Hvordan tekste film?

Å tekste film er enkelt, men veldig tidkrevende. Filformatet er noe de fleste har møtt på, altså .SRT og det skrives i ren tekst. Det finnes forskjellig programvare man kan bruke for å skrive dem, men det kan også gjøres rett i for eksempel Notepad eller TextEdit.

Når man tekster film, er det viktig å være nøyaktig, som er det som er krevende, og det som tar tid å perfeksjonere. Teksten må dukke opp til rett tidspunkt og forsvinne igjen på et passende tidspunkt. Det bør ikke være for mange rubrikker med undertekst samtidig, og de må være tydelige.

Det finnes forskjellige alternativer for selve prosessen, blant annet kan man bruke YouTube studio, til å lage undertekster, man kan ta i bruk automatiske undertekster, eller man kan hyre profesjonelle til å gjøre jobben for seg. Sistnevnte er veldig befriende og sparer deg enormt mye tid!

Teksting av film er veldig spennende, og arbeid med visuell oversettelse er noe de fleste kan ha glede av. Man får se på film hele dagen, og arbeide innenfor en veldig spennende bransje, men det tar som sagt veldig mye tid, og er ikke for alle, da man må pause og spille av filmen veldig mye.

Sjekkliste: Hvordan starte en YouTube-kanal steg for steg?

Hva gjør undertekster for en film?

Undertekster gir filmen ditt et løft og gjør at flere kan se den, forstå den og nyte den. Det har blitt såpass standard å ha undertekster tilgjengelig, at når de ikke er det, blir mange fortvilte eller forundret. Det er også vanlig å laste dem ned separat hvis de ikke kommer sammen med filmen.

Mange hørselshemmede er helt avhengige av å kunne lese undertekster mens de ser en film for å skjønne hva som blir sagt, men også andre lyder som vær og mindre ting fra omstendighetene, som dører som åpner seg og kvister som knaser i bakgrunnen. Dette kan også skrives inn i en SRT-fil.

Man virker mer profesjonelle dersom man har undertekster tilgjengelige. Man viser at man har tenkt på alt, og at man ønsker at alle skal kunne ta del i delingen. Det gir altså et løft på mange måter, spesielt hvis man har valgmuligheter i form av flere spor, gjerne på forskjellige språk.

Dette er noe de fleste sider for opplasting av video har som en mulighet, altså språkvalg, og man kan laste opp flere filer, som da kan velges mellom i enkle menyer i avspilleren. Man kan også bruke disse filene i vanlige avspillere for video, og også her velge mellom flere spor.

Automatisk teksting av video

Et alternativ er automatisk teksting. Det finnes mange som tilbyr denne tjenesten, inkludert YouTube, og det funker helt okay, spesielt til korte videoer, og kan bli et godt utgangspunkt for å redigere dem og ferdigstille dem, men til syvende og sist er det alltid best å skrive dem selv.

Automatisk teksting kommer ofte med feil, spesielt i oversettelser, som ofte kan være morsomt, men generelt sett er uønsket, og går litt imot formålet med undertekster, som jo er å skape forståelse. Dette alternativet anbefales derfor ikke, men funker ofte greit nok til for eksempel Snapchat videoer.

Lager man full-lengde filmer, eller mer seriøse videoer for opplastning på nett, lønner det seg med gode undertekster, ettersom jo lenger filmen varer, jo flere feil står man i fare for å få, og man kan virke uprofesjonell eller lat. Det er jo ikke vits, når det finnes god hjelp å få!

Vi kan hjelpe deg!

Din Undertekst vil veldig gjerne hjelpe deg med å skrive dine undertekster! Arbeidet er som sagt veldig tidkrevende, og krever presisjon og tålmodighet. Vi har erfarne visuelle oversettere som elsker å gjøre denne jobben, og som vil jobbe sammen med deg for at du får de undertekstene du ønsker.

Når man tekster for en film, må man tenke på hvem man skal dele med. Har man en engelsk film man skal dele med et norsk publikum, vil det alltid være noen som ikke forstår språket så godt, spesielt når det skjer mye annet, og norske undertekster vil da være til stor hjelp.

Vi kan levere gode, ferdige undertekster på både norsk og engelsk, og både med og uten forbehold om hørselsnedsettelse. Vi kan også jobbe med uferdige undertekster, eller oversette og renske opp i eksisterende undertekster.

Det lønner seg å gjøre dette arbeidet skikkelig, og det er utrolig befriende å ikke måtte bruke tid på selv. Man står da friere til å fokusere på andre deler av produksjonen, og kan slappe av med viten om at undertekstene blir levert godt skrevne, raskt og tilpasset dine behov!