Filmproduksjon

Filmproduksjon er en av de største bransjene i verden. Alle ser på filmer, og har en generell forståelse av hvordan de lages, men det er en interessant bransje som er verdt å vite litt mer om. I film produksjon møter man mange spennende utfordringer, og det finnes forskjellige roller.

Alt fra musikk videoer til store spillefilmer må lages og krever et crew som arbeider frem et sluttresultat, altså filmen.

Filmproduksjon kan enten foregå på store innendørs sett eller utendørs på faktiske lokasjoner. Ettersom at filmproduksjonen er delt opp, fungerer dette helt greit.

Filmproduksjon koster mye penger, og mange sponsorer har ført til at store selskaper nå har råd til å produsere på egenhånd, og eier store studioer, og kan betale for alt arbeidet knyttet til filmproduksjon.

Det har dermed blitt til en av verdens største bransjer, for hvem elsker vel ikke film?

Filmproduksjon

Hva er filmproduksjon?

Filmproduksjon er det arbeidet som legges ned for å skape en film av et slag.

Det kan være en kortfilm for en festival, en musikkvideo for en ny sang, eller en spillefilm, enten for strømming eller kino. Alt krever produksjon. Noen må filme, noen må redigere, og det er mye som skal gjøres.

Alt som foregår bak kulissene og som ikke innvolverer selve skuespillerne kan bli sett på som en del av filmproduksjonen. Skuespillerne også, selvfølgelig, men på en helt annen måte.

Det er ting som skal ordnes, klargjøres og ferdigstilles. Produkter som skal lages og bestilles, og kostymer å lage.

I redigeringen skjer det mye man ofte ikke innser. Laget som redigerer er ofte også delt opp i flere roller.

Noen jobber ekslusivt med farger og former, mens andre jobber med klipping. Du har også noen som jobber med 3D animering og CGI. Det kan være en veldig stor jobb, avhengig av filmen.

Roller

Filmproduksjon roller

Disse rollene innenfor filmproduksjon er alle spennende karrieremuligheter, og har sine oppsider og nedsider, både som arbeid og krav fra et produsentperspektiv.

Mye av redigeringsarbeidet er dyrt fordi man trenger spesialister. Som nevnt over er feltet veldig spredt, og man trenger kompetanse.

Forskjellige mennesker har spisskompetanse på forskjellige ting.

Man har 3D animatører, farge og lys spesialister, klippere, lydmenn, komponister, kvalitetssjekkere, og mye mer bare innenfor redigering. Det finnes også eksperter innenfor forskjellige typer garderobe og sett design.

Kameraoperatører og lydmenn arbeider på sett, sammen med skuespillerne og regissørene.

Disse jobber ofte tettere med de som redigerer enn de andre, da de kan ha informasjon som er nyttig for dem, og kan gi tilbakemeldinger til hverandre for å justere til neste opptak, for eksempel.

Filmproduksjon

Motta hjelp til undertekster

En annen rolle innen filmproduksjon er visuell oversetter. En visuell oversetter skriver undertekster til filmer, og er til stor hjelp når filmen skal vises frem i forskjellige land, eller på kino.

Gode undertekster gir deg et større publikum og åpner for at flere kan forstå filmen de ser på.

Vi kan hjelpe deg med å skrive gode undertekster. Visuelle oversettere vil jobbe sammen med deg for å levere et ferdig produkt du kan være stolt over å levere sammen med din film.

I større produksjoner er dette noe som blir gjort av noen ansatt for det formålet, men det er ikke alltid slik.

Undertekster er krevende å jobbe med, og har du ikke råd til å ansette noen i selve produksjonen til å gjøre det, men har heller ikke tid til å gjøre det, er dette en perfekt mulighet for å sikre deg at du likevel får det gjort av profesjonelle visuelle oversette, gjennom Din Gruppen.