Filmhistorie

Filmhistorie gir oss et innblikk i hvilke tekniske oppfinnelser som ble brukt under innspilling av de første filmene. Det første fotografiet vi kjenner til stammer fra 1826, men levende bilder gjennom video så ikke dagens lys før på slutten av 1800-tallet.

Vi skal her ta et dypdykk i filmhistorie, og dele noen morsomme fakta fra filmens spede begynnelse!

Mann jobber på filmsett: Slik er verdens filmhistorie

Filmteknikkens historie

Når vi skal snakke om filmhistorie, er det naturlig å begynne med teknologien som ligger bak. Filmens historie begynner med oppfinnelsen av videokameraet, som opp gjennom årene har gjennomgått mange oppgraderinger.

Film kan beskrives som fotografier (enkeltbilder) som blir vist raskt etter hverandre, slik at objekter og mennesker tilsynelatende beveger seg. Så, hvordan begynte egentlig verdens filmhistorie?

Tre personer leser om filmhistorie på PC-ene sine

Brødrene Lumière presenterer verdens første filmopptak

Mot slutten av 1800-tallet var det mange som forsøkte å skissere teknologi som kunne fremvise levende bilder. De første som faktisk klarte å lage et filmkamera, var imidlertid brødrene Lumière.

I slutten av 1895 avholdt de to brødrene verdens første filmfremvisning, som fant sted ved Operaplassen i Paris. Filmen hadde navnet «Arbeiderne forlater fabrikken», og var en enkel film som viste nettopp arbeidere som forlot en fabrikk.

På tross av en noe intetsigende handling, skulle den nyskapende teknologien få stor oppmerksomhet. Lokalene hvor filmen ble vist ble fylt opp, og folk var sultne på flere filmvisninger.

Mann i gammel film uten lyd: Bli kjent med verdens filmhistorie

Film uten lyd

Helt fra filmhistoriens spede begynnelse har musikk vært en viktig del av fremvisningen og seeropplevelsen. I starten var det kun stumfilmer (altså film uten lyd). Da var det imidlertid vanlig at musikk ble spilt ved siden av – gjerne av musikere som pianister.

Man fant tidlig ut at filmmusikk bidro til å gjøre filmopplevelsen mer engasjerende. Musikken forteller blant annet publikum hva slags stemning som skal formidles i filmen. Slik er det også i dagens film.

Skuespiller løper på sett: Slik er verdens filmhistorie

Fra stumfilm til store Hollywood-produksjoner

Brødrene Lumière er viktige innen filmhistorie, men langt fra de eneste pionérene i bransjen. Frem til begynnelsen av 1900-tallet var det for det meste korte dokumentarfilmer som ble vist til publikum.

I 1903 kom verdens første actionfilm, «Det store togrøveriet», som ble laget av Edwin S. Porter. Dette var en stumfilm, men filmen viste verden en helt ny måte å filme på. 

Mellom 1915 og 1930 hadde filmhistorien en bratt utvikling, og etter hvert kommer de første filmene med lyd og tale. Frem til 1920 var mer eller mindre alle filmer såkalte stumfilmer. Mange oppfatter i dag filmlyd som halve filmopplevelsen.

I perioden 1939 til 1940 inntok filmhistorie en ny æra, da de klassiske fortellende filmene ble mer vanlige. I denne perioden kom blant annet den historiske filmen «Tatt av vinden», som er blant de mest populære kinofilmene noensinne.

Fire personer holder fargerike gjenstander til fargefilm: Slik er verdens filmhistorie

Når kom fargefilm?

De tidligste filmene var som regel i svart-hvitt, noe som preger de første tiårene av filmhistorien. Vi kan likevel nevne at den første fargefilmen kom allerede i 1914 – dog med litt «dårlige» farger.

Det var først på 1960-tallet at fargefilm hadde sitt store gjennombrudd. Fra 1960-tallet og utover er det primært fargefilm som blir produsert.

Sjekkliste: Slik er norsk filmhistorie

Norsk filmhistorie

I Norge ble den første filmen vist 6. april 1896, da Max Skladanowsky besøkte Cirkus Variete i Christiania. Han hadde med seg et bioskop, og med dette utstyret viste han den første offentlige filmen her til lands.

Norsk filmhistorie hadde også et høydepunkt i 1905, da den første norske suksessfilmen kom. Denne viste at kongen ankom Norge. De første norske filmene bar preg av å dokumentere faktiske hendelser, enten det var begravelser eller kroningsferder.

Blyant som skriver undertekst: Slik er verdens filmhistorie

Undertekst har blitt brukt siden starten av 1900-tallet

Allerede i 1903 kom den første filmen med undertekst, nemlig «Uncle Tom’s Cabin». Det var imidlertid ikke undertekst slik vi kjenner den i dag, men heller tekst som dukket opp mellom scenene i filmen. Teksten var printet på papir og deretter filmet, før den ble klippet inn.

Ikke så mange år senere, i 1909, kom den første filmen med ordinære undertekster. Undertekstene skulle gjøre det enklere å følge med på handlingen i filmen, og var naturligvis veldig nyttige før film fikk lyd.

I dag er det nesten en selvfølge at filmer har undertekst. De fleste legger ikke engang merke til at underteksten er der, og det er nettopp det som er meningen. Underteksten skal ikke stjele oppmerksomheten fra det som skjer på skjermen, men bidra til å formidle handlingen.

Motta hjelp med undertekster og lær mer om filmhistorie

Trenger du undertekst?

Det å se nærmere på filmhistorie kan være spennende. Siden verdens første filmvisning i 1895 og frem til i dag, har filmen hatt en rivende utvikling. Dette gjelder ikke bare teknologi og visuell kvalitet, men også handling og sjangre.

Noen ting har imidlertid ikke endret seg så mye. Som behovet for undertekst. Undertekster har vært en viktig del av film helt siden starten av 1900-tallet, og spiller fortsatt en viktig rolle.

Med undertekster kan du nå ut til flere mennesker, på tvers av både språk og andre barrierer. Om du har behov for undertekster til filmprosjektet ditt, kan Din Undertekst fikse dette for deg.

Våre dyktige tekstbehandlere leverer undertekst av beste kvalitet, og sørger for at budskapet kommer frem. Kontakt oss i dag, og få undertekst på 1, 2, 3!