Hvordan lage reklamefilm?

Reklamefilmer har blitt til veldig mye mer enn en pause fra vanlig TV-programmering. Sosiale medier og internett tillater også reklamering og annonsering i forskjellige former og gir deg muligheten til å nå mange flere. Du kan nå markedsføre mye mer tilrettelagt og personifisert.

En reklamefilm er en fin måte å få vist frem et produkt, en produktrekke eller en tjeneste, da du kan vise frem mye mer og mange flere blir grepet av en video enn bare et bilde de blar forbi, slik som man bruker SoMe i dag, hvor de fleste reklamefilmer dukker opp.

TV finnes jo selvfølgelig fremdeles, og det er fremdeles effektivt å annonsere der, så lag gjerne en versjon som passer til den plattformen også. Hvilke formater man skal bruke reklamefilmen i varierer og det lønner seg å ha flere tilgjengelige formater, som kan brukes på ulike plattformer.

Mange bruker mobiltelefonene sine for å ta inn nye inntrykk og informasjon, handle og kommunisere med hverandre. De forskjellige plattformene som brukes er godt egnet for reklamering. Da vil det lønne seg med undertekster ettersom ikke alle inntar disse plattformene med lyd på telefonene sine.

Hva bør man tenke på når man skal lage reklamefilm?

Hva må man tenke på?

Det finnes også selvfølgelig andre ting man må tenke på, enn at mange har mobilen sin på lydløs. Noen trenger litt assistanse for å få med seg hva som blir sagt, enten på grunn av mangel på språkferdigheter eller hørsels nedsettelser.

Volum, fargebruk og hurtighet i det som aktivt skjer i filmen kan være utfordrende for mange som for eksempel sliter med epilepsi eller lydsensitivitet. Mange sliter med å henge med i alt for rask dramaturgi, og det er altså mange ting som man kan ta forbehold for.

Se litt på hvem din målgruppe er og hvilken plattform de for de meste bruker, og tilpass gjerne innholdet til å være inkluderende og tilrettelagt for så mange av dem som mulig. Det er ikke store grep som skal til for at veldig mange føler seg imøtekommet og kan nyte det du har laget.

Undertekster og muligheten til å skru på spor for teksting for hørselshemmede er et knep man kan bruke for å nå over ganske mange. I tillegg til å gjøre det lettere for hørselshemmede, fører det også til at de som ikke er like sterke i språket filmen vises på, kan forstå hva som skjer.

Liste over hva man må gjøre ift å lage reklamefilm

Reklamefilm redigering og bearbeiding

Reklamefilmer kommer ikke alltid helt naturlig, og krever redigering, klipping for å få det beste fra forskjellige opptak, og lignende arbeid. Hvor mye og hvilke programmer som kreves for de forskjellige avhenger av hvor man skal annonsere og hvilken markedsførings plan man har.

Man kan gå for en humoristisk vri, som blir godt mottatt av de som bruker SoMe og ser på TV. Disse blir gjerne snakket om, og sett om igjen og oppsøkt, som gir en form for gratis omdømme. Andre typer annonser er mer rett på sak og viser frem tilbud, som også fungerer bra om gjort riktig.

Redigeringen avhenger da som sagt av hvordan man vil gå frem og hvilke klipp man eventuelt har filmet. Klipp til det du har, og ha gjerne flere opptak av det samme, i tilfelle noen blir bedre enn andre. Legg til noe musikk eller et lydspor, og til slutt ha gode undertekster.

Det er mange som bare blar og blar i sosiale medier, og ikke har på lyd, da de gjerne også blar når de er ute i offentligheten, i sengen eller bare ikke har behov for å høre hva som egentlig skjer. Noen kan ikke høre så godt, og noen er ikke så flinke i språk. Undertekster fikser alle disse problemene.

Ulike filmer har ulike behov, som krever samarbeid om å lage reklamefilm

Underteksting og behover i SoMe

Forskjellige former for annonsering i SoMe, har forskjellige behov. Alle målgrupper har noen som behøver eller ønsker undertekster av forskjellige grunner. Noen kan ha nedsatt hørsel, ikke være så gode i engelsk eller bare ikke like å ha lyd på mobilen.

Som nevnt over er underteksting et godt verktøy for å sørge for at alle føler seg inkluderte og imøtekommet, og det hjelper deg med å nå et bredere marked. En engelsk annonse med gode undertekster kan brukes for å selge produkter til hele verden, og delta på et globalt marked.

Undertekster lagres i enkle formater og kan lastes opp sammen med videoinnlegg i forskjellige sosiale medier, da plattformene som opererer i dag har godt tilrettelagte verktøy for opplasting og bruk av undertekster. Man kan også ha flere spor, og velge mellom dem enkelt i avspillerne.

Flere versjoner av samme annonse skaper kontinuitet og gir merkevaren din omdømme og skaper tillit og gjenkjennelse. Flere plattformer tillater annonsering, og tillater forskjellig lengde på annonsene. Enkle mobil apper krever kortere filmer, mens andre nettsteder tillater lengre.

Motta hjelp med undertekst til film med eller uten musikk

Vi kan hjelpe med undertekster

Uansett hvilke typer annonser du tenker å lage, eller har laget, kan vi hjelpe deg med å skrive undertekster for dem. Din Undertekst kan skrive undertekster til dine filmer eller snutter, slik at alle kan få ta del i det du annonserer, eller reklamerer for.

Arbeidet med undertekster er tidkrevende og krever presisjon, spesielt når man er uerfaren, men det er givende for alle typer prosjekter. Overlat arbeidet til oss og fokuser på andre aspekter av markedsføringen og annonseringen, uten å tape kvalitet og se vekst i antall inntrykk.

Forskjellige plattformer har som sagt forskjellige valg for opplasting av undertekster, men SRT-filer har blitt en bransjestandard som de store plattformene imøtekommer. Vi leverer helt klare undertekster i SRT-format som lastes opp, f.eks. på YouTube eller Instagram.

Norsk eller engelsk, og med alle forbehold du skulle ønske, for eksempel for hørsels nedsatte, og flere spor. Vi tilpasser arbeidet til dine behov, og jobber sammen med deg så du får det du trenger. Du kan da slappe av og bare laste opp ferdigskrevne undertekst spor sammen med filmene dine.