Kamerabruk i film

Visste du at kamerabruk i film har mye å si for seeropplevelsen og filmens uttrykk? Bruken av kameraet regnes som en av de mest fundamentale prinsippene innen filmteknikk, og kan skape både spenning og engasjement.

Her vil du lære mer om kamerabruk i film, og hvordan ulik bruk av kameraet kan påvirke filmen din.

Hva menes med kamerabruk i film?

Hva er kamerabruk?

Når vi snakker om kamerabruk i film, snakker vi først og fremst om hvordan kameraet beveges eller vinkles i forhold til objektet/landskapet som filmes. Kamerabruk kan imidlertid også handle om hvorvidt det brukes ulike typer kameralinser eller utsnitt.

Innen kamerabruk er det altså hovedsakelig følgende elementer som tas hensyn til:

 

 • Bildeutsnitt
 • Kameraføring
 • Perspektiv
 • Optikk og linser
Personer som ser på film: Lær mer om kamerabruk i film

Ulik kamerabruk under innspilling av film

Dersom du skal spille inn en film, er det lurt å tenke over filmteknikk før du setter i gang. Filmteknikk omhandler ikke bare lyd, lyssetting og redigering, men også kamerabruk.

La oss se nærmere på de ulike teknikkene som benyttes innen kamerabruk, og hvordan disse kan ha innvirkning på filmens uttrykk.

Samarbeid på filmsett: Kamerabruk i film

Bildeutsnitt

Et bildeutsnitt kan beskrives som avstanden til objektet eller omgivelsene vi ser i bildet, og er et veldig viktig virkemiddel innen film. Her er noen av de mest brukte bildeutsnittene i filmproduksjoner:

 • Ultranært bilde
 • Nærbilde
 • Halvnært bilde
 • Halvtotalt bilde
 • Totalbilde
 • Ultratotalt bilde

Et ultratotalt bilde filmes fra god avstand, slik at seeren får oversikt over objektet (for eksempel en karakter i filmen) og dets omgivelser. Dette utsnittet brukes gjerne når man ønsker å få frem hvordan to objekter beveger seg i forhold til hverandre (f.eks. to biler).

Et totalbilde viser hele karakteren og litt av bakgrunnen, mens et halvnært bilde viser karakteren fra brystet og opp. Sistnevnte er mye brukt både i filmer og TV-serier, da det utsnittet gir seeren et godt inntrykk av karakterens ansiktsuttrykk og følelser.

Nærbilder viser ansiktet enda nærmere, og gir detaljert informasjon om karakterens følelser. Ultranære bilder viser gjerne kun karakterens øyne eller lignende, og sees ofte i filmer når en karakter våkner. Da kan man typisk se at øynene plutselig åpnes eller at pupillene utvides.

Hva er kamerabruk i film?

Kameraføring

Kamerabruk i film handler også om hvordan kameraet føres, altså hvordan det beveges i forhold til karakteren eller objektet. Innen kameraføring benyttes blant annet disse teknikkene hyppig: 

 • Kjøring av kamera på skinner
 • Håndholdt kamera
 • Zooming
 • Vertikal bevegelse og tilting
 • Panorering

Ønsker du for eksempel å gi seeren et inntrykk av at noen nærmer seg en karakter i filmen, kan håndholdt kamera være et godt virkemiddel. Når kameraet er håndholdt blir det mer bevegelse og uro i bildet.

Om du derimot ønsker å følge et objekt med jevn og fin flyt, kan skinner være et godt alternativ.

Med panorering vil kameraet beveges rundt sin egen akse (horisontalt), noe som er gunstig kameraføring når du vil gi et oversiktsbilde.

PC med film: Hvordan lykkes med kamerabruk i film?

Perspektiv

Noe annet som har mye å si innen kamerabruk i film, er perspektivet. Et perspektiv sier noe om hvilken vinkel du filmer et objekt eller et landskap fra. Om du filmer en person i øyehøyde, kalles dette gjerne for normalperspektiv.

Dersom du filmer karakteren eller en bygning nedenfra og opp (froskeperspektiv), vil objektet fremstå som stort og mektig. Filmer du derimot ovenfra og ned, vil objektet fremstå som lite og sårbart. 

Liste over teknikker innen kamerabruk i film

Optikk, linser og filtre

Når det gjelder kamerabruk i film, kan også linser, filtre og optikk ha mye å si. Du kan for eksempel fremheve kontraster, gjøre overganger mykere eller tydeliggjøre enkelte farger.

Det brukes for eksempel ofte spesielle filtre i skrekkfilmer som gir filmen et kaldt eller skummelt preg.

Dokumenter med tips til kamerabruk i film

Tips til deg som skal lage film

Både kamerabruk, lys, lyd og redigering er viktige elementer når du skal produsere en film. Det er imidlertid mer enn dette som skal til for at filmen skal bli fengende og engasjerende for målgruppen din.

Vi kan også nevne at det er viktig å sørge for god dramaturgi og en interessant handling i filmen. Det er essensielt å fange seerens oppmerksomhet tidlig, og på den måten dra vedkommende videre inn i handlingen.

Et annet tips er å bruke undertekst i filmen, da dette gjør at den potensielt kan nå ut til langt flere mennesker. Undertekster kan fås på forskjellige språk, slik at du kan nå ut til seere i hele verden. Du trenger ikke å begrense deg til et norsk publikum!

Undertekst er også kjekt å ha med tanke på at ikke alle seere har like god hørsel. Med undertekst kan også døve og hørselshemmede nyte filmen. Mange synes også at undertekst er fint å ha dersom det er mye bråk i rommet eller om lyden må slås av.

Mann som ser på film: Lær mer om kamerabruk i film

Motta undertekst på 1, 2, 3

Kamerabruk er et av dine fremste virkemidler når filmen skal spilles inn. Ved hjelp av bildeutsnitt, riktig kameraføring, perspektiv og linser, kan du skape det uttrykket du er på jakt etter.

Når filmen er ferdig innspilt er det tid for redigering og etterarbeid. Da kan det blant annet være lurt å lage undertekster til filmen – og gjerne på både norsk og engelsk.

Ønsker du hjelp med produksjon av undertekst? Kontakt Din Undertekst i dag, og motta undertekster av høy kvalitet, raskt og enkelt!