Effektlyder i film

Bruk av effektlyder er veldig vanlig i filmproduksjoner, og sørger for at filmen skaper den rette stemningen. Lydene kan bidra til å engasjere seeren, og vil ofte gjøre filmen mer spennende å følge med på.

Her kan du lære mer om hva effektlyder er, hvordan de lages og hvorfor de spiller en stor rolle i filmens verden. Finn også ut hvorfor undertekster kan bidra til at enda flere får glede av lydsporet i filmen!

Forstørrelsesglass: Vi ser nærmere på effektlyder

Hva er effektlyder?

Effektlyder kan beskrives som filmlyder som retter seerens fokus mot noe i filmens handling, enten det er utenfor eller i bildet som vises på skjermen. Enkelt forklart innebærer dette at hendelser i filmen tilegnes en lyd.

Eksempler på effektlyder i film kan være en knirkende dør, lyden av fottrinn, skyte- eller eksplosjonslyder eller lyden av noen som skriker.

Mann jobber på filmsett og vurderer ulike effektlyder

Hvorfor brukes effektlyder i film?

Den viktigste grunnen til at det benyttes effektlyder i film, er at filmskaperne ønsker å rette fokus mot noe som skjer i filmens handling. Lyd er et effektivt virkemiddel. Ser du for eksempel på en skrekkfilm, kan en knirkende dør bidra til å øke spenningsnivået et par hakk!

Uten effektlyder ville en film fort ha blitt «flat» og mindre engasjerende for den som ser på. Hva er vel en skrekkfilm uten skrikelyder og knirking, eller en actionfilm uten voldsomme eksplosjonslyder?

Redigering av effektlyder på PC

Redigering av effektlyder

I de fleste tilfeller er effektlyder innspilt utenom selve filminnspillingen. Lyden som skal brukes vil ofte redigeres og tilpasses filmens handling, slik at den skaper ønsket effekt.

Når effektlyder skal redigeres kan man blant annet dra nytte av justeringer i følgende elementer:

 

  • Frekvensnivå
  • Klang
  • Volum
Fire personer samarbeider om å lage effektlyder

Det gjelder å være kreativ når man lager effektlyder

Det er i prinsippet bare fantasien som setter grenser når en skal lage effektlyder. Det finnes mange fremgangsmåter. Noen ganger lages effektlyder digitalt, mens andre ganger spilles lyden inn manuelt.

Et eksempel på manuell innspilling av effektlyder, er bruk av Foley-metoden. Dette innebærer at en såkalt Foley-artist lager lyder ved hjelp av ulike ting mens han eller hun ser på filmen i et innspillingsstudio. Lyden spilles inn, og kan deretter legges på filmen.

En Foley-artist kan lage lyd ved hjelp av alt fra matvarer og instrumenter, til steiner. Ved å stikke en kniv i et kålhode, kan artisten for eksempel gjenskape lyden av at en karakter i filmen knivstikkes.

Mann lager lyd i film ved å snakke og lage effektlyder

Lyd i film er omtrent like viktig som det visuelle

Filmlyd er mye mer enn bare effektlyder. I en filmproduksjon vil det som regel også være dialoger, filmmusikk, naturlige lyder, kontentum og kanskje til og med monologer.

Sammen sørger filmlydene for at seeren fatter interesse for handlingen, og at man kan la seg engasjere til veis ende. Dersom du ser en skrekkfilm og slår av lyden, vil du kanskje merke at filmen plutselig ikke er så skummel likevel.

Mange vil nok påstå at lyden i film er minst like virkningsfull og viktig som det man ser på skjermen.

Liste med fordeler: Derfor trenger filmen din effektlyder

Undertekst gjør at flere får med seg handlingen

Bruk av undertekster er veldig vanlig innen filmproduksjon, og det finnes flere grunner til dette. Undertekster – som altså er teksten som vanligvis vises nederst på skjermen i en film – gjør det vanligvis mye enklere for seeren å følge med.

Dersom karakterene i filmen har dialoger på et språk seeren ikke forstår, kan underteksten være til stor hjelp. Undertekster anvendes ofte for å oversette det som sies i filmen til et annet språk.

Undertekst kan imidlertid også være på samme språk som det karakterene i filmen snakker. Dette kan være nyttig når seeren må se på film med lyden avslått, eller dersom seeren har dårlig hørsel.

Mange har nok også opplevd at det er vanskelig å høre hva som blir sagt i filmer og TV-serier på grunn av støy i omgivelsene – enten det er folk som snakker eller chipsposer som knirker. Da er undertekst uvurderlig.

Skuespiller løper fra eksplosjoner og andre effektlyder i film

Er undertekst aktuelt for effektlyder?

Ja! Først og fremst forbindes kanskje undertekster med en representasjon av dialog og monolog i filmer. Det er imidlertid også vanlig at effektlyder, filmmusikk og andre lyder tekstes.

Undertekst med forklaring av effektlyder er kanskje først og fremst vanlig når det lager undertekster for hørselshemmede. Her vil det for eksempel kunne stå «stor eksplosjon i det fjerne», eller lignende. På den måten kan alle få glede av effektlyder i filmen.

Motta hjelp med undertekster av dialog, effektlyder og andre filmlyder

Trenger du hjelp med undertekst?

Effektlyder filmlyder som gjør det mulig å rette seerens fokus mot deler av filmens handling. Det kan for eksempel være snakk om knirking, skrik eller eksplosjoner. Lydene gjør handlingen mer engasjerende, sammen med andre filmlyder – som dialog og musikk.

Dersom du har en film som du ønsker at skal nå ut til så mange som mulig, kan det være lurt å lage undertekster. På den måten kan filmens handling tolkes av både hørselshemmede og mennesker som ikke kan filmens originalspråk.

Din Undertekst lager undertekster til film, og kan levere både norske og engelske subtitles. Våre tekstbehandlere har lang erfaring, og sørger for at resultatet blir av høy kvalitet – enten du ønsker ordrett teksting eller klassisk filmteksting.

Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål!