Filmprodusent

Har du en drøm om å jobbe som filmprodusent? Kanskje er du bare nysgjerrig på hva yrket innebærer? I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva en filmprodusent arbeider med, og hvilke jobb- og utdanningsmuligheter du har om du ønsker å gå i denne retningen.

Produsentrollen kan være vanskelig å få begrep om fra utsiden. Utenforstående har gjerne god kunnskap om skuespillere og regissører, og filminteresserte har gjerne sine favorittkinematografer eller komponister. Andre instrumentelle aktører under arbeidet med en film, som manusforfattere og produsenter, får sjelden den samme offentlige oppmerksomheten.

En mann som ser på CV-en til en filmprodusent

Hva gjør en filmprodusent?

En filmprodusent har det overordnede administrative ansvaret for filmprosjektet. Der regissøren sitter i den kreative sjefsstolen, har produsenten som arbeidsoppgave å se til at budsjett og opptaksplan overholdes. Men produsentens arbeid stopper på ingen måte med det.

Du har kanskje lest om tilskuddsordninger for lanseringstiltak eller prosjekter som kortfilmer eller dokumentarer. Ofte kan flere av medarbeiderne søke om disse midlene, men i flere tilfeller er det et krav at det er regissør eller produsent som sender den. Dette er logisk, i kraft av at produsenten har den administrative oversikten.

Folk som samarbeider om en filmproduksjon

Arbeidet under produksjonsfasene

Som tittelen tilsier har produsenten ansvaret for alle deler av produksjonen, det være seg preproduksjon, produksjon og postproduksjon.

I preproduksjonsfasen finner produsenten en manusforfatter eller et manus vedkommende er interessert i å filmatisere. Dette bearbeides. Deretter finner en regissør, skuespillere og øvrige medarbeidere, som teknikere, i tillegg til utstyr. Det lages også dreiebok og opptaksplan I denne fasen.

Produksjonsfasen er hvor filmen som sådan blir til. Her er det produsentens ansvar at opptaksplanen følges, slik at en ikke får uforutsette budsjettoverskridelser. Dette er særlig viktig av hensyn til skuespillerne, som gjerne har kontraktsfestet andre oppdrag før og etter opptaksperioden. Dette gjelder også gjerne teknikere og andre medarbeidere.

Produsenten har det overordnede ansvaret for postproduksjonen, og ser gjennom alt fra de ulike klippene frem til den ferdige versjonen, til lyddesign, spesialeffekter og fargekorreksjon. Forvisninger er også noe produsenten har ansvaret for, slik at en ender opp med den ultimate versjonen av filmen.  

Personer jobber med markedsføring og distribusjon av film

Markedsføring og distribusjon

Produsenten setter opp en plan for distribusjon og markedsføring av filmen. Distribusjon vil si at en henvender seg til selskaper som eksempelvis Nordisk Film eller Lionsgate for å få filmen ut til kinoene og de store markedene. Disse distribusjonsselskapene hjelper også til med markedsføring internasjonalt. Produsenten er viktig i arbeidet opp mot distribusjonsselskapet.

Person med kappe: Hvordan bli filmprodusent?

Hvordan bli filmprodusent?

Det finnes flere ulike utdanninger, både i Norge og internasjonalt, for deg som vil bli filmprodusent. Høyskolen Kristiania tilbyr en ettårig fagskoleutdanning i produksjonsledelse for film og TV, hvor en får kunnskap om blant annet produksjonsprosessen, planlegging og hvordan en leder en produksjon.

Ved Noroff kan du studere filmproduksjon over to år, og ta en fordypning som produsent på andre året. Studiet gir 120 studiepoeng, kvalifiserer til støtte fra Lånekassen, og kan gjennomføres ved campus enten i Oslo eller Bergen. På andreåret får du blant annet erfaring med å produsere scener og prosjektpitching. Det finnes flere filmprodusentutdanninger i Norge.  

Om du har internasjonale ambisjoner eller ønsker å komme deg ut i den store verden, kan New York Film Academy være et godt valg. Alumni fra universitetet har senere jobbet for tunge aktører som Magnolia Pictures og HBO.

Her kan du ta en BFA i produksjon, og en senere en MA ved campusen deres i Los Angeles. Lånekassen har gitt støtte til utdanning ved denne skolen, men det betyr ikke at du er garantert å få lån og stipend. Ta kontakt med Lånekassen på deres sider for mer informasjon. Denne skolen er selvfølgelig bare en av mange som tilbyr utdanning innen filmproduksjon internasjonalt.

Forstørrelsesglass: Muligheter som filmprodusent

Hvilke jobbmuligheter har jeg?

Som filmprodusent kan du arbeide hos allmennkringkastere som TV2 eller NRK, jobbe med kommunikasjon for offentlige eller private aktører, eller innen filmbransjen.

Tre filmprodusenter som er fornøyde med lønnsnivået sitt

Hvor mye kan jeg tjene?

Norsk filmforbund oppgir på sine sider at minstesatsen for en produksjonsleder på en spillefilm er 3056 kr., beregnet etter en modell med en arbeidsdag på syv timer. Minstesatser påvirkes av ansiennitetsnivået.

Den amerikanske jobbmarkedsplattformen ZipRecruiter anslår gjennomsnittslønnen til en filmprodusent for å ligge på 58 857 $ årlig, altså om lag 519 000 kr. Det er ikke oppgitt hvor disse lønnstallene er hentet fra.

Få hjelp til å lage norsk tekst på YouTube

Trenger du hjelp med undertekst?

Teksting av film er en del av postproduksjonsprosessen, og vi i Din Undertekst vet at den er forbundet med mye frustrasjon og flisespikkeri for mange. Enten du er produsent ved en større eller mindre produksjon er din jobb å konsentrere deg om de store linjene, og da er det irriterende når tidkrevende enkeltoppgaver ødelegger arbeidsflyten.

Vi lager SRT-filer til deg eller ditt produksjonsselskap, slik at du kan legge dem inn i videoavspilleren og fokusere på det du brenner for. Våre tekstere har stor språkkompetanse og evner å formidle det kontekstuelle ved scener på en effektiv og poengtert måte.

Bestill undertekster fra oss i dag!