Hvordan tekste video på YouTube?

Flere har begynt å tekste video på YouTube. Det blir mer og mer utbredt ettersom man har større mulighet til å nå et internasjonalt publikum. Mange trenger også undertekster grunnet at de er hørselshemmede.

I en så pass globalisert verden som vi lever i, blir det å bli forstått på flere språk mer og mer viktig. Plattformen YouTube brukes i hele verden, og mange videoer får millioner av treff delt på utallige nasjoner. Det er derfor smart å ha engelske undertekster.

Hørselshemmede har i mange tilfeller behov for undertekster også, for å kunne nyte underholdning eller ta til seg informasjon. Det er derfor normalt å ha et eget spor for undertekster i videoen. Disse vil da inneholde informasjon om lyder og musikk som ellers ikke ville vært med i teksten.

SRT tekstfil for teksting av video på YouTube

Slik kan du legge undertekster på video

For å legge undertekster på video, kan du ta i bruk forskjellige verktøy og metoder. Du kan skrive undertekstene rett på selve filmen, du kan ta i bruk automatisk teksting og andre verktøy diverse nettsteder tilbyr. Eventuelt kan du skrive din egen undertekstfil.

Automatisk teksting fungerer dårlig, og hvis man legger teksten rett på filmen vil man ikke kunne ta den bort. Du kan heller ikke endre den til andre språk. Ved å bruke egne undertekst-filer vil man kunne jobbe bedre og få økt kontroll.

Det vanligste formatet for undertekster er SRT. En SRT-fil vil fortelle videospilleren når teksten skal vises, og hva som skal stå. Helt enkelt. Dette formatet blir gjenkjent av de fleste og er lett å jobbe med. Det kan også redigeres og oversettes til flere språk.

Person som lager SRT-fil på PC til teksting av video på YouTube

Teksting av film krever presisjon

Selv om SRT-filer er lette å jobbe med, krever teksting av film både presisjon og tid. Man må være nøyaktig og presis i timingen av underteksten. Man vil ikke at en linje skal dukke opp for tidlig eller for sent, og alt må synkroniseres perfekt.

Man må også ha tid til å lese alt, og man vil ikke få røpet hendelser ved at teksten dukker opp for tidlig. En annen utfordring som krever en viss presisjon er språk. Noen ganger oppstår det skrivefeil i undertekster – både i oversettelser og videoer som er tekstet på samme språk som lydsporet.

Ettersom SRT-filer er skrevet såpass presist, vil det ta lang tid å lage dem. Man må skrive ned alt som blir sagt. I tilfeller hvor det er nødvendig med tolkning for hørselshemmede må man også ha med ekstra informasjon. Hver gang en undertekst skal dukke opp eller forsvinne vil markeres med et tidsstempel.

SRT-fil for teksting av video på YouTube

Undertekst på YouTube med få klikk

Ved å laste opp en SRT-fil kan man få undertekster på YouTube med få klikk. Selv om nettsiden også tilbyr automatisk teksting, er dette et dårlig alternativ ettersom man ender opp med mange feiltolkninger av det som blir sagt.

I og med at YouTube tillater opplasting av SRT-filer på videoene sine, er det såre enkelt å legge dem til når du først har dem. Filen lastes opp i ettertid og alle videoer – gamle som nye – vil kunne bruke dem. Du kan også endre og fjerne lydspor fra eksisterende videoer.

Undertekst til YouTube video

Motta en gratis test!

Vi i Din Gruppen tilbyr deg en gratis test. Motta SRT-filer for YouTube-video, og se selv hvor enkelt det er. Vi kan levere tekster for eksisterende videoer eller for et prosjekt du har tenkt til å starte. Vi har gode undertekstere og vil gjerne vise deg hvor stort utbytte du kan få.

Målgruppen din vil utvide seg automatisk. Dette fordi flere kan forstå innholdet du publiserer. Enten det er hørselshemmede eller personer med språkvansker, vil alle ha nytte av gode undertekster.

Vi kan levere undertekster både på norsk og engelsk – eller oversette dem imellom. 

Kontakt oss i dag og motta undertekst til YouTube-videoer på kort tid!