SRT-filer Facebook

SRT-filer kan brukes på Facebook for å legge til undertekster. Dette er det mest utbredte formatet for dem, og en fil av denne typen vil være enkel å lage, redigere og laste opp. Undertekster har mange fordeler og vil være med på å skape vekst.

Både norske og engelske undertekster vil være med på å gjøre delingen så mangfoldig som mulig.

Når man ser en video på sosiale medier forventer man i dag at det finnes muligheter for å skru på undertekster. Til og med korte snutter på f.eks. Snapchat vil i stor grad være tekstet i dag.

Undertekster trenger ikke å være vanskelige å lage. Det finnes forskjellige måter å lage dem på. I sosiale medier ser man ofte en valgmulighet for automatisk teksting.

Disse fungerer helt greit, men svikter ofte på andre språk enn engelsk. SRT-filer er det beste valget og skrives fra bunnen.

Teksting sosiale medier

Derfor er undertekster viktige i SoMe

I SoMe er undertekster viktige. Publikummet er såpass stort at man nesten er nødt til å ha dem for at alle skal kunne ta del i eventuelle debatter eller i det hele tatt få med seg hva som blir sagt. Lager man noe for et internasjonalt, flerspråklig eller hørselshemmet publikum vil de være gull verdt.

Engelske undertekster på norske videoer vil åpne for at folk utenfor landets grenser, og rundt omkring i hele verden kan se og forstå det som vises eller sies, men også hjelpe flerspråklige med forståelse.

Hørselshemmede er også en gruppe som er godt tjente med gode undertekster. Undertekster for hørselshemmede vil inneholde all dialog, samt lyder og musikk fra bakgrunnen som kan være veldig viktige for forståelsen av hva som skjer i videoen.

SoMe har blitt hovedplattformen for deling av informasjon og inntrykk, i voksende grad. Flere får med seg nyheter gjennom diverse kanaler da man kan dele informasjon mer kortfattet og raskere enn i lange nyhetsartikler eller reportasjer. Dette gjør også at undertekster i SoMe blir viktigere.

Facebook video

Slik legger du SRT-filer på Facebook-videoer

På Facebook-videoer er det enkelt å legge på SRT-filer, og gi videoen din undertekster. SRT-filer skrives i ren tekst som gjør at det er enkelt å bearbeide dem, og det er lett å lage programvare for det. Dermed finnes det mange forskjellige løsninger for å opprette dem. Et eksempel: SubRip.

Man kan også skrive dem i enkle tekstprogrammer som Notepad på Windows og TextEdit på Mac OS. En linje inneholder tidsstempler for når teksten skal vises og tas bort, mens en annen inneholder selve teksten. Filen lagres med .srt ending og er klar til bruk med en gang.

Selv om man kan ta den i bruk med en gang er det lurt å se gjennom at timingen og formateringen er riktig. Man kan formatere med enkle koder eller ved hjelp av programvare. Igjen, for eksempel, SubRip.

Når man er fornøyd med filen er det bare å laste den opp sammen med videoen. Dette gjøres på samme vis som normalt. Når man laster opp en video på Facebook finner man alternativ for opplasting av SRT-fil sammen med filmen. Den vil da være tilgjengelig som undertekst på videoen.

Undertekst

Motta ett minutt undertekster gratis

Undertekster tar lang tid. Motta ett minutt undertekster gratis og se hvor mye tid du sparer! Detaljer som lyder og hvilke blokker med tekst som vises samtidig, rettskrivning, oversettelse og ikke minst den overordnede timingen vil prege arbeidet og ta lang tid uten erfaring.

Ved å motta hjelp fra våre dedikerte visuelle oversettere, kan du slappe av og fokusere på andre deler av prosjektet. Vi kan levere undertekster på både norsk og engelsk, og ut i fra ditt behov, kan vi også lage egne spor forbeholdt hørselshemmede.

Undertekstene vil bli levert i SRT-format og kan dermed brukes på nesten alle plattformer du velger å dele videoene på. Med gode undertekster vil du merke at du når et bredere publikum. Du vil kunne nå et internasjonalt publikum, og flere vil kunne ta del i eventuelle diskusjoner og debatter.