Hva er en kontrakt ved filmproduksjon?

Har du noen gang sett på en film og lurt på hvor mye arbeid som faktisk ligger bak? Om du har det, så kan vi fortelle deg at det ligger mye arbeid bak de fleste spillefilmer. Dette betyr også at det er behov for en filmkontrakt, slik at arbeidet kan utføres etter en konkret plan. En kontrakt ved filmproduksjon spesifiserer gjerne budsjett og andre faktorer ved produksjonen.

Det å jobbe med en filmproduksjon innebærer mye mer enn opptak og klipping av videomaterialet. Filmproduksjon er en prosess som gjerne strekker seg over flere måneder. Men selv om man bestemmer seg for en tidsramme, så er det ikke alltid at alt går som planlagt.

Enten filmproduksjonen går som den skal eller ikke, så vil det være lurt å ha utformet en kontrakt før man går i gang med arbeidet. Er det første gang du har hørt ordene «kontrakt» og «filmproduksjon» sammen før? Da bør du definitivt lese denne artikkelen!

Her kan du lære mer om det å skrive kontrakt i forbindelse med filmproduksjon. Aller først skal vi definere disse to begrepene hver for seg, før vi går inn på betydningen av dem når de settes sammen.

Filmprodusenter jobber med kontrakt til filmproduksjon på PC

Hva er en filmproduksjon?

Den offisielle definisjonen av begrepet «film» er at film er et audiovisuelt medium. Det er med andre ord et format hvor det formidles et budskap eller fortelles en fortelling ved å bruke levende bilder og lyd. Men en film kan også inneholde grafiske elementer og undertekster.

Noen filmer er korte, mens andre er lange. Og noen havner et sted mellom disse ytterpunktene. Uansett hvor kort eller lang en film er, så er som regel det å produsere film en tidkrevende prosess. Og denne prosessen kalles filmproduksjon.

Arbeid med kontrakt til filmproduksjon

Hva er en kontrakt?

En kontrakt er det samme som en avtale. Avtalen kan være både muntlig og skriftlig, men det er absolutt sistnevnte som er anbefalt. Med en skriftlig avtale har man avtalevilkårene sort på hvitt, noe som gjør det vanskelig for noen av partene å gå tilbake på noe.

Det kan være nødvendig å utforme en kontrakt i flere forskjellige situasjoner, deriblant når man får en ny jobb eller når man skal låne penger i banken. Det kan også være relevant med kontrakt ved en filmproduksjon.

Uansett hvilken av situasjonene ovenfor du befinner deg i, så vil en kontrakt være et nyttig verktøy. En kontrakt inneholder informasjon om hva som vil skje om det skulle oppstå en uforutsett situasjon i forbindelse med det aktuelle gjøremålet.

Når det utformes en kontrakt i forbindelse med filmproduksjon, bør denne blant annet inneholde informasjon om hvordan selve produksjonen skal foregå.

Mann holder kontrakt til filmproduksjon

Derfor bør det lages en kontrakt i forbindelse med filmproduksjon

Når man inngår en avtale, så bør det alltid utformes en kontrakt. Dette er det mange grunner til, og utformingen avhenger av den aktuelle situasjonen.

Filmproduksjoner kan være både små og store, og det er gjerne lengden på filmen som avgjør tidsbruk. Jo lenger filmen er, jo større er produksjonen – og desto vanskeligere blir det å holde styr på hver minste lille detalj. Og det er der kontrakten kommer inn i bildet.

Kontrakten er kanskje til aller mest hjelp for filmregissøren, som ikke trenger å huske hvem som har ansvaret for hva til enhver tid. Om man har utformet en kontrakt, så kan man enkelt sjekke den om man er i tvil om noe.

På en måte kan kontrakten sammenlignes med storyboardet som utformes i planleggingsfasen. Både storyboardet og kontrakten er laget for å gjøre situasjonen mer oversiktlig!

Blyant som brukes til å signere kontrakt ved filmproduksjon

Dette bør kontrakten inneholde

Enhver kontrakt inneholder mye nyttig informasjon, og kontrakten i forbindelse med filmproduksjon er intet unntak. Denne kontrakten inneholder informasjon om de forskjellige avtalene som de involverte partene har blitt enige om i forbindelse med filmproduksjonen.

Om du aldri har utformet en kontrakt i forbindelse med filmproduksjon før, så finnes det en rekke maler på nettet som du kan benytte deg av. Eller, så kan du bare lese videre! Dette bør kontrakten inneholde:

  • Informasjon om hvor mange arbeidere som inngår i produksjonen
  • Spesifikk informasjon hvem som har ansvaret for hva (kamera, lys, lyd, kostyme, sminke, osv.)
  • Hvilket budsjett de involverte har blitt enige om
  • Hva som skjer dersom det blir aktuelt med overtidsarbeid, eller om produksjonen tar lenger tid enn det man først hadde sett for seg
  • Informasjon om hvor mange revisjoner man har blitt enige om
  • Informasjon om leverandører og samarbeidspartnere
Skriving av kontrakt ved filmproduksjon på PC

Kontrakten skal være en trygghet for de involverte

Det er viktig at en kontrakt ved filmproduksjon er så detaljert som overhodet mulig.

Samtidig er det viktig at man finner en fin balanse, slik at kontrakten ikke ender opp med å virke mot sin hensikt.

Om kontrakten får et fryktinngytende preg, så kan det føre til at potensielle ressurser for produksjonen blir skremt og ikke ønsker å ta på seg oppdraget likevel. Og det er selvsagt noe man ønsker å unngå for enhver pris. Kontrakten skal være en trygghet, og ikke skremselspropaganda.

Din Undertekst tar gjerne på seg arbeidet med å lage undertekster til filmen du lager. Kontakt oss i dag for mer info!