Filmklipping

Lar du deg fascinere av filmens verden? Da er du langt ifra den eneste! Og hvem vet? Om du er ung og befinner deg midt i prosessen med å finne ut hvor veien skal gå videre karrieremessig etter avsluttet skolegang, så er det kanskje nettopp filmens verden du hører hjemme!

Film inkluderer mange spennende yrker, deriblant filmregissør og filmklipper. Og dette er to av de viktigste yrkene i forbindelse med en filmproduksjon. Med mindre du trives best foran kamera, så er sjansen for at du vil trives i et av disse yrkene ganske stor.

Liker du å ha mange baller i luften?  Da er kanskje en utdannelse innen regi veien å gå for deg. Men det finnes også mennesker som liker å ha mye å gjøre, men i litt roligere omgivelser. Da vil du kanskje passe inn i en stilling som filmklipper! Filmklipping vil da være ditt ansvarsområde.

Denne artikkelen er for deg som er nysgjerrig på filmklipping, men samtidig er du kanskje ikke helt sikker på hva det egentlig handler om. Da vil dette være nyttig lesing for deg, for her skal vi gå gjennom noen av de viktigste aspektene ved filmklipping.

Filmklipping – slik kan du klippe video

Filmklipping består av tre hovedmomenter

Som de fleste filminteresserte vet, så består en filmproduksjon av tre hovedmomenter. Disse er planlegging av film, selve filminnspillingen og etterarbeidet som kommer etterpå. Filmklipping er en viktig del av etterarbeidet.

Denne oppdelingen kan også brukes i forbindelse med filmklipping, for også dette er noe som består av tre hovedmomenter. Filmklipping deles inn i tre deler, og de er klipping, fargejustering og grafikk, så her er det mye spennende.

Filmklipping tips

Klipping

Som filmklipper vil det naturligvis gå mest tid til klipping, da det ligger litt i selve yrkestittelen. Det finnes også andre ord som kan brukes til å beskrive denne prosessen, og det er redigering. En filmklipper jobber rett og slett med å redigere filmen, for at sluttresultatet skal bli best mulig.

Filmer kan være korte, lange eller et sted midt i mellom. Og det er det viktig å ta med i betraktningen når materialet skal klippet sammen til en fullstendig film.

Om du skal redigere en film som er lang eller som havner et sted midt i mellom de to ytterpunktene, så har vi et godt tips til deg. Da er god oppbygning veldig viktig. For at filmens budskap skal komme frem på en god måte, bør du dele den opp i en tydelig introduksjon, hoveddel og avslutning.

Men det er naturligvis mye annet som kan være nyttig å ha i bakhodet mens du jobber med filmklipping.

Mann som arbeider med filmklipping

Å dele opp klippene

Det finnes mange eksempler på «all i one take», særlig i forbindelse med musikkvideoer. Men selv om det er et ganske kult konsept, så betyr ikke det at det alltid vil fungere like godt. Av og til er det rett og slett nødvendig å dele opp klippene.

De aller fleste filmer har et spesifikt budskap. Dette kommer naturligvis an på hvilken type film du jobber med. Men om den aktuelle filmen skal formidle noe konkret, så kan det å dele opp klippene være et godt virkemiddel. For eksempel så vil det tydeliggjøre det aktuelle klippet.

FIlmklipping av video

Å klippe bort dårlige klipp, eventuelt hele scener

Fordelen med å kunne dele opp klippene, er at du rett og slett kan klippe bort dårlige klipp. Med dårlige klipp mener vi klipp som viser seg å ikke ha like god kvalitet som resten av klippene, og eventuelle scener som i klippen viser seg å være overflødig.

I forkant av innspillingen er det vanlig å lage et storyboard, som er nyttig i den forbindelse at alle de involverte får muligheten til å danne seg et visuelt bilde over hvordan sluttproduktet skal se ut. Men når det er sagt, så er det ikke alltid at sluttproduktet blir seende akkurat slik ut.

Selv om filmklipperen har hovedansvaret for selve klippingen, så pleier filmregissøren også ha en veldig aktiv rolle i denne prosessen. Kanskje kan det være vanskelig for vedkommende å kaste noen av scenene i søppelkurven, men da er det viktig at du som filmklipper kan sette i kontekst.

