Film for bedrifter

De fleste bedrifter har i dag nettsteder som er mer eller mindre optimalisert for det digitale landskapet, og kanskje et par kontoer på diverse sosiale medier. Bedriftsfilmer er imidlertid en sjeldenhet på de digitale flatene, og i denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvorfor du på hvorfor din bedrift bør vurdere å få produsert en film som et ledd i markedsføringsstrategien.

Nesten uansett hvilken bransje du tilhører kan bedriften din ha mye å tjene på å få laget en bedriftsfilm. Et slikt format gir nye muligheter for visuell historiefortelling og komplekse narrativer som ikke nødvendigvis lar seg formidle gjennom bloggposter på en nettside eller vanlige innlegg i sosiale medier.

Mann ser etter god bedriftskultur

Gi potensielle kunder et dypdykk inn i bedriftskulturen din

Formatet bedriftsfilmer byr på, gir mulighet for å presentere bedriften på nye måter. Dyktige kolleger som ikke nødvendigvis får anerkjennelsen de fortjener gjennom sosiale medier eller nettstedinnlegg, får anledning til å skinne. Med en bedriftsfilm er det enklere å kommunisere hva bedriften din kan bidra med.

Visuell historiefortelling blir stadig viktigere i dagens samfunn, gjennom TV-seriens nye renessanse, spillmediet og interaktive annonser. Ved at din bedrift har en eller flere bedriftsfilmer av høy kvalitet tilgjengelige på hjemmesiden eller i sosiale medier, signaliserer dere til interessenter og potensielle kunder at dere er fremtidsrettede og offensive i det digitale markedet.

Om dere er en mindre bedrift, enten det er et lokalt bakeri eller et oppstartsforetak, kan dere presentere dere selv med humor og hjertevarme på en måte som begeistrer lokalmiljøet, investorer eller foretakspartnere. En tydelig bedriftsidentitet og en personifisering av de ansatte gjennom videoformatet, bidrar til å skape tillit.

Samarbeid med andre: En bedrift består av flere kjerneverdier

Bruk bedriftsfilmer til å fremme kjerneverdier

Det finnes mange eksempler på gode bedriftsfilmer der ute, som effektivt kommuniserer foretakets kjerneverdier ut til kunder og samarbeidspartnere. Stiftelsen Norsk Mat formidler meningsinnholdet i Nyt Norge-sertifiseringen de har utarbeidet, på kløktig vis i sin reklamefilm.

Sertifiseringens formål er å få norske forbrukere til å velge norskprodusert mat. Tradisjonelle norske kulturlandskap vises frem med stolthet, i tillegg til at seeren får et innblikk i gårdsbrukenes hverdag og hvordan de arbeider for dyrehelse. Påstanden om at du ikke bare velger norsk mat, «du velger så mye mer», gir dermed gjenklang hos seeren og oppleves som et budskap vi kan tro på.

Dyktige produksjonsselskaper setter seg godt inn i din bedrifts verdigrunnlag, og jobber gjerne tett sammen med dere for å sikre at verdiene formidles med autentisitet og tyngde. En bedriftsfilm er ikke bare en investering i pene effekter eller kreativ kamerabruk som gjør seg godt på en skjerm. Det er først og fremst en investering i bedriftens renommé. Verdien av dette kan ikke undervurderes.

Sjekkliste: En bedriftsfilm kan skape både engasjement og gi oppmerksomhet til bedriften

Skap oppmerksomhet og engasjement

Hvis du er noenlunde oppdatert hva gjelder populærkultur generelt, og sosiale medier generelt, har du trolig sett klipp fra plattformer som TikTok eller YouTube som har gått som en farsott i sosiale medier. Dette er ikke nødvendigvis like enkelt å oppnå for en mer sober og konservativ bedriftsfilm, men med kreative løsninger og dyktige filmskapere er mye mulig.

Formålet med bedriftsfilmen, og hva den skal kommunisere utad, beror selvfølgelig på hvilken bransje dere opererer innenfor og hvilke kundegrupper dere markedsfører mot. Poenget er at velproduserte bedriftsfilmer i de aller fleste tilfeller er mye mer engasjerende enn generiske innlegg i sosiale medier eller publisering av tørre årsrapporter spritet opp med pen layout her og der.

Mange bedrifter befinner seg dessuten i en situasjon hvor følgerengasjementet eller trafikken inn til nettsiden ikke er hva det en gang var, og i disse tilfellene kan en bedriftsfilm være akkurat det dere trenger for å skape ny giv og entusiasme, som senere kan bli startskuddet for nye og ambisiøse satsninger.

Få hjelp med undertekst: Hvordan få mange treff på YouTube?

Har du en bedriftsfilm som trenger undertekst?

Om du allerede har fått produsert en bedriftsfilm, lønner det seg å legge til undertekst. Med  teksting kan personer med nedsatt hørsel og et internasjonalt publikum se og forstå hva bedriften din tilbyr. Tilgjengeligheten tekstingen fører med seg gir også bedre sjanser for at filmen senere går viralt, dersom dette er et uttalt mål bak prosjektet.

Vi i Din Undertekst er opptatt av å levere kvalitet, og lager undertekstene som SRT-filer. Dette er svært praktisk for deg som sluttbruker, da du selv, eller en i innholdsavdelingen, enkelt kan legge filen inn i videoavspilleren. Underteksten er selvfølgelig riktig tidskodet, slik at du slipper å knote med dette i etterkant.

Fastprisen vår for norsk teksting er 100 kr. per spilleminutt eks mva. Om du vil ha tekster oversatt til et annet språk, tilkommer en ekstraavgift på 20 kr per spilleminutt eks mva. Kontakt oss for undertekster i dag!