Kamerabevegelser

Spesifikke kamerabevegelser i film kan være virkningsfullt når du ønsker å fremheve ulike følelser eller en spesiell atmosfære. Måten kameraet beveges på er også viktig for at man skal kunne filme objektet eller omgivelsene på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Her er alt du trenger å vite om kamerabevegelser i film!

Forstørrelsesglass: Vi ser nærmere på kamerabevegelser

Hva er kamerabevegelser?

Kamerabevegelser handler om hvordan kameraet beveges mens innspillingen foregår. Mulighetene for å bevege kameraet vil påvirke filmens uttrykk, og er noe av det som bidrar til å gjøre film mer dynamisk enn fotografi.

Bevegelser i bildet kan enten frembringes ved at objektene eller personene som filmes beveger på seg, eller ved at kameraet selv beveges.

Tre personer leser om ulike kamerabevegelser

Ulike kamerabevegelser som ofte brukes i filminnspillinger

Når du skal spille inn en film, finnes det en rekke ulike kamerabevegelser som kan tas i bruk. Hvilken teknikk du velger vil blant annet avhenge av hva slags uttrykk du ønsker å få frem i filmen din.

Vi skal her forklare de mest vanlige kamerabevegelsene som brukes i film, og se nærmere på når de kan være gunstige å ta i bruk.

Skuespiller løper på sett: Kamerabevegelser i ulike settinger

Håndholdt kamera

Håndholdt kamera innebærer at man ikke bruker stativ mens man filmer. Stativ brukes gjerne når man ønsker å gi filmen et profesjonelt preg. Noen ganger kan imidlertid håndholdt kamerafilming gi filmen et spennende eller mer actionfylt preg!

Bruk av håndholdt kamera vil i mange tilfeller gi seeren assosiasjoner til hjemmevideoer eller andre amatørvideoer. Dette fordi videobildet vil påvirkes av skjelvinger og bevegelser i større grad.

Skal du spille inn en skrekkfilm eller andre spenningsscener i en film, kan håndholdt kamera gi ønsket effekt. I skrekkfilmer som «The Blair Witch Project» filmes det med håndholdt kamera, noe som forsterker seerens følelse av at filmen er et «ekte» privat videoklipp.

Håndholdt kamera kan også være effektivt når du ønsker å gi seeren følelsen av at filmens karakterer blir iakttatt av en truende fare som kommer utenifra. Bruk gjerne en skulderrigg når du filmer, da dette gir et dynamisk og samtidig stødig bilde. 

Mann i film som blir filmet med ulike kamerabevegelser

Panorering

Panorering er en vanlig teknikk innen kamerabevegelser, og betyr at kameraet beveges i horisontal retning. Ved hjelp av panorering kan du effektivt gi seeren oversikt over ulike scener.

Teknikken brukes også når man ønsker å følge en karakter, et objekt eller en bevegelse horisontalt.

Sjekkliste: Oversikt over ulike kamerabevegelser i film

Tilting

Av kamerabevegelser brukes også tilting hyppig, og dette innebærer enkelt og greit at kameraet beveger seg vertikalt i forhold til objektet som blir filmet.

Dette er en teknikk som gjerne brukes når det er ønskelig å fremheve en viss høyde, eller dersom man filmer et fenomen som skal «avsløres».

PC som blir filmet med ulike kamerabevegelser

Hva er kjøring i film?

Kjøring er en annen vanlig teknikk innen kamerabevegelser, og innebærer at kameraet beveges til siden, bak- eller fremover mens det er plassert på en skinnetralle.

Dette er en tralle som også kalles for «dolly», og ved hjelp av hjulene lar den kameraet bevege seg stødig i ønsket retning.

Kamerabevegelser gjør filmen mer engasjerende

Kranskudd

I filmbransjen brukes det også en form for kamerabevegelse som heter kranskudd. Dette betyr enkelt og greit at kameraet er festet i tuppen av en kamerakran, slik at det kan beveges fritt i vertikal eller horisontal retning.

Kranskudd kan være nyttig når du ønsker stor bevegelsesfrihet eller skal filme noe fra litt raus høyde.

Blyant som skriver undertekst og manus: Dette er kanskje like viktig som riktige kamerabevegelser

Hva kjennetegner en god spillefilm?

Ved hjelp av riktige kamerabevegelser kan du sørge for å gi filmen din det uttrykket du er på jakt etter. Det er imidlertid mer enn bare gunstig kamerabevegelse som må til for at filmen skal bli best mulig.

Du bør også tenke over annen kamerabruk, som for eksempel bildeutsnittet, perspektivet og hva slags optikk du bruker på kameraet. Lyssetting, lyd og redigering i etterkant er også viktige momenter å ta hensyn til. Man kan for eksempel legge til tøffe CGI-effekter!

Husk på at du bør ha en god story i filmen, og gjerne en spenningskurve dersom det er snakk om en spillefilm.

Skal filmen din nå ut til så mange som mulig, kan det også være kjekt å ha undertekster. Da kan folk nyte filmen din uavhengig av om de kan filmens originalspråk eller ikke. Undertekst vil dessuten bidra til at man kan se på (og forstå) filmen selv om lyden er lav eller avslått.

Motta hjelp med undertekster og lær mer om kamerabevegelser

Trenger du hjelp med undertekst til film?

Dersom du skal spille inn en film er kamerabevegelser viktig å ta hensyn til. Både kranskudd, kjøring, tilting, panorering og håndholdt kamera er ulike teknikker som kan tas i bruk.

Skal filmen bli best mulig, er også lys, lyd, redigering og et godt manuskript en viktig del av arbeidet. Det samme gjelder produksjon av undertekst. Med undertekster kan du forsikre deg om at så mange som mulig får glede av filmproduksjonen din.

Vi i Din Undertekst har lang erfaring med underteksting av film, snutter og serier, og hjelper deg gjerne med subtitles av høy kvalitet.

Kontakt oss i dag for undertekst med rask leveringstid!