Denne delen av prosessen kalles gjerne «kill your darlings». For av og til er det rett og slett det filmklipping handler om.

Filmklipping på datamaskin

Å bruke overganger

Dette tipset vil variere med utgangspunkt i hvilken type du redigerer. Overganger er noe som brukes i både korte og lange filmer, men her spiller sjanger en veldig stor grad.

For eksempel om du har vært på en ferietur med venninnegjengen og dere har dokumentert turen deres ved å filme enkelte klipp. Om dere har lyst til å sette denne filmen sammen senere, så kan det å bruke overganger, da slike klippene sannsynligvis ikke er sammenhengende.

Det er heller ikke uvanlig å bruke overganger i lengre spillefilmer, og hensikten er den samme som i korte filmer, men intervallet mellom overgangene er som regel mye lengre.

Mann roper i megafon: Slik lykkes du med filmredigering i Adobe

Fargejustering

Etter at filmen er ferdig klippet er det andre gjøremål som venter, og et av disse gjøremålene er fargejustering.

Som regel er dette noe som justeres manuelt på kameraet under opptak, men av og til kan det være nødvendig med fargejustering i klippingen etter.

Fargejustering er noe som gjøres ved hjelp av redigeringsprogrammet som brukes til å redigere filmen.

Mann jobber med filmredigering i Adobe

Grafikk

Det samme gjelder eventuell grafikk, men dette er som regel mest relevant i forbindelse med animerte filmer.

Mann sitter på en stabel med bøker mens han jobber på PC med filmredigering i Adobe

Til filmklipping trenger man godt utstyr

Som filmklipper er du avhengig av å ha tilgang på godt utstyr. Filmklipping er en tung oppgave, både for den som klipper og utstyret som brukes, og derfor er det viktig å ha utstyr som takler oppgaven på en god måte.

I forbindelse med filmklipping vil godt utstyr være redigeringsprogram/programvare, samt en datamaskin. Både programvaren og datamaskinen må være kraftige for å kunne gjennomføre oppgaven på en god måte. 

Tre personer jobber med filmredigering i Adobe på hver sin PC

Hvor filmen skal publiseres er avgjørende for klippingen

Om du jobber med filmklipping, er det ikke bare selve klippingen du skal konsentrere deg om. Som filmklipper kan du få i oppdrag å klippe filmer i ulike formater.

For eksempel om du jobber med klipping av en spillefilm, så kan det hende at det også vil være nødvendig å klippe en liten trailer for spillefilmen som skal publiseres på YouTube eller en annen plattform. Dette vil være avgjørende for hvordan de forskjellige filmvariantene klippes.  

Filmklipping av video

Filmklipping er en tidkrevende prosess

Filmklipping kan med andre ord være en tidkrevende prosess. For eksempel så vil det være helt forskjellige prosesser å redigere en «all in one take» film, en kortfilm eller en lengre spillefilm.

I forbindelse med filmklipping vil nok en «all in one take» film være det enkleste, da dette er en type film hvor det klippes minimalt. Men i gjengjeld stilles det mange flere krav under innspilling til denn typen film enn det gjør til en film skal klippes og redigeres sammen.

Om den aktuelle filmen inneholder mange grafiske elementer eller skal tekstes, så er også dette noe som vil spille en viktig rolle i forbindelse med tidsbruk. 

To menn inngår avtale om filmklipping

Få hjelp til undertekst

Har du en ferdigklippet lengre film som burde vært tekstet, men tiden strekker ikke helt til? Tidsklemma er ikke noe du trenger å bekymre deg for overhodet nå som du har havnet på Din Gruppens nettside.

Din Gruppen er et tekstbyrå som tilbyr forskjellige merkevarer, og en av dem er Din Undertekst!

Hos Din Gruppen jobber det mennesker med mange års erfaring innen tekstproduksjon, deriblant med undertekster. Og vi leverer undertekster av høy kvalitet, så vi garanterer deg at du kommer til å bli fornøyd!

Trenger du hjelp til undertekst? Ta kontakt med oss i dag!