Kinematografi

Kinematografi er helt sentralt innen filmproduksjon, og et bredt fagfelt. Dersom du produserer film, vil du måtte ta hensyn til kinematografiens prinsipper om resultatet skal bli best mulig.

I denne artikkelen kan du lære mer om hva kinematografi er, og få noen gode tips som kan sørge for at filmen din blir en suksess!

Hva er kinematografi?

Kinematografi – en definisjon

Kinematografi kan beskrives som en sentral del av filmproduksjon, og omhandler ulike valgmuligheter som må tas hensyn til når levende bilder skal produseres. Prosessen er både kreativ og gir rom for tolkning, og vil være avgjørende for det endelige resultatet.

Husk at det å produsere video er en artistisk prosess, og det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hvilke kinematografiske valg som er gode og dårlige. Dette vil avhenge helt av hva slags uttrykk du ønsker at videoen din skal skape.

Kinematografi omfatter for eksempel følgende: 

  • Kameraføring og -bevegelser
  • Perspektiv
  • Innstillinger på kameraet og valg av objektiv
  • Bildeutsnitt
  • Lyssetting

 Alle de overnevnte faktorene danner grunnlaget for kinematografi, og vil være med å avgjøre hvordan den endelige filmen blir.

Kinematografi og kameraføring

Kamerabevegelser og -føring

Kameraføring handler om hvordan du beveger filmkameraet under innspillingen. Her kan man skape mange stilige effekter! Du kan blant annet benytte kamerabevegelser som panorering, der et kamera blir rotert om egen akse.

Vi kan også nevne kjøring av kamera, dersom du ønsker en myk og trinnløs bevegelse av kameraet. Her kan bruk av skinner være aktuelt. Det kan også være aktuelt med håndholdt videokamera, dersom du vil skape et mer urolig eller spennende preg i videoen.

Innen kinematografi kan også zooming være aktuelt når det er snakk om kameraføring. Ved å zoome kan du rette fokuset mot noe på en effektiv måte.

Personer jobber med filmproduksjon: Hva er kinematografi?

Valg av perspektiv

Kinematografi handler også om å velge gunstige perspektiver når man spiller inn filmen. Ønsker du for eksempel å filme det som skal være et monster eller en mektig skikkelse, kan froskeperspektiv være et godt valg. Da filmer du objektet nedenfra og opp.

Ønsker du derimot at objektet skal virke lite eller hjelpeløst, kan fugleperspektiv være et godt valg. Du filmer da ovenfra og ned.

Det er også populært med subjektivt perspektiv, der man «filmer gjennom noens øyne». Dette er blant annet vanlig i skrekkfilmer, når seeren skal få inntrykk av at noen betrakter eller overvåker offeret utenfra.

Ellers kan vi nevne normalperspektiv, som er filming fra et normalt perspektiv. Dette vil som regel innebære at kameraet filmer objektet sett fra vanlig øyenhøyde.

Sjekkliste for filmproduksjon: Hva er kinematografi?

Kamerainnstillinger og objektiv

Valg av innstillinger på kameraet vil også ha mye å si for det endelige resultatet. Innen kinematografi er det blant annet viktig å ta hensyn til lukkerhastighet, fokus, blenderåpning, hvitbalanse og lignende.

Du bør også ha fokus på valg av riktig objektiv på kameraet. Med et vidvinkelobjektiv kan du for eksempel filme med et bredere synsfelt. Velger du teleobjektiv kan du filme objekter fra lange avstander.

Det er også mulig å legge filter på objektivet. Dette kan for eksempel gjøre at filmen kan skape et hardere og kaldere uttrykk, noe som er populært i grøsserfilmer. Det finnes imidlertid også filtre som kan skape et varmt, nostalgisk og lunt uttrykk.

Filmproduksjon på PC: Dette er kinematografi

Bildeutsnitt innen kinematografi

Innen kinematografi er det også viktig å ta hensyn til bildeutsnitt. Bildeutsnitt handler om avstanden til objektet man ser på skjermen.

Valg av bildeutsnitt er blant de mest sentrale virkemidlene innen kinematografi. Valg av utsnitt vil ha mye å si for hvordan seeren oppfatter handlingen.

Person jobber med kinematografi

Ultratotalt bildeutsnitt

Ultratotalt bildeutsnitt er blant de mest vanlige formene for bildeutsnitt innen kinematografi. Her er det snakk om å vise objektet som del av noe større. Et eksempel er et overblikkbilde av to cowboyer som rir på hver sin hest på en større gresslette.

Ultratotal er ypperlig når man ønsker å vise ulike objekter og hvordan de beveger seg relativt til hverandre.

Bildeutsnitt innen kinematografi

Totalt og halvtotalt bildeutsnitt

I et totalt bildeutsnitt ser man objektet i sin helhet, samt deler av bakgrunnen. Her kan det for eksempel være snakk om å se et bilde av en cowboy på en hest, med et glimt av gressletten i bakgrunnen.

Dersom cowboyen filmes på litt nærmere hold, slik at vi kun ser halvparten av ham og hestens hode, kalles det for halvtotalt bildeutsnitt.

Nært bildeutsnitt innen kinematografi

Halvnært, nært og ultranært bildeutsnitt

Ser man et objekt forholdsvis nært, som et menneske fra brystet og opp, kan bildeutsnittet kalles halvnært. Dette formatet er fint når man ønsker å vise noens følelser og ansiktsuttrykk.

Med et nært bildeutsnitt kan man forsterke effekten ytterligere. Et nærbilde vil for eksempel si at man kun ser én kroppsdel på skjermen av gangen – som et ansikt eller en hånd.

Med ultranært bildeutsnitt vil bildet på skjermen vise detaljer av et objekt eller en kroppsdel. Det kan for eksempel være snakk om å filme at pupillen i noens øye utvider seg. Dette kan bidra til å forsterke psykologiske eller følelsesmessige uttrykk i filmklippet.

Snakkebobler - teksting av samtale (undertekst) er viktig ved siden av kinematografi

Husk også undertekst til videoen din

Kinematografi er viktig å ta hensyn til når du skal lage en film eller lignende. Men det er også viktig å tenke over hvordan filmen kan forbedres i etterkant. Skal du kunne nå ut til flest mulig, kan for eksempel undertekster være nyttig å ha.

Undertekst gjør at filmens budskap kan formidles til seeren selv om lyden er slått av. Det er også et viktig poeng at du kan nå ut til seere med hørselshemninger.

Glem heller ikke at undertekst gjør det mulig å nå ut til seere som snakker andre språk enn filmens originalspråk. Snakker for eksempel skuespillerne norsk, vil det være vanskelig å nå ut til publikum i andre land uten undertekst.

Her kan du lese mer om minuttprisen for undertekster.

Kinematografi og undertekst går hånd i hånd

Motta undertekst på 1-2-3

Kinematografi er en sentral del av film- og TV-produksjon, og handler om ulike metoder for å sikre klipp eller sekvenser. Her er både bildeutsnitt, kameraføring og valg av objektiver sentralt.

Etter at filmen er spilt inn, er det også viktig å etterbehandle den og tilpasse den. Du vil naturligvis nå ut til flest mulig med filmbudskapet, og da er undertekst veldig nyttig.

Trenger du undertekst til et film- eller TV-prosjekt? Din Undertekst kan levere subtitles av høy kvalitet på 1, 2, 3. Kontakt oss i dag, og motta hjelp!