Filmlyd

Filmlyd kan defineres som all lyden man kan høre i en film, enten det er snakk om effektlyd, filmmusikk, dialog, kontentum, monolog eller naturlig lyd. Sammen utgjør disse lydene en viktig bit av produksjonen.

Dersom du ser på en skrekkfilm og tar av lyden, vil du ofte merke at filmen plutselig ikke føles så skummel lenger. Filmlyd har veldig mye å si for hvilken stemning og følelse som formidles til mottakeren, og er på mange måter like viktig som det man ser på skjermen.

Hva er filmlyd?

Ulike typer filmlyd

Innen filmproduksjon finnes det flere ulike typer lyd som tas i bruk. Sammen utgjør disse lydene filmens totale lydspor, og kan bestå av alt fra musikk til dialog.

La oss se nærmere på de ulike typene filmlyd som benyttes i filmer.

Filmlyd presentert av mann med ark

Kontentum (atmosfærelyd)

Kontentum er et ord som stammer fra det latinske ordet «contenere», og betyr noe sånt som å «binde sammen». Og det er nettopp det kontentum gjør i filmer, det binder effektene sammen og bidrar til å understøtte atmosfæren som skapes i film og skuespill.

Eksempler på kontentum i film kan være lyden av fuglekvitter, vind, bølger, trafikk eller skritt fra noen som kommer gående. Lydene legges gjerne på i etterkant, og bidrar til å gjøre filmlyd mer realistisk.

Mann jobber med filmlyd på PC

Effektlyd og filmatiske virkemidler

Effektlyd er en annen viktig form for filmlyd, og bidrar til å forsterke inntrykket man får av noe som skjer på skjermen. Blant de mest vanlige effektlydene kan vi nevne lyd som legges på når noen blir slått under en slåsskamp, eller kraftige eksplosjonslyder.

Effektlyd er altså et viktig filmatisk virkemiddel i actionfilmer, men også i andre sjangre. Det er ikke uvanlig at effektlyd er filmlyd bestående av enten reallyd eller kontentum. Også her er det vanlig at lyden er tatt opp utenfor selve innspillingen, og lagt på i etterkant.

Person jobber med filmlyd på datamaskin

Reallyd (naturlig lyd)

Naturlig lyd er filmlyd som finnes i omgivelsene der opptaket utføres, og lydene er altså ikke lagt på i etterkant. Eksempler på reallyd kan være lyden av en løve som brøler i en dokumentarfilm, eller samtalen som foregår mellom personene som filmes.

Reallyd kan også være trafikkstøy, lyden av en dør som lukkes, latter eller andre lyder. Reallyd er enkelt og greit lyden som finnes på opptaksstedet idet det filmes, og hører naturlig til klippet.

Mann som ser etter filmmusikk

Filmmusikk

Filmlyd kan også bestå av filmmusikk. Dette er musikk som kan høres i filmen, enten det bakgrunnsmusikk som legges på i etterkant (ikke-diegetisk musikk), eller lyden av musikk som fremføres på skjermen.

Filmmusikk er et viktig virkemiddel i filmer flest, og kan skape både glede, frykt og andre følelser. En spenningsfilm uten spenningsoppbyggende musikk ville nok ikke ha vært på langt nær like spennende!

En trist eller romantisk film uten rolig musikk ville heller ikke ha skapt den samme følelsen hos seeren.

I mange tilfeller er filmmusikk musikk som er komponert spesifikt for den aktuelle filmen, men det kan også tas i bruk annen form for musikk.

Filmlyd blir utarbeidet av team

Dialog og monolog

Dialog og monolog er også en viktig del av lydsporet i de fleste filmer. Monolog er lyden av én person som snakker (enetale), og kan for eksempel være en programleder som legger stemmen sin på en dokumentarfilm.

Det er også vanlig med dialog som filmlyd, som er samtale mellom to eller flere personer eller karakterer på skjermen. Samtaler er ofte viktig for å formidle filmens innhold, og stemmeleiet og talemåten til karakterene kan underbygge stemningen i filmen.

Filmlyd leses om på skjerm

Formidling av filmlyd gjennom undertekst

Filmlyd er en sentral del av enhver filmproduksjon, enten det er snakk om reallyd, dialog, filmmusikk eller annen lyd. Man bør imidlertid huske på at ikke alle kan eller vil ha lyden på når de ser på filmen. Med undertekst kan du nå ut til disse seerne.

Det mest vanlige er undertekst som viser dialog eller monolog i filmen. Ønsker du teksting for hørselshemmede, er det mer vanlig å også inkludere beskrivelser av andre filmlyder.

Personer med nedsatt hørsel vil for eksempel kunne dra nytte av undertekst der lyder beskrives. Dersom det er en eksplosjonslyd i filmen, kan dette beskrives i underteksten. Det samme gjelder lyder som latter, dialog, dører som knirker eller beskrivelse av musikk.

For dem som ikke er hørselshemmede kan filmlyd også formidles gjennom tekst. Særlig nyttig er det å tekste dialog eller monolog. Da kan mottakeren få med seg innholdet selv om lyden på filmen er slått av.

Sjekkliste om filmlyd

Undertekst lar deg nå ut til seere med et annet språk

Undertekst kan også være nyttig når du ønsker å nå ut til et publikum som snakker et annet språk enn stemmene i filmen. Dersom all dialog og monolog foregår på norsk, kan det for eksempel være vanskelig å nå ut til seere som ikke kan norsk.

Dette kan enkelt løses med engelsk undertekst. Da kan plutselig mottakere fra flere verdenshjørner få glede av filmen din.

Avtale - få hjelp med undertekst av filmlyd

Motta hjelp med undertekst til film

Undertekst kan være et nyttig verktøy når du ønsker å formilde filmlyd og filmens innhold til flere mottakere. Ikke alle kan eller ønsker å ha lyden slått på, og de kan da gå glipp av innholdet og atmosfæren i filmen om det ikke finnes undertekst.

Din Undertekst lager undertekst for en rekke ulike formål, og kan også bistå med undertekst til film. Kanskje du ønsker hjelp med teksting av spillefilm? Vi kan også hjelpe deg med undertekst for hørselshemmede, dersom du ønsker det.

Kontakt oss i dag og bestill undertekst til ditt filmprosjekt!