Jobbe med filmproduksjon

Er du en kreativ person med stor interesse for film? Om du attpåtil lar deg fascinere mer av prosessene som foregår bak kamera enn det som skjer foran, så er kanskje en karriere innen filmproduksjon noe for deg. 

Har du lyst til å jobbe med filmproduksjon? Da har vi i så fall en gladnyhet til deg – det finnes mange veier til målet, om du ønsker å jobbe med det på heltid.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det å jobbe med filmproduksjon.

Hvem kan jobbe med filmproduksjon?

Hvem kan bli filmregissør?

I 2021 kan hvem som helst bli filmregissør! Generelt sett kan du bli akkurat det du vil, så lenge du bestemmer deg for det og er villig til å legge ned arbeidet som trengs.

Filmregissør er den formelle arbeidstittelen til en som jobber med filmproduksjon. Men en filmregissør er mer enn bare det – det er filmregissøren som har ansvaret for hele prosjektet.

En filmregissør skal ha kontroll på alle aspekter med produksjonen. Vedkommende har med andre ord en finger med i spillet i forbindelse med både forberedelsene, selve filminnspillingen og etterarbeidet som finner sted i etterkant av innspillingen.

Jobbe med filmproduksjon og filmrull

Dette kjennetegnes en filmregissør

Å ha selve ansvaret for produksjonen kan virke skummelt for mange. I noen tilfeller kan det være nok til at folk lar være å satse på en slik karriere, men du trenger ikke å være verdens mester i alt for å få en suksessrik karriere som filmregissør.

Som filmregissør så er kreativitet den viktigste egenskapen. I tillegg må du være i stand til å formidle et budskap på en god måte. En filmproduksjon kan ta utgangspunkt i to fremgangsmåter, enten gjennom filmregissørens egen idé eller så kan man ta utgangspunkt i en annen person arbeid.

Dermed er ikke bare formidling viktig. Du må også være i stand til å forstå et budskap, for så å kunne formidle det gjennom et annet format. Evnen til å samarbeide med andre mennesker er også helt elementær i en slik karriere.

De fleste filmregissører har en uforutsigbar arbeidsdag. Selv om man jobber med en produksjon som strekker seg over flere måneder, så er det vanskelig å forutsi nøyaktig hva som skal skje den dagen. Når du jobber med filmproduksjon bør du like uforutsigbarhet. Samtidig er det en fordel om du trives med teksting av video og annet rutinearbeid.

Jobbe med filmproduksjon gjennom ulike roller

Hvordan blir man filmregissør?

Som vi nevnte innledningsvis, så finnes det mange måter man kan jobbe med filmproduksjon i dagens moderne verden. I tillegg er det slik at du kan begynne med dette i relativt ung alder.

Nå til dags er det mulig å få en liten smakebit på hvordan det er å jobbe med filmproduksjon allerede på videregående skole. Det er også mulig å ta høyere utdanning innen dette faget på et senere tidspunkt i livet, eller ikke å studere i det hele tatt.

Filmproduksjon som jobb

Videregående medier og kommunikasjon

Det er ikke sikkert at du har begynt å reflektere over begrep som «for resten av livet» i en alder av 15 år. Men det er noe du har gjort, og du er nysgjerrig på det å jobbe med filmproduksjon, så kan du søke deg inn på medier og kommunikasjonslinjen på videregående skole.

Dette er en måte å skaffe seg en pekepinn på hvordan en karriere innen dette feltet ville vært. Hvis du attpåtil trives med en litt variert skolehverdag, så er dette definitivt noe du kommer til å trives med.

Medier og kommunikasjon var et yrkesfaglig utdanningsprogram i mange år før det ble fattet et vedtak om at dette utdanningsprogrammet skulle omgjøres til et studieforberedende studieprogram i 2015. Derfor ser nok skolehverdagen litt annerledes ut nå enn den gjorde før.

I tillegg er det viktig å understreke at det er opp til hver enkelt skole hvordan de organiserer undervisningen, så det bør du også tenke på før du velger hvor du vil gå. For å få mest mulig ut av skoletiden, bør du velge en skole med en organisering som du vet du kan trives med.

Å jobbe med filmproduksjon og filmrull

Høyere utdanning i filmproduksjon

Som nevnt så er det ikke sikkert at du har funnet ut av hvilken karriere du ønsker deg i så ung alder. Men det betyr ikke at løpet er kjørt av den grunn!

Det er ikke et krav at man må ha studert medier og kommunikasjon på videregående for å ta høyere utdanning i filmproduksjon. Så lenge man har generell studiekompetanse – som man får etter 3 år på videregående skole – så kan man studere akkurat det man vil. Man kan altså starte helt på nytt!

Med høyere utdanning mener vi å studere på høyskole eller universitet. Flere av Norges høyskoler og universitet tilbyr bachelor- og mastergrader i filmproduksjon. Dermed trenger du bare å finne ut hvilke utdanningsinstitusjoner du kan tenke deg å studere hos og søke i vei!  

Tekste videoklipp under filmproduksjon

Learning by doing

Det er imidlertid ingen selvfølge at skolen er veien å gå for alle. Men det betyr ikke at du ikke vil få en sjanse til å oppfylle drømmen din om å jobbe med filmproduksjon. Filmregissør er nemlig på listen over ubeskyttede yrkestitler.

Når man refererer til en ubeskyttet yrkestittel, så betyr det at man ikke trenger utdanning for å jobbe med det. I stedet kan man ta i bruk metoden som kalles «learning by doing» for rett og slett lære seg faget selv.

Learning by doing handler om å prøve seg frem, gjøre feil og lære av feilene sine. Dette er med andre ord en svært lærerik arbeidsmetode, som vil gi verdifull erfaring som man ikke får ved å velge å sette seg på skolebenken.

Filmproduksjon som jobb

Filmregissøren er sin egen sjef

I dagens moderne verden er det mye snakk om «å være sin egen sjef», og det er noe du får sjansen til som filmregissør. Årsaken til det er at det er svært mange filmregissører som jobber på frilansbasis.

Når man jobber på frilansbasis har mer frihet til å velge selv enn de som er ansatt i en bedrift. I stedet vil du bli spurt om å regissere en film, og hvis du ikke kommer overens med noen i crewet eller føler at filmens budskap ikke appellerer til deg slik som den burde, så trenger du heller ikke å takke ja.

Jobbe med filmproduksjon og undertekst

Filmregissører kan jobbe med andre ting

Enten du har studert filmproduksjon på skolen eller jobbet med det på hobbybasis i en årrekke, så er det ingen regel som sier at du må jobbe med det for resten av livet.

Som filmregissør er det å være kreativ en av de viktigste egenskapene du må ha, og dette er en egenskap som er svært praktisk i flere andre jobber også. Kombiner dette med erfaringene du har opparbeidet seg og bruk det til å selge deg inn på jobbintervju for en annen drømmejobb.

Kontakt Din Undertekst dersom du trenger hjelp med teksting av video!