Forsikring av filmutstyr

Om du har investert store penger i dyrt filmutstyr, er det klokt med en forsikringsavtale som dekker eventuelle skader som skulle oppstå og sikrer det mot tyveri. Ved forsikring av filmutstyr er det ofte en verdisaksforsikring som er aktuelt, da det finnes begrensninger i hva innbo- og reiseforsikringer dekker.

I denne artikkelen skal vi gi kort innføring i hvordan verdisaksforsikring fungerer, samt vie spalteplass til en egen verdisaksforsikring for NSFF – Norsk Selskap for Fotografi, som er inngått i samarbeid med IF Skadeforsikring. Denne teksten er kun ment å være informativ, og utvalget av forsikringsselskaper som her er gjort, er helt tilfeldig. Sett deg alltid godt inn i avtalevilkårene før du tegner forsikring.

Samarbeid med andre: Hvordan få mange treff på YouTube?

Hvordan fungerer en verdisaksforsikring?

En verdisaksforsikring er en egen forsikring for kostbare eiendeler som klokker, bunader eller filmutstyr. Verdisaksforsikring har gjerne lavere egenandel enn innbo- og reiseforsikring.

Mann ser etter svar: Hvorfor er videoredigering på nett lurt?

Hva DNB, IF og Storebrand dekker (og ikke)

DNB

DNB sin verdisaksforsikring lar deg eksempelvis forsikre videokamera og fotoutstyr, men om forsikringen dekker filmutstyr mer spesifikt enn dette er usikkert. Verdisaksforsikringen dekker skader og tap av gjenstanden. Forsikringen gjelder i hele verden. DNB dekker ikke rekonstruksjonskostnader, slitasje som må påregnes ved normal bruk, eller feil eller mangler.

Mann som jobber med videoredigering på nett

IF

Ifs verdisaksforsikring dekker gjenstanden du har forsikret mot tap, uhell og tyveri. Ved uhell eller tap tilkommer det en egenandel på 500 kr., men ikke ved tyveri. Det er spesifisert eksplisitt på IF sine sider at du kan forsikre kameraet ditt med tilhørende utstyr gjennom verdisaksforsikringen. For å bestille verdiforankring hos IF må du også ha tegnet hus- eller innboforsikring der.

Et viktig ankepunkt ved Ifs verdisaksforsikring er imidlertid at forsikringen ikke gjelder når gjenstanden brukes i næringsvirksomhet, eller om det påløper skader ved utleie. Dersom du leier ut kamerautstyret ditt til en produksjon og uhellet er ute, vil du altså ikke få noe igjen på forsikringen. Det samme gjelder om du spiller inn høstens nye storfilm.

Det er usikkert hvorvidt de andre forsikringsselskapene som her er nevnt, eller andre, har det samme dekningsunntaket hva gjelder bruk av den forsikrede gjenstanden til næringsvirksomhet. Vi vil på det sterkeste anbefale at du kontakter forsikringsselskapet du planlegger å tegne forsikring hos, og får brakt på det rene hva avtalen dekker og ikke.

Mann som jobber med videoredigering på nett på PC

Storebrand

Storebrands verdisaksforsikring lar deg forsikre fotoutstyr, og dekker blant annet tilfeldig og plutselig skade, samt tap av den forsikrede gjenstanden. Tap av gjenstand dekkes såfremt det er en klar årsak til skaden og tidspunktet for denne er kjent. Det fremkommer ikke klart av nettsiden hvorvidt verdisaksforsikringen dekker tyveri for alle verdisaksforsikrede gjenstander.

Egenandelen er oppgitt til å være 1000 kr. ved verdisaksforsikring, med visse unntak for smykker, kunst, ur og sykler. Gradvis slitasje som resulterer i skade, mangler eller liknende dekkes ikke, og heller ikke skader ved utleie eller i tilfeller hvor skadeårsaken omfatter mark eller insekter. Vedlikeholdsutgifter og liknende er heller ikke dekket.

Sjekkliste: Disse funksjonene er kjekke å ha ved videoredigering på nett

Verdisaksforsikring for NSFF-medlemmer

Dersom du er medlem av Norsk Selskap for Fotografi, har du mulighet til å inngå en særskilt verdiforsikring med If for kamerautstyr. Forsikringen gjelder over hele verden. Verdiforsikringen dekker blant annet skade på glass eller LCD, indre skader, vannskader, tyveri og plutselige skader.

Ved reiser skal utstyret bæres med eller befinne seg på et låst hotellrom, lugar, mv. Mer informasjon rundt krav til tyverisikring av forsikrede gjenstander finnes på NSFF sine sider. Om du skal forsikre utstyr for opp til 50 000 kr, påløper en egenandel på 600 kr. årlig. Du kan forsikre gjenstander for inntil 300.000 kr., hvorav egenandelen da er 3350 kr. per år.

Forsikringen tegnes ved at du som medlem sender en mail til forsikring@nsff.no  For å bli medlem hos NSFF må du være medlem hos en av fotoklubbene de samarbeider med. Ordinært medlemskap koster 175 kr i året, og 75 kr årlig for deg som er 25 eller yngre.

Få hjelp med undertekst: Hvordan få mange treff på YouTube?

La oss tekste ditt prosjekt!

Vi i Din Undertekst vet at tid er penger, og at du som filmskaper gjerne heller vil bruke tid på produksjon eller å inngå viktige forsikringsavtaler enn å lage undertekster. Da er det godt å vite at vi har et høyst kompetent team med undertekstene som leverer raskt. Vi lager SRT-filer du kan importere direkte til prosjektfilen. Bestill undertekster fra oss i dag!