Tekste video på Facebook

Det finnes forskjellige måter å tekste video på Facebook. De forskjellige metodene har både positive og negative sider, og noen stikker seg ut som bedre alternativer. Internasjonale relasjoner er viktigere enn noen gang, og man kan enkelt nå et publikum utover landets grenser med undertekster.

På Facebook vil undertekster være med på å skape forståelse, og man kan dele ytringer og inntrykk med et mye bredere publikum enn ellers. I en internasjonal og digital verden har inntrykk på tvers av landegrensene blitt viktigere, og er med på å skape samhold.

Morsomme snutter vil kunne være morsomme for flere, og nyhetsartikler vil kunne deles med folk fra andre land. Studenter vil kunne ha gleden av å lære av utenlandske professorer, og alle vil være tjent med at videoene deres har undertekster. Norsk undertekst kan for eksempel være nyttig på en forelesning med engelskspråklige forelesere.

Globalisering er et begrep man hører mye om. Undertekster på engelsk – som er språket veldig mange av oss har til felles – har blitt viktig i delingen av meninger og informasjon. Både utenlandske nyheter og underholdning kan forstås av langt fler dersom du velger å tekste en video på Facebook.

Mann jobber med å tekste video på Facebook

Slik kan du tekste video på Facebook

For å tekste video på Facebook, kan du enten laste opp en fil som inneholder undertekstene, skrive dem i Facebook sitt eget verktøy eller ta i bruk automatiske undertekster. Du kan også alltids redigere undertekstene direkte på filmen.

Skriver man tekstene sine selv i verktøyet ved opplasting, vil man være sikker på at teksten blir riktig. Samtidig vil man bruke mye tid, og man er avhengig av at systemene ikke slår seg vrange. Opplastingen må dessuten være synkronisert. Timingen kan være vrien her!

Automatiske undertekster fungerer veldig sjeldent bra, og man risikerer en hel haug med skrivefeil og at oversettelser blir uriktige. Automatisk teksting kan fungere til veldig korte klipp, men da anbefales heller de verktøyene Facebook har tilgjengelig.

Vår foretrukne måte å skrive, lagre og generelt jobbe med undertekster på, er SRT-formatet. En SRT-fil inneholder presis informasjon om når underteksten skal vises og hva som skal stå. Det er et enkelt og lite filformat, og kan legges ved en opplasting på Facebook, eller som en e-mail i andre tilfeller. 

Skap samhold på tvers av landegrenser ved å tekste video på Facebook

Hvorfor er undertekster så viktige?

Undertekster er så viktige fordi de er med på å skape forståelse på tvers av språk. De er også et viktig verktøy ved deling av meninger og i debatter. Forståelse utover sitt eget språk eller sin egen hørselsevne er viktig i et samfunn som vil ha større kommuner og som satser internasjonalt i nesten alle sektorer.

For en person med nedsatt språkforståelse vil undertekster kunne bidra til at vedkommende forstår innholdet som deles. Det er ofte enklere å tolke et språk skriftlig enn muntlig.

Noen sliter også med hørselen og trenger undertekster for å få med seg lokale nyheter, eller for å kunne nyte filmer og annen underholdning. Det finnes egne undertekster som er tilpasset personer som ikke hører alle lyder. Derfor er det vanlig at ikke bare dialog tekstes, men også andre lyder (som latter etc.).

Motta hjelp med å tekste video på Facebook

Motta hjelp til å tekste video på Facebook

Hvis du har et prosjekt, kan det være lurt å motta hjelp til å tekste video på Facebook. Enten du skal informere eller underholde målgruppen din, vil du være lønnet med gode undertekster. Din Gruppen kan levere undertekster fra bunnen av, eller redigere og oversette eksisterende undertekster.

Oversettelser vil gi deg et bredere publikum, og mennesker utover ditt eget lands grenser vil ha glede av å se det du har laget. Vi tilbyr oversettelse fra norsk til engelsk – eller motsatt. Vi kan også skrive engelske tekster til norske videoer – eller omvendt – fra bunnen av.

Din Gruppen vil jobbe sammen med deg for at du skal kunne stille så sterkt som mulig i presentasjonen av din video. Ved å skape forståelse og knytte internasjonale bånd, vokser vi som samfunn. Vi kommer også ett skritt nærmere en mer sammensveiset verden!