Engelske undertekster

Engelske undertekster kan være lurt å ta med om man lager en film på et annet språk enn engelsk. Mange foretrekker også å ha engelsk tekst på produksjoner hvor språket hovedsakelig er engelsk fra før.

Språk og globalisering er i mye mindre grad fremmede konsepter nå til dags. Her kan det være viktig å henge med i svingen og eventuelt oppdatere og fornye med engelske undertekster.

Du vil nå et større publikum, og bli lettere forstått om alle kan lese undertekstingen.

Si for eksempel at du skal vise frem en fransk film på en internasjonal messe. Da vil det jo være en fordel om alle, og ikke bare de som forstår fransk kan følge den.

Dette vil du kunne oppnå med godt skrevet, engelske undertekster.

For de som sliter med hørsel, eller ikke kan høre i det hele tatt vil dette være svært viktig.

Tunghørte vil kunne følge handlingen slik den er ment om den er tekstet på rett språk. Så for engelske filmer er dette nærmest nødvendig.

Mann som sitter på PC og lager undertekster

Hvordan lage undertekster?

Det finnes hovedsakelig 2 forskjellige typer undertekster. Open captions og Closed captions. Open captions er hardkodet direkte inn i filmen, mens closed captions kommer utenfra. Ofte da som en egen fil man legger til i videospilleren og kan skru av og på ved behov.

Det er mange faktorer å ta i betraktning når man skriver en undertekst. Man må passe på at man følger tidsrommet, og at teksten gjengir det som skjer på skjermen.

Samtidig må man passe på at det ikke blir for mye tekst og at teksten er plassert bra. Teksten bør ikke blokkere viktige scener.

Man kan bruke forskjellige hjelpemidler for å indikere forskjellige typer lyd. For eksempel kan man bruke firkantede parenteser for å markere detaljer og lyder.

Et annet eksempel kan være å bruke forskjellige farger for å indikere hvem som prater.

Ellers skrives underteksten inn i et tekstdokument. Ved hjelp av tidsstempel for når teksten skal dukke opp, og når den den skal forsvinne.

Oversettelse

Oversett norske undertekster

Har du allerede en norsk undertekst til din produksjon, men skulle gjerne hatt en engelsk en i tillegg? Da kan det være lette å oversette den du allerede har.

Den du har fra før vil nok være markert med tidsstempel, og gjøre det lettere å raskere for en oversetter å gå inn å endre den.

Noe av det som gjør dette krevende er at man må ha veldig god forståelse for språk. Man må være innforstått med prosessen bak underteksting, samt man må være god i begge språk.

Det kan være vanskelig å få frem sentiment og spesielt vitser på et annet språk.

Det kan bli vanskelig å gjengi nøyaktig samme innhold på engelsk, men det er derfor man oppsøker profesjonelle tjenester. Vårt team er veldig godt satt sammen, og jobber bra på tvers av fagfelt.

SRT-fil

Vi lager SRT-fil for deg!

Om du har lastet ned eller fått en brent film har du nok merket deg at det ofte følger med en fil med fil-endingen .SRT. dette er en filtype brukt til underteksting.

Begrepet “SRT” har nærmest blitt synonymt med undertekster.

Vi vil kunne levere ferdige SRT-filer klare til bruk. Denne filtypen er enkel å bruke og noe de fleste vil ha kjennskap til fra før.

Den kan i de fleste tilfeller bare dras inn i videospilleren om du skal spille av på en PC, eller bli automatisk gjenkjent av programmet om den ligger i samme mappe som filmen.