Foredrag undertekster

Gode foredrag fortjener å deles med et stort publikum! Du har garantert sett TED-foredrag som har gått viralt, eller den amerikanske marineadmiralen William H. McRavens oppfordring om å alltid re opp sengen før du foretar deg noe annet. Med undertekster blir  kunnskap og gode historier internasjonalt tilgjengelige. Teksting virker også inkluderende ovenfor hørselshemmede.

Gode undertekster formidler innholdet i foredraget på en så tydelig og økonomisert måte som mulig. Mennesker er bare i stand til å lagre en begrenset mengde med informasjon i korttidsminnet av gangen, så det er viktig at overflødig fyllstoff eller mindre relevante momenter kuttes ut.

Å skrive undertekster kan sammenliknes med å arbeide på et filmmanus. Manusforfatteren vet at han kun har begrenset tid til rådighet, og må derfor konsentrere seg om å formidle narrativets kjerne. Dette innebærer å styre unna uvesentligheter. En tekster løfter frem det essensielle innholdet i hver setning, og tar hensyn til konteksten foredraget er fremført I.

Mann presenterer kjente folk som tjener penger på YouTube i Norge og utland

Kan jeg ikke bare gjøre jobben selv?

Det er selvfølgelig ingenting i veien for å gjøre undertekstjobben på egen hånd. Ulempen ved dette er at mange ofte tyr til automatiserte løsninger, som gjerne gir lite tilfredsstillende resultater på norsk. Dårlig teksting kan undergrave innholdet i selv briljante foredrag, og er en risiko vi ikke vil anbefale deg å ta.

Hvis du ikke vil benytte deg av automatiserte løsninger, må du bruke store mengder tid på å lære deg hvordan undertekstingsprogrammer fungerer. Godt tekstarbeid fordrer i tillegg at du har stor språkforståelse. At du er en autoritet innenfor ditt eget fagområde eller profesjon betyr ikke nødvendigvis at tekstbehandling er din sterke side. Utvelgelse og korrekturlesning tar lang tid.

Skal du tekste foredraget ditt på engelsk, slik at internasjonale kolleger kan dra nytte av dine funn, eller du ønsker å presentere en forretningsidé til utenlandske partnere, er det fort gjort å tråkke feil. Nordmenn flest har ikke engelsk som morsmål, noe som naturlig nok skaper en språkbarriere ved denne typen arbeid. Korrekt bruk av idiomer på fremmedspråk er eksempelvis noe mange sliter med.

Få hjelp med undertekst til film som har CGI-effekter

Hva kan vi i Din Undertekst tilby?

I Din Undertekst har vi et svært dyktig team av profesjonelle tekstere. Teksterne våre påtar seg mange oppdrag for næringslivet, og vet hva som bør fremheves og utelate. Teksten gjennomgår nøye korrekturlesning, og vi sørger selvfølgelig for at den er riktig tidskodet.

Teksteren lager en fil i SRT-format, slik at du bare kan legge den inn i videoavspilleren når du mottar undertekstene fra oss. Stort enklere blir det ikke. Med vår hjelp er du garantert et tilfredsstillende resultat hver gang.

Våre undertekstene leverer raskt, slik at du har resultatet i hende når du trenger det. I tillegg har vi fastpriser på teksting, henholdsvis 100 kr. per spilleminutt eks. mva. ved norsk teksting, og 120 kr. per spilleminutt for oversettelse.  Bestill undertekster til ditt foredrag fra oss i dag!