Minuttpris for undertekster

Det å ha oversikt over minuttpris for undertekster kan være en fordel dersom du planlegger å bestille subtitles til en video. Da kan du enklere finne ut hva du har råd til, og hvilken tjeneste du bør velge.

Vi skal her se nærmere på minuttpris for undertekster, og forklare nærmere hva som påvirker prisen på undertekst.

Hva er minuttpris for undertekster?

Hva er undertekster?

Før vi går nærmere inn på minuttpris for undertekster, skal vi forklare hva undertekster faktisk er. Dersom du ser på TV eller film, har du ganske sikkert lagt merke til den praktiske teksten som dukker opp på skjermen etter hvert som personene i klippet snakker.

Teksten gir oversikt over hva personene i klippet sier, enten det er oversatt fra et annet språk eller på samme språk som i personene i klippet snakker. Teksten er som regel lokalisert nederst på skjermen, men dette kan variere noe.

Det er veldig vanlig med teksting av spillefilm, men også reklamevideoer, TV-programmer, informasjonsklipp og lignende.

Personer ser på minuttpris for undertekster

Hvorfor trenger du undertekst til videoen din?

Undertekst er et nyttig redskap siden det lar deg nå ut til flere mottakere med innholdet i videoen. Du kan til og med nå ut til mennesker med redusert hørsel.

Og dersom seeren har lyden slått av, vil vedkommende fortsatt kunne tolke innholdet dersom det finnes undertekst. Dette er lurt å ta hensyn til, siden mange foretrekker å ha lyden dempet eller avslått.

Samtidig er undertekst veldig praktisk dersom personene i klippet prater et annet språk enn målgruppen. Det er for eksempel vanlig med norsk undertekst til engelsk film. Du når kort og godt ut til flere dersom videoen har undertekst.

Personer snakker om minuttpris for undertekster

Hvilke faktorer avgjør pris for undertekster?

Det å produsere undertekster manuelt kan være veldig tidkrevende arbeid. Dette skyldes at man må skrive ned det som sies, og samtidig sørge for at teksten legges inn på riktig tidspunkt i videoklippet.

Noen undertekst-byråer kan basere pris for undertekster på antall ord som tekstes inn i videoen, eller tiden det tar å utføre arbeidet. Dette betyr at faktorer som hvor fort personene i klippet snakker, eller vanskelighetsgrad, kan være avgjørende for pris.

Det kan imidlertid være mer oversiktlig for deg som kunde å velge et byrå som kan tilby minuttpris for undertekster. Da har du en spesifikk pris å forholde deg til, og du vet kostnadene på forhånd.

Sjekkliste – hva avgjør minuttpris for undertekster?

Hva er vanlig minuttpris for undertekster?

Minuttpris for undertekster kan variere ganske mye, og vil først og fremst avhenge av hvilket tekstbyrå du benytter deg av. Noen byråer krever flere hundre kroner per minutt, mens andre tar mindre.

Prisen vil blant annet avhenge av hva slags språk videoens lydklipp er på, og hva slags språk selve underteksten skal være på. Et norskspråklig lydklipp med norsk undertekst, vil som regel koste mindre å tekste enn dersom du trenger engelsk undertekst til samme klipp.

Grunnen til dette er at det er noe mer tidkrevende å lage undertekst på et annet språk enn originalspråket i lydklippet, siden underteksteren da må oversette innholdet.

Minuttpris for undertekster vist med snakkebobler

Bestill undertekst – raskt og til en god pris!

Minuttpris for undertekster kan variere en del, og avhenger først og fremst av hvilket tekstbyrå du benytter deg av. Vi i Din Undertekst har lang erfaring med undertekst, og kan bistå med undertekst både på norsk og engelsk.

Som kunde er du naturligvis opptatt av å finne et tekstbyrå som kan leverer tjenester av høy kvalitet til en mest mulig konkurransedyktig pris. Vi kan levere undertekst til en god pris, og innen kort tid. Her er en oversikt over vår minuttpris for undertekster: 

  • Norsk undertekst til norskspråklig lydspor: 100 kr/min
  • Norsk undertekst til engelskspråklig lydspor: 120 kr/min
  • Engelsk undertekst til norskspråklig lydspor: 120 kr/min
  • Engelsk undertekst til engelskspråklig lydspor: 100 kr/min

Dersom du ønsker å bestille undertekst til ditt prosjekt, kan du bestille dette gjennom skjemaet vi har på nettsiden vår.

Kontakt oss i dag om du ønsker raskt og god hjelp med undertekst!