Automatisk teksting av video

Automatisk teksting av video dukker stadig opp på tjenester slik som YouTube. Videotjenester bruker denne teknologien oftere og oftere. Her er det viktig å være kritisk.

Automatisk teksting kan være en fristende løsning. Det har umiddelbare oppsider for både bedrifter og kunder, da det er lettvint, men fører også med seg noen nedsider.

Man ville for eksempel aldri sett det bli tatt bruk i spillefilmer eller serier lastet opp på større nettsider. Automatisk teksting av video medfører nemlig ofte ganske så store feil.

En dame som sitter og jobber oppå en bunke mer papirer, som inneholder tekst

Teksting av film krever kompetanse

Det å tekste film er et fagfelt i seg selv. Det krever utdanning, og fagfeltet er fylt med lidenskap. God teksting vil kunne heve eller senke en film ganske drastisk. Detaljene og timingen kan være veldig viktig for å få frem budskapet i det man har laget og er noe som kommer med kompetanse.

God teksting vil for mange være svært viktig. Går man for automatisk teksting, kan man gå glipp av dette. Man står i fare for at teksten er direkte feilskrevet, kommer på feil tidspunkt eller tar opp for mye plass på skjermen.

SRT-fil

Automatisk teksting av video fører ofte til dårlige resultater

Det finnes konkrete kriterier som bør opprettholdes for å nå en viss standard på tekstingen. Hovedsakelig skal du sørge for at du gjengir det som skjer på en forståelig måte, på rett tidspunkt, og uten å ta for mye plass på skjermen.

Man må kunne følge teksten uten å måtte fokusere for mye. Ellers kan man ende opp med å ikke få med seg viktige deler av det som utspiller seg. Samtidig må man kunne se det som skjer. Om teksten tar opp for mye plass, vil man kunne miste mange detaljer på bekostning av innlevelsen i filmen.

De tjenestene som tar i bruk automatisk teksting i dag, bærer et preg av latskap. Selv om det ofte er morsomt når tekstingen er feil, kan det også føre til krenkende eller misvisende situasjoner. Det kan virke uprofesjonelt, og man vil da gjerne få klager man selvfølgelig helst skulle vært foruten.

PC med ulike fil-typer på skjermen

Bruk en audiovisuell oversetter i dag

Vi anbefaler dermed sterkt å ta i bruk en audiovisuell oversetter. Du vil merke en enorm forskjell i kvalitet og du vil få god oppfølging. Vi vil jobbe for å gjengi ditt budskap best mulig. Du vil slippe å ha eventuelle skrivefeil, malplasserte tekstbokser eller at tekstboksene kommer til feil tidspunkt.

Med vår kompetanse vil du kunne heve produktet ditt til et høyere nivå enn du ellers ville gjort hadde du tatt i bruk automatisk teksting.