Filmtekst

Video og film har lenge vært en trend i markedsføring. Dette er et virkemiddel som konverterer, samtidig som det gir en emosjonell og engasjerende kontakt mellom mottaker og sender. Men for å oppnå disse fordelene, må du inkludere filmtekst. 

Mange ser på videoer i sosiale medier uten lyd, mange har problemer med dialekter og det er flere som er hørselshemmet eller døv. Hvis du utelater filmtekst fra videoene dine, ekskluderer du også en stor del av målgruppen. 

Filmtekst sikrer at alle får med seg budskapet og handlingen. Men det er viktig at filmteksten blir produsert på riktig måte. Her må du ta hensyn til målgruppen, språklige virkemidler og naturlige begrensninger i formatet. Din Gruppen kan hjelpe deg med profesjonell filmtekst.

Teksting av film

Teksting av film

Teksting av film er viktig, uansett hvilket språk filmen er på. I en målgruppe kan det være flere elementer som gjør det vanskelig for enkelte å få med seg handlingen. Dialekter, omgivelser, slang og generasjons-baserte uttrykk, kan forstyrre budskapet. 

En undertekst skal ikke bare direkte oversette eller skrive ned det som blir sagt på skjermen. Det er forskjell på muntlig og skriftlig språk, og det er begrenset hvor mye plass en undertekst kan ta opp i bildet.

Mange av oss ser videoer uten lyd når vi sitter på bussen eller er i offentlig rom. Men det finnes også andre grunner til å tekste film. Du optimaliserer for hørselshemmede og døve, og inkluderer de som ikke behersker norsk og dialekter like godt.

Med undertekster vil du også blidgjøre søkemotorene og algoritmene til sosiale medier. Disse plattformene legger nemlig stor vekt på inkludering. Med undertekster sørger du for at alle får med seg budskapet, og du optimaliserer for synlighet.

Skrive undertekst

Hvordan skrive undertekster?

Video bør være en del av din markedsstrategi. Selv om du har gode muligheter til å treffe målgruppen med tekst, er video ofte det virkemidlet som er enkleste å fordøye. Video kan også påvirke mottaker emosjonelt og engasjere 

Det har blitt mer og mer viktig å engasjere målgruppen med markedsføring. Du må få dem til å føle noe, gi verdi og skape reaksjoner. Følelser selger, og du kan formidle gode historier gjennom video og animasjoner.

Videoer kan også brukes i mengde kanaler. Algoritmen til Instagram og Facebook foretrekker og prioriterer videoer. Hvis du vil nå ut til en større målgruppe digitalt, vil videoer være et godt verktøy å benytte seg av. 

Men for å sikre at alle får med seg budskapet, til tross for hemninger og omgivelser, må du inkludere undertekster i videoene dine. Uten undertekster, ekskluderer du en stor andel av målgruppen.

Undertekst

Slik legger du undertekstene inn i videoen

Det er ikke lett å lage gode undertekster. Du skal formidle det som skjer på skjermen, men du får som regel bare plass til to setninger og 37 tegn i hver blokk med tekst. Det kreves et godt øre og en konkret formidlingsevne.

Du kan bruke flere programmer til å skape undertekster. Noen bedrifter bruker enkle redigeringsprogrammer, men dette gir ikke den samme effekten som profesjonelle undertekster gjør.

Audiovisuelle oversetter jobber med spesifikke programmer som er skapt for å lage optimaliserte undertekster. Teksten skal ikke være over et visst antall tegn, og den må ikke være høy nok til å forstyrre handlingen på skjermen.

Undertekst

Motta ett minutt med gratis filmtekst

Har du en reklamefilm eller videosnutt du ønsker tekstet? Da kan vi i Din Gruppen hjelpe deg. Vi har dyktige audiovisuelle oversettere med på laget, som klarer å fange essensen av handlingen og oversette denne til tekst.

Våre audiovisuelle oversettere jobber hardt for å skape en undertekst som glir forbi. Kunsten med undertekster, er at mottaker ikke skal legge merke til at de leser dem – dette krever kunnskap, erfaring og god kompetanse. 

Trenger du hjelp til profesjonelle og inkluderende undertekster? Ta kontakt med oss i dag. Nå får du ett minutt med gratis filmtekst, slik at du selv kan teste oss ut. Sørg for at alle i målgruppen får med seg budskap, og inkluder undertekst i din neste film!