Reallyd

Reallyd kan bidra til at hendelsen i en film blir mer livaktig og spennende, og kan omfatte et bredt spekter av ulike filmlyder. Uten reallyd ville filmen blitt både flat og kjedelig, i de fleste tilfeller.

Vi skal her se nærmere på hva reallyd er, og komme med ulike eksempler. Vi skal også forklare deg hvordan du kan sørge for at alle kan få glede av filmen og de tilhørende lydene. Til og med personer med hørselsproblemer kan tolke lydene med riktige verktøy.

Hva er reallyd?

Hva er reallyd?

Reallyd er den lyden i en film som kan høres av både seere og personene i filmen. Det er altså snakk om lydene som er på lokasjonen der filmen spilles inn, og ikke lyder som legges på i etterkant.

Eksempler på reallyd kan være dialogen mellom skuespillerne, en dør som knirker, støy fra trafikken, fugler som kvitrer eller lignende. Lyden hører altså naturlig hjemme i opptaksmiljøet der filmen spilles inn.

Supermann med effektlyd i film, en motsetning til reallyd

Det motsatte av reallyd er effektlyd

Utenom reallyd, er effektlyd ofte en viktig del av filmen. I motsetning til reallyd – som finnes naturlig på stedet og fanges opp i filmklippet – legges effektlyd på i etterkant. Det er veldig vanlig med effektlyd i for eksempel actionfilmer.

Hører du lyden av en heftig eksplosjon i en film, er det i mange tilfeller snakk om effektlyd. Det samme gjelder om noen får seg en på tygga i film. Da har filmprodusentene i mange tilfeller lagt på en «slålyd», for å forsterke effekten for seeren.

Det er også vanlig med filmmusikk, og dette er et viktig virkemiddel som kan forsterke følelser og atmosfære i en film. En film vil med andre ord inneholder mange ulike typer lyd, som sammen kan gjøre filmen til noe helt unikt.

Personer som ser på film med reallyd

Hvordan formidle reallyd i film til hørselshemmede?

Enten du har laget en film med reallyd eller lyd som legges på i etterkant, er det viktig at du får formidlet innholdet i filmen din til så mange som mulig. Husk at mange som kommer til å se filmen kanskje ikke har særlig god hørsel.

For mennesker som er hørselshemmede eller helt døve, kan det være vanskelig å tolke innholdet på TV og film uten undertekst. Sørg derfor for at du har undertekster tilgjengelig,

Det er mange som lager undertekster som er spesielt tilpasset personer med redusert eller manglende hørsel. Her vil ikke bare dialog og monolog tas med, men også annen reallyd og effektlyd blir beskrevet.

I undertekst for døve vil det gjerne være beskrivelser som «smeller i dør», «dunkelyd på vindu», «fuglene kvitrer» eller lignende. Dette bidrar til at også personer med nedsatt hørsel kan få glede av filmen, på lik linje med alle andre.

Undertekst kan beskrive reallyd for hørselshemmede

Flere fordeler med undertekst

Undertekst kan ikke bare gjøre det enklere å formidle reallyd og annen filmlyd til hørselshemmede. Det er også viktig med undertekst med tanke på å nå ut til seere på flere språk.

Om en film er på tysk, norsk, kinesisk eller nederlandsk, er det først og fremst personer i de respektive landene som vil forstå filmene. Med engelsk undertekst kan du imidlertid nå ut til mennesker i stort sett hele verden.

Med undertekst kan du nå ut til et langt større publikum enn ellers. Husk også på at undertekst kan være nyttig selv for dem som har god hørsel og kan språket. Noen ganger han man nemlig ikke anledning til å ha lyden påslått når man ser på film eller TV.

Bestill undertekst og ha en skriftlig beskrivelse av reallyd

Bestill undertekst her

Reallyd og andre lyder i film bidrar til at budskapet forsterkes. Enten det er snakk om fuglekvitter, dialog eller en dør som knirker, er reallyd en viktig del av filmens formidlingsevne.

Dersom du ønsker å sørge for at filmlyden når ut til så mange som mulig, er undertekster viktig å inkludere. Undertekst kan være en skriftlig representasjon av dialog, monolog eller andre lyder i filmen.

Med undertekst kan folk forstå handlingen selv om de ikke kan originalspråket, eller hvis de ikke hører lyden i filmen. Det å lage undertekst kan imidlertid være tidkrevende og tungvint. Derfor kan det være greit å få hjelp til akkurat dette punktet.

Din Undertekst har effektive tekstere som lager subtitles til film og TV. All undertekst lages manuelt, slik at resultatet blir så presist og bra som overhodet mulig. Kontakt oss i dag for et prisoverslag på undertekster!