter, symmetri og tredjedelsregelen. Tredjedelsregelen handler om at komposisjonen deles opp i tre like deler, både horisontalt og vertikalt. Ved å plassere et motiv på et av krysspunktene eller innenfor en av de vertikale eller horisontale linjene, skapes spenning i bildet.

Symmetri og forsvinningspunkter hjelper seeren med å fokusere på viktige motiver eller elementer du ønsker å fremheve i scenen. Disse teknikkene er nyttige å ha I bakhodet om du ønsker å skape mer visuelt engasjerende scener.

Tre personer som bruker PC: Slik kommer du i gang med videoredigering på nett

Trenger du hjelp med undertekst?

Dersom du allerede har en ferdig film eller reklame, trenger du sikkert hjelp med undertekst. Vi i Din Undertekst lager filer i SRT-format til din spillefilm eller reklame, slik at det bare er å legge den inn i videoavspilleren når du foretar redigering av prosjektet.

Vi vet at redigering er tidkrevende, og med vår hjelp kan du konsentrere deg om de audiovisuelle virkemidlene, mens vi tar oss av tekstingen. Ved å benytte deg av erfarne undertekstene fremfor automatiserte tjenester, kan du være sikker på at den språklige underteksten i hver scene formidles effektivt og korrekt.

Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg mer enn gjerne!