SRT film

Filtypen SRT blir brukt til å tekste film. Når filmer og medieinntrykk blir delt over hele verden, er det viktig å bli riktig forstått. God dialog kan ofte gås glipp av eller det kan være lyder i bakgrunnen man sliter med å få med seg, hvis man mangler undertekster.

De fleste har kjennskap til eller har iallfall sett filtypen før. Den er standard for opplastning på nett, så man møter ofte filtypen først når man laster ned filmer eller serier.

I denne artikkelen skal vi fortelle litt om formatet, hvordan du lager undertekster i det, og et eksempel på bruk av dem etter de har blitt lagd. Det kan brukes til mye, og er et enkelt og internasjonalt format og du har mye å tjene på å ta det i bruk.

SRT

Hva er SRT?

SRT er en form for undertekster som gjennom såkalt “SubRip” teknologi tolker det som står i en helt enkel tekstfil skrevet i ren tekst og produserer undertekster. Man kan redigere hvordan de skal se ut og hvor de skal stå etc., gjennom programvaren ved samme navn (SubRip).

Formatet ble opprettet for dette programmet som ble laget i Frankrike, men kan også brukes uten å gå gjennom programmet.

Filtypen vil si noe om når undertekster skal vises ved hjelp av tidskoder samt selve teksten. Ettersom formatet er såpass enkelt kan det åpnes, brukes og redigeres av personer med alle grader av forståelse og av alle datasystemer.

SRT-fil

Slik lager du en SRT-fil

Når du lager en SRT-fil vil du hovedsakelig jobbe i enkle tekstredigeringsprogram som Notepad eller TextEdit, men du kan også bearbeide eller jobbe fullkomment i andre programmer med ulike verktøy. Selv om filen er enkelt skrevet, kan man formatere med enkle koder kjent fra HTML.

Et eksempel på en linje i en SRT-fil kan være:
1
00:00:00,000 –> 00:00:00,001
Hei, dette er en undertekst.

Hver blokk med tekst vil være markert med et nummer og med tiden den skal vises slik som vist over, og hver blokk kan inneholde flere linjer med tekst. Med enkel formatering fra HTML kan man endre på utseende eller plasseringen av teksten.

For å formatere teksten kan man bruke disse kodene:

  • <b></b> for tykke bokstaver
  • <i></i> for kursiv
  • <u></u> for understreker
  • X1: X2: Y1: Y2: for plassering
  • <font color=»fargenavn eller #fargekode»></font> for farge på teksten

Disse kodene vil endre hvordan underteksten vises, men er veldig primitive løsninger som programvare kan gjøre for deg uten å måtte stresse med koding osv., som er en noe tungvint måte å jobbe på ettersom formater er såpass enkelt utenom.

Mann som koder SRT-fil

Kode inn SRT-filen i filmen

SRT-filen din kan du kode inn i filmen. Ved å brenne SRT-filen direkte inn i filmen kan du lettere dele den med mindre datakyndige personer og du vil slippe å forholde deg til flere filer selv.

Det finnes mange måter å gjøre dette på, og det finnes nedsider og oppsider med det.

Alt man trenger å gjøre for å bruke en SRT-fil under avspilling i de aller fleste medieavspillere er å legge den i samme mappen som filmen som spilles av.

Dette gjør at det i mange tilfeller kan være unødvendig å kode teksten inn i filmen.

Det kan likevel være nyttig for deling eller opplastning ettersom det bare blir en fil å forholde seg til.

Man har alle opplevd å ha forskjellige versjoner av en fil man skal laste opp, og å ha sendt feil versjon, og dette er noe man må ta i betraktning når man velger å kode SRT-filen inn i filmen.

Undertekst

Motta en gratis test fra oss!

Motta en gratis test fra oss i Din Gruppen! Har du et prosjekt du trenger undertekster til, eller har du undertekster du gjerne skulle hatt oversatt eller tilrettelagt for noen kan vi hjelpe deg.

Vi har gode undertekstere som vil kunne levere både på engelsk og norsk.

Undertekster kan være tidkrevende og krever mye presisjon. Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal starte, og man tenker ofte ikke over hvor lang tid det vil da før man begynner. Erfaring er altså nøkkelen til gode undertekster.

Vi har utarbeidet gode rutiner med tiden og vil kunne jobbe sammen med deg for at du får tilbake et produkt du vil kunne være fornøyd med og du kan stole på at jobben blir gjort mens du eventuelt jobber med noe annet.