Filmatiske grunnelementer

Filmatiske grunnelementer kan enkelt betegnes som byggeklossene som samlet sett utgjør filmspråket. Blant disse elementene finner vi mise-en-scene, hvordan scener eller sekvenser er klippet, og skuespillerprestasjonene som gir liv til narrativet. For å skape et så godt prosjekt som mulig er det viktig å ta hensyn til alle de sentrale grunnelementene.

Listen av filmatiske grunnelementer er lang, og for ordens skyld har vi her valgt å fokusere på mise-en-scene, skuespillerprestasjoner og klipp. Hvis du har lyst til å fordype deg videre i filmatiske grunnelementer og hvordan du kan eksperimentere med dem for å ta prosjektet ditt til nye høyder, finnes det mange informative artikler og YouTube-videoer på nettet.

Dame som jobber med lyssetting i film

Mise-en-scene

Vi har tidligere skrevet om mise-en-scene i artikkelen vår om filmlys. Mise-en-scene er opprinnelig et fransk begrep som beskriver hvordan en scene er arrangert.

Arrangementet har en tydelig narrativ funksjon, ved at elementer som scenografi, fargebruk og kostymer i seg selv bidrar til å fortelle en historie. Skal en eksempelvis gi seeren informasjon om en karakter med lav sosioøkonomisk status, kan en ha et bilde hvor en ser vedkommende sitte ved et middagsbord i en skitten leilighet.

Mise-en-scene kan enkelt beskrives som visuell historiefortelling. Eksempler på regissører som utnytter mulighetene ved mise-en-scene til det fulle er blant annet David Fincher og Tim Burton. Burtons gotiske scenografi har gjort hans versjon av Gotham legendarisk, og settene underbygger det teatralske og surrealistiske ved universet som er etablert.

David Fincher benytter seg ofte av lange tagninger for å gi oss informasjon om dynamikken mellom de ulike karakterene. Han lar sjelden kameraet hvile gjennom en scene eller sekvens, noe som ofte skaper en egen intensitet og følelse av uro. Kløktig bruk av mise-en-scene bidrar til å gi filmer en særegen identitet, og er viktig å ha i bakhodet som et av de sentrale filmatiske grunnelementene.

Mann snakker om lyssetting i film via SMS

Skuespillerprestasjoner

Mise-en-scene er vel og bra, men hva er vel en film uten skuespillere? Skuespillere som passer til og er i stand til å bære rollen som er skrevet, kan løfte et prosjekt betydelig. Se bare for deg hva The Dark Knight ville vært uten Heath Ledgers ikoniske tolkning av Jokeren, eller den konvensjonelle 90-talls-suksessen The Bodyguard uten Whitney Houstons stjernestatus og stemmeprakt.

Å få tak i en kompetent castingansvarlig med bredt kontaktnett i bransjen, kan gjøre det enklere å finne skuespillere du kan ha et fruktbart kreativt samarbeid med. Av suksessfulle samarbeid mellom regissører og skuespillere de siste årene kan nevnes duoen Scorsese og DiCaprio, og vår egen Anders Danielsen Lie og Joachim Trier.

Hvis du allerede har forbindelser til en eller flere skuespillere som kan være aktuelle for ditt prosjekt, kan det være en ide å skrive en rolle til vedkommende som spiller på hans eller hennes styrker. Dette forutsetter selvfølgelig at manusforfatteren også er enig, hvis du ikke gjør skrivearbeidet selv. Å finne riktig skuespiller til rollen er et arbeid du ikke kan undervurdere viktigheten av. 

Mann jobber på filmsett med lyssetting i film

Klipp

Hvordan en sekvens er klippet sammen, altså hvordan overgangen fra en sekvens til den neste er utført, har mye å si for det generelle filmspråket og hvor lett det er for seeren å følge narrativet du forsøker å innlemme seeren i.

Hvem kan vel glemme shaky cam-teknikken som fikk sin store renessanse under Jason Bourne-filmene og senere skulle komme til å definere store deler av filmspråket for actionthrillere på slutten av 2000-tallet? Klipping kan bidra til å kommunisere filmens overordnede tematikk på en subtil måte, i tillegg til at det ofte er formålstjenlig for å gi karakteren dybde uten å henfalle til eksposisjon.

Med dårlig klipping faller seeren fort av lasset, noe som var tilfelle for mange blant publikum og kritikere da Tomas Alfredsons filmatisering av Snømannen kom på det store lerretet i 2017. Selv ikke hjelp fra Scoreses faste klipper Thelma Schoonmaker kunne maskere at det måte foretas omfattende restopptak for å hale det hele i havn, noe det kan diskuteres om de lyktes å gjøre.

Moralen er at filmklipp handler om så mye mer enn overganger mellom sekvenser. Det er en helt sentral del av hvordan historien presenteres for seeren, og godt klippearbeid utføres med en usynlig søm, med mindre det er tilsiktet. Sørg for at overgangene dine sitter som de skal.

Motta hjelp med undertekster: Hvordan bli sponset på YouTube?

Vi leverer undertekst til ditt prosjekt

Filmskapere er mer opptatt av å utnytte de filmatiske grunnelementene best mulig i sitt prosjekt, enn å fokusere på å lage undertekster. Har du erfaring med filmprosjekter fra tidligere, vet du at dette er tidkrevende arbeid som frustrerer mange. Samtidig er det en åpenbar fordel med å ha gode tekster til prosjektet, slik at hørselshemmede og utenlandsk publikum også kan ta del i filmopplevelsen.

Vi i Din Undertekst har tekstere med stor språkkompetanse og sørger for at den sentrale konteksten i hver enkelt scene fremheves. Vi lager SRT-filer til ditt prosjekt, og er både rimelige og effektive. Fastpris er 100 kr. eks mva. per spilleminutt, med et lite tillegg på 20 kr. eks. mva per spilleminutt ved oversettelse. Ta kontakt med oss i dag!