Jobbe med teksting av film

Vil du jobbe med teksting av film? Her er en gjennomgang av jobben og hva som skal til. Det er en spennende bransje og man vil kunne være med på å nå et større publikum. Store deler av gleden med å skape noe er at folk har forskjellige oppfatninger og meninger, og du kan bidra.

Alle har vært i en situasjon hvor de skulle hatt undertekster, eller undertekstene de har ikke har vært gode nok. Noen legger ekstra godt merke til det, og har behov for dem ettersom de sliter med hørsel eller har lav språkforståelse. Det kan også gjelde dialekter eller utydelige uttalelser.

Undertekstere jobber med dette for å skape bedre teksting på flere filmer, slik at flere kan ha nytte av informasjon som skal deles eller glede av å nyte verkene som er skapt i filmverdenen. Karrieren for deg som elsker å se filmer og som har godt øre for språk og oppfattelse av lyder.

Verden blir i større og større grad globalisert og det blir stadig oftere nødvendig å nå et internasjonalt publikum. Med engelsk som felles språk kan man dele meninger eller inntrykk med folk fra nærmest hele verden. Å jobbe som undertekster eller audiovisuell oversetter, gjør at man bidrar til dette.

Undertekst til video – jobbe med teksting av film?

Audiovisuell oversetter

En Audiovisuell oversetter må gjenfortelle budskapet i tekstform og dokumentere det som blir sagt, men i mange tilfeller også hva som skjer i bakgrunnen eller generelt utover dialogen. Det kan også være oversettelser, både av språk og dialekter innad i norske medier.

En audiovisuell oversetter vil kunne hjelpe hørselshemmede å få med seg nyheter og informasjon som deles via video, og kan delta i å dele meninger. De vil kunne se på filmer som ellers hadde vært helt uforståelige for dem, og det er visse teknikker man kan bruke for å hjelpe med forståelsen.

Det er litt som å tolke, men i skriftform. En synstolkning vil inneholde linjer eller deler av linjer med undertekst som sier noe om lydene i området eller i rommet, for eksempel været eller musikk som spilles og vil hjelpe med å sette seg inn i stemningen som er ment å føle.

 

Filmproduksjon og teksting av film

Fordelene med å jobbe med filmtekster

Fordelene med å jobbe med filmtekster er mange. En variert og lærerik hverdag sørger for at man holder seg motivert og skarp. Man er med på å dele meninger, og sprer informasjon. I et såpass globalisert samfunn som vi lever i, er det alltid noe man vil dele utover landets grenser.

Hvis man jobber med undertekster til sin egen film vil man kunne nå en mye større målgruppe, og flere vil kunne ha nytte av det man har laget. En god film vil kunne deles med flere mennesker, enten det er på grunn av en oversettelse, eller en synstolkning.

Man får en veldig variert hverdag, og får ta inn veldig mye interessant informasjon. Mange gode uttrykk og meninger blir skapt i filmmediet og det å få ta inn den informasjonen som en del av jobben sin er utrolig gøy. Man er med på å skape forståelse og å dele viktige ytringer.

Jobbe med teksting av film

Teksting på ulike språk

Noen vil også trenge en oversettelse, fordi det skal nå et publikum som ikke forstår språket fra det originale videoklippet. Det kan være franske nyheter som skal oversettes til engelsk for å brukes i mediene, eller det kan være et engelsk foredrag for norske elever i skolen.

Det er veldig variert, og man ser det også i norske medier, uten at det er internasjonalt. Norske dialekter som skal brukes i nasjonale medier får ofte undertekster, og norske undertekster er som regel alltid en valgmulighet.

Jobbe med teksting på ulike språk

Jobb som tekster hos oss

Har du lyst til på jobb som tekster hos oss? Vi kan tilby en veldig givende og actionfylt hverdag. Hos oss kan du være med på å dele budskap, og jobbe med noe lærerikt og gøyalt. Globalisering er et tema man ikke kan gå glipp av i disse dager, og blir nesten tatt litt for gitt fordi det er så normalt.

Du kan bidra til at et internasjonalt publikum kan ta inn inntrykk og få med seg informasjon. Ved å oversette undertekster kan flere nasjoner ta del i diskusjoner, og flere kan ha glede av filmer som blir skapt. Det er veldig givende å være med på, og man får mange interessante inntrykk selv.

Vi har et godt og vennlig miljø, og jobber godt sammen og er medgjørlige. Vi vil jobbe sammen med deg for at du skal trives i jobben din hos oss. Som undertekster hos oss får du en variert og spennende hverdag, og du får jobbe i et fagfelt som stadig utvikler seg, og aldri blir kjedelig.