SRT-program

Det finnes mange SRT-program. De brukes forskjellig til prosjekter av forskjellig størrelse. Filtypen er enkel å jobbe med og kan dermed skrives i veldig mange forskjellige programmer. Den gjenkjennes av de fleste datamaskiner og kan brukes til veldig mye.

En god SRT-fil vil kunne hjelpe deg med å få din film eller video forstått av flere, og det vil være lettere å redigere og jobbe med den senere.

Det finnes forskjellige ting som må bli tatt forbehold for og forskjellige programmer leverer forskjellige tjenester basert på typen arbeid som kreves.

Ettersom filen kan skrives i enkle tekstprogrammer som Notepad, vil det være opp til de andre egenskapene utover selve SRT-formatet som vil diktere hvilke programmer som passer for deg.

Norsk teksting

Hva er SRT?

Først må man vite hva SRT er for noe. Filtypen dikterer når en undertekst skal vises, når den skal tas bort, og hva som skal stå i hvilken rekkefølge. Filtypen kan lastes opp eller legges ved sammen med videoen eller filmen din i de aller fleste tilfeller.

Filformatet er enkelt å jobbe med og folk flest har møtt på det før, enten i privat eller jobbsammenheng.

Filene kan enkelt redigeres og oversettes når man vet hvordan og får gode rutiner for arbeidet. Selv om det er enkelt å jobbe med kan det ta tid.

Selve oppsettet på en SRT-fil er enkelt, men presist. Nøyaktige tidsmarkeringer for når teksten skal vises og tas bort fra skjermen markert med et nummer på linjen over, og selve teksten på linjen under. Det finnes også verktøy som kan gi deg mer kontroll over underteksten.

Lage norske undertekster

Finn ditt SRT-program

Når du skal finne ditt SRT-program er det viktig å vite hvilke utfordringer man kan komme over.

Har man ingen utfordringer er det bare å åpne Notepad eller TextEdit og ha filmen på siden av og skrive i vei, mens har man ting man må legge til rette for, er det nyttig med litt ekstra hjelp.

En av utfordringene man kan møte er at det er slitsomt å måtte pause og spille av videoen manuelt mens man skriver, og da kan man ønske hurtigknapper som hjelper med dette.

En annen utfordring kan være at man må flytte på underteksten fordi den er i veien for noe viktig.

Det finnes mange programmer for å redigere og lage SRT-filer og undertekster generelt.

Ved å vite hva man trenger, kan man søke seg frem til det programmet som passer best for seg.

SRT-fil video

Slik lager du en SRT-fil

En helt vanlig SRT-fil lager du slik som dette i Notepad eller TextEdit:

1
00:00:00,000 –> 00:00:00,000
Undertekst her

Filen lagres med en .srt ending og denne formateringen gjør at det er lett å lage undertekster.

Det er fremdeles tidkrevende ettersom man må jobbe nøyaktig, og det kan være mange linjer med informasjon eller tekst som skal være med.

Når man lager en SRT-fil må man tenke på timingen og man må være presise. I dialog jobber man ofte med veldig små tidsrom, og det kan være vanskelig å pinpointe tiden så nøyaktig som det kreves. Andre ting som må tilrettelegges for er hørselshemminger eller språkvansker.

Enkelte undertekster inneholder informasjon som seere uten hørselsvansker tar for gitt, som musikk i bakgrunnen eller vær og støy. Disse blir markert med hakeparenteser, i store bokstaver slik som dette:
[TORDEN I BAKGRUNNEN] – [KJØLESKAP SOM LUKKER SEG] – [FUGLEKVITTER].

Undertekst

Vi gir deg 1 minutt med gratis undertekster

Undertekster tar lang tid, og vi gir deg 1 minutt med gratis undertekster. Man må jobbe nøyaktig og presist over lengre perioder, og det tar lang tid å jobbe med undertekster av forskjellige grunner.

Vi kan vise deg hvor nyttige undertekster er, og hvor enkelt det kan være å få dem levert.

Våre undertekstere i Din Gruppen har god erfaring og har jobbet seg inn gode rutiner for denne typen arbeid, og har gode metoder for utførelse som gjør at vi kan levere deg tekster raskt og effektivt.

Du kan slappe av og stole på at undertekstene dine er klare til opplasting.

Vi kan levere SRT-filer skrevet fra bunnen av eller redigere eksisterende filer både på norsk og engelsk, og lagt til rette for hørselshemmede.