Flerpunkts lyssetting

Det er mange måter å lyssette en scene på. Kanskje du tiltrekkes av film-noir-estetikken som kjennetegnes ved low-key-belysning, hvor skarpe kontraster og dype skygger spiller hovedrollen. Eller kanskje du har en svakhet for bruk av naturlig lys, som gir produksjonen et mer dokumentarisk utseende. Uansett hva du måtte foretrekke, finnes det nok av alternativer der ute.

I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om flerpunkts lyssetting. Dette er svært utbredt i film- og serieproduksjoner, og er belysningsteknikk du som filmskaper, eller en som drømmer om å bli en, bør ha kjennskap til.

Alt om spesialeffekter i film: Motta hjelp med undertekst av dialog

Hvordan legger jeg forholdene til rette for flerpunkts lyssetting?

Flerpunkts lyssetting, også kjent som trepunktsbelysning, er en belysningsteknikk hvor skuespilleren blir lyst opp av tre ulike lyskilder. Disse tre lyskildene er henholdsvis et hovedlys, et fyll-lys, og et spisslys. Teknikken brukes til å fremheve subjekter i en scene. De tre lyskildene har ulike funksjoner.

En mann som setter søkelyset på noe

Hovedlys – (key light)

Hovedlyset, på engelsk kalt key light, er ganske enkelt det kraftigste av de tre lysene, og det som skaper dramatiske kontraster. Uten noen form for støttebelysning får du gjerne harde skygger på den ene siden av skuespillerens ansikt, noe som i mange tilfeller kan fungere godt i mer følelsesladde eller intense scener. Svært hard belysning mot ansiktet er imidlertid sjelden pent.

Desto lenger unna hovedlyset er fra subjektet ditt, desto mer definerte vil skyggene være. Du kan enkelt justere effketen du oppnår ved hovedlyset ved å flytte det nærmere eller lenger vekk fra subjektet som er i fokus. Standard fargetemperatur på hovedlys er såkalt «tungsten», med en fargetemperatur på 3200 kelvin. Dette tilsvarer fargetemperaturen ved vanlig dagslys.

Filmskapere jobber med redigering av video og spesialeffekter i film

Fyll-lys (fill light)

Fyll-lyset fungerer nokså likt som en softboks. Hensikten med fyll-lys er, i likhet med en softboks, å dempe de harde skyggene hovedlyset skaper, og med det presentere subjektet på mer flatterende vis. For å skape tilstrekkelig med dynamikk i bildet er det greit at dette lyset er noe mindre lyssterkt enn hovedlyset. Ved å bruke et  for sterkt fyll-lys risikerer du å få et overeksponert bilde som oppleves flatt.

Fyll-lyset «fyller» ganske enkelt inn de tungt skyggelagte partiene, og demper skarpheten i bildet. I motsetning til hva en kan forledes til å tro av begrepet, trenger ikke et fyll-lys å være et lys i det hele tatt. Den svært anerkjente cinematografen Roger Deakins har tidligere uttalt at han ikke bruker fyll-lys i det hele tatt, og heller bruker indirekte belysning eller reflektorer for å forme lyset.

Du trenger altså ikke å binde deg til det tradisjonelle oppsettet for trepunktsbelysning, her er det rom for å eksperimentere og være kreativ med de midlene du har til rådighet.

Spesialeffekter i film er perfekt når filmen handler om superhelter

Spisslys – (hair light)

Spisslyset er kanskje selve nøkkelen til et gjennomført filmatisk uttrykk og det som bidrar til at trepunktsbelysningen er så utbredt innen film- og serieproduksjoner. Spisslyset er plassert bak subjektet i scenen, og bidrar til å skille subjektet fra bakgrunnen.

Dette skillet mellom forgrunn og bakgrunn resulterer umiddelbart i et dynamisk og cinematisk bilde. I kompaniskap med hoved- og fyll-lyset fremstår subjektet tiltalende, samtidig som vedkommende er tydelig i fokus gjennom hele scenen. Dette har også en veiledende funksjon, idet seeren følgelig forstår at det er subjektet oppmerksomheten skal rettes mot.

Samarbeid om spesialeffekter i film

Ha alltid narrativet i bakhodet

Innen god design sies det gjerne at form følger funksjon. Denne parolen kan vi med hell overføre til filmspråket, da i den forstand at belysning følger narrativ.

Om du spiller inn en skrekkfilm er det selvfølgelig ikke slik at du må benytte deg av trepunkts lyssetting. Den dramatiske low-key-effekten kan oppnås ved kun å bruke et hovedlys. Dette er også kjent som chiaroscuro-belysning. Husk at du er filmskaperen, og at du vet hva som passer ditt prosjekt best.

Motta hjelp til undertekster

Har du et prosjekt som trenger undertekst?

Med undertekster kan du presentere filmen din for et bredere publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Enten det gjelder personer med en hørselsnedsettelse eller italienske skrekkfilmentusiaster, kan alle ta del i filmopplevelsen, så fremt den er tekstet.

Vi i Din Undertekst har et meget kompetent team med tekstere som har stor språkforståelse, og sørger for at kjernen i narrativet ivaretas, slik at filmopplevelsen ikke forringes. Vi leverer undertekst til kun 100 kr eks mva per spilleminutt, med et lite tillegg på 20 kr eks mva per spilleminutt ved oversettelse. Du mottar undertekstene som en SRT-fil, og kan legge dem rett inn i prosjektet.

Bestill undertekster fra oss i dag!