Tekste videoklipp

Å tekste videoklipp gir videoklippet et løft, og åpner for at mange fler kan få med seg informasjonen eller nyte underholdningen i klippet. Man er tjent med større rekkevidde, og man er med på å skape gode delingskulturer i mediebransjen.

Gode undertekster kan redde en video. Det betyr ikke at videoen er dårlig, men at videoer i mange tilfeller ikke når det publikummet de har mulighet til. En engelsk oversettelse vil åpne for et internasjonalt marked, og man kan markedsføre videoen eller filmen globalt.

Her vil vi gå gjennom et par alternativ for underteksting, og forklare hvordan de fungerer, og hva som ikke fungerer med dem.

Undertekst

Slik kan du legge undertekster på video

Det finnes mange måter du kan legge undertekster på video. Man kan skrive en SRT-fil som kan legges ved sammen med videoen, man kan skrive dem rett på selve videoen eller man kan ta i bruk automatisk teksting.

De forskjellige metodene har alle oppsider og nedsider. For automatisk teksting og SRT-filer blir disse nevnt naturlig lenger nede, men for tekster redigert rett inn på selve videoen er både oppsiden og nedsiden ganske klar.

Oppsiden med at tekstene er redigert inn som en del av selve videoen er at man ikke står i fare for å ikke ha undertekster. Man kan ikke miste en eventuell fil, og alle versjoner av videoen vil ha dem. Nedsiden er at man ikke kan ta den bort eller endre den. Man må ha en fil for hver versjon.

Undertekst

Hvordan lage SRT-fil?

For å lage SRT-fil må man kun inneha enkle tekstbehandlingsprogrammer som Notepad på Windows eller TextEdit på MacOS.

Undertekster i SRT-format skrives i ren tekst og kan derfor lagres direkte fra disse programmene. Det finnes også andre verktøy man kan ta i bruk, men så simpelt kan det være.

Selve filen er formatert enkelt og kan redigeres like lett i de samme tekstbehandlingsprogrammene.

Det tar likevel lang tid å utføre det originale arbeidet, ettersom man må være presise og det kan være mange linjer med tekst som skal skrives.

Selve filen formateres slik som dette:

1
00:00:00,000 –> 00:00:00,000
Undertekst

Ved å bruke tidsrammene og nummerere sekvensene, blir formatet lett å jobbe med, og lett for dataprogrammer å forstå.

Først hvilket nummer av blokker med undertekst som skal vises, så tiden den skal dukke opp og til når den skal vises, og til slutt selve teksten på linjene under.

Undertekst

Er automatisk teksting av video mulig?

Automatisk teksting av video er mulig, men det er noe problemer, spesielt på norsk. De fleste tjenestene som tilbyr automatisk teksting har dårlige oversettelser, i tillegg til at de sliter med å forstå norsk språk.

Man vil ende opp med en god del oversettelsesfeil, da spesielt kontekst er vanskelig å oversette.

Når oversettelsen til et annet språk er dårlig til å begynne med, blir det enda verre om personene i videoen din snakker det språket og programmet må tolke det du har sagt.

Til veldig korte videoer kan det være et alternativ, ettersom man som regel kan redigere dem i etterkant og fikse småfeil. Til lengre videoer, spesielt norske, eller som skal ha norske undertekster fungerer det dårlig.

Undertekst

Motta en gratis test!

Motta en gratis test av underteksting fra Din Gruppen.

Vi tilbyr å skrive undertekster for deg og din video gratis, for å vise hvor deilig det kan være å slippe å måtte tenke på. Så om du lurer på om det er noe for deg, eller har spørsmål er det bare å kontakte oss.

Vi har gode og erfarne undertekstere som vil kunne hjelpe deg med ditt prosjekt, både på engelsk og på norsk, og med forbehold om hørselshemmede.

Med flere spor for undertekster sørger du for at alle kan ha gleden av å forstå det du har laget.

Vi kan levere hele prosjekter eller deler av det, og jobber også med oversettelser av eksisterende