Støtte til filmproduksjon

Sitter du inne med en drøm om å produsere den neste storfilmen? Eller kanskje du har en idé til en kreativ kortfilm eller informativ dokumentar? Uansett hvilken type film du ønsker å produsere, vil det alltid være kostnader knyttet til forarbeid, produksjon og etterarbeid. 

Heldigvis trenger du ikke å være bemidlet for å produsere filmer av høy kvalitet i Norge. Vi har nemlig mange støtteordninger som hjelper filmspirer med å sette idéer til verks og produsere storslagne filmer.

Enten det er snakk om underholdning, markedsføring eller kunnskap, finnes det mange støtteordninger å søke på.

Vi har samlet en liste over noen kjente organisasjoner som årlig gir ut støtte til små og store filmproduksjoner. Husk at alle organisasjoner stiller ulike krav til prosjektet, og du bør derfor spesifikt søke på ordninger som passer dine kriterier.

Vi gir deg også noen tips til hva du bør huske på når du søker på en tilskuddsordning.

Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt

NFI jobber blant annet med å støtte utvikling, lansering, produksjon og formidlinger av filmer og serier.

Dette er statens forvaltningsorgan på filmområdet, og de er underlagt Kulturdepartementet. Hos NFI kan du søke om støtte til mange områder knyttet til filmproduksjon: 

  • Utvikling
  • Produksjon
  • Reise
  • Visning og arrangement
  • Lansering og distribusjon
  • Innkjøpsordninger
Norsk film og tv-fond

Norsk Film & TV Fond

Nordiske film- og TV-produksjoner kan søke om støtte fra Nordisk Film og TV Fond.

Her er det et krav om at prosjektet vurderes å ha et stort publikumspotensial i det nordiske markedet, og derfor vektlegges det større produksjoner av høy kvalitet. Du kan søke om støtte til:

  • Spillefilm
  • Tv-fiksjon/serier
  • Dokumentar
Frifond

Frifond

Hos Frifond kan du ønske om støtte til nesten hva som helst. Her er det krav om at aktiviteten skal skje i nærheten av der du bor.

Dette er en støtteordning som streber etter å gi barn og unge muligheten til å drive med det de har lyst til, blant annet filmproduksjon.

For å sende inn en søknad må du opprette en bruker og gruppe på nettstedet til Frifond, og deretter lage en søknad gjennom deres søknadssystem.

Dette er et godt alternativ for unge som er interessert i filmproduksjon – enten alene eller med voksne.

PC-skjerm som viser søkemotor

Bruk Google

Det finnes mange organisasjoner i det offentlige og private som støtter og gir stipend til filmproduksjon. Hver organisasjon vil ha ulike krav, men det finnes muligheter for erfarne reisefører så vel som nybegynnere.

Det lureste du kan gjøre er å gjøre et Google-søk etter muligheter knyttet til ditt nærområde. Mange kommuner støtter lokal filmspirer og har egne ordninger for støtte.

Det finnes et hav av muligheter der ute, alt ettersom hvilken type film du ønsker å produsere og hvor mye støtte du trenger for å fullføre prosjektet.

Søke støtte til filmproduksjon

Slik søker du om støtte til filmproduksjon

Når du har funnet aktuelle organisasjoner, må du begynne å produsere søknaden. Her vil også kravene variere, men det er viktig at du følger retningslinjene til den spesifikke organisasjonen du søker hos.

Mange har egne søkeportaler og skjema som kan fylles ut på nett. 

Dessverre kan du ikke skrive én søknad og sende den samme til mange organisasjoner. For å gi prosjektet ditt de beste forutsetningene, bør du skrive én ny søknad for hvert sted du søker – akkurat som om du skriver en jobbsøknad. 

Vær ekstra nøye med eventuelle tidsfrister og retningslinjer. De aller fleste organisasjoner har en eller flere årlig tidsfrister, og det er viktig at du sender søknaden før denne går ut for å bli vurdert.

Det er også viktig at du inkluderer alt av nødvendig informasjon i søknaden.

Hvis du har utelatt viktig informasjon, er det ikke sikkert at organisasjonen etterspør denne. Da kan du risikere å få avslag på grunnlag av manglende informasjon.

Bruk tid på å sikre at du møter alle kriteriene, både med søknaden og med selve prosjektet. Få gjerne en venn eller et familiemedlem til å gå gjennom søknaden med deg, slik at ingenting blir oversett.

Tilskuddsordning

Søk på flere tilskuddsordninger

Dersom du får avslag på søknaden, betyr ikke dette nødvendigvis at prosjektet ikke møter kravene eller at idéen er dårlig.

Hver tilskuddsordning har en grense for hvor mye de kan gi i støtte, og ganger får de flere søkere enn hva de har anledning til å støtte.

Dersom du ikke fikk støtte første gangen, kan du prøve igjen i neste runde. Enda bedre er det om du søker på flere tilskuddsordninger, slik at du øker sjansene dine.

Norge regionale filmsentre har flere søknadsfrister i året, som regel rundt midten av april, august og oktober.

Undertekster

Undertekster til film er viktig

Når støtten er i boks og filme er ferdig spilt inn, er det én ting mange glemmer – nemlig undertekster.

Mange tenker at undertekster kun er nødvendig dersom handlingen i filmen foregår på et annet språk, men dette stemmer ikke.

God teksting skaper et mye større publikum og gjør filmen tilgjengelig for alle. Med undertekster lar du hørselshemmede få ta del i filmen og du sikrer at alle får med seg hva som blir sagt i hver eneste scene. 

Dialekter og slang kan skape problemer for enkelte aldersgrupper, men med undertekster sikrer du at dette ikke forstyrrer filmopplevelsen.

Det blir enklere for alle å forstå samt tolke innholdet og du sikrer at budskapet til filmen kommer frem på en tydelig måte.

For at undertekstene skal være hensiktsmessige, er det viktig at de blir produsert på rett måte.

Dette skal ikke være en direkte oversetting av det som skjer på skjermen, men en komprimering av teksten samtidig som budskapet beholdes – dette krever erfaring og kunnskap.

Undertekst til film

Få hjelp med undertekst til film

Når underteksten er god, vil ikke publikum legge merke til at de leser dem. De blir en naturlig del av filmen, uten å være forstyrrende eller forvirrende.

Det kreves høy språklig kunnskap og evnen til å fange essensen i scenen for så å overføre denne til komprimert tekst.

Sitter du på en god film som trenger inkluderende undertekster av høy kvalitet? Da kan vi i Din Undertekst hjelpe deg.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Vi gleder oss til å høre om filmprosjektet ditt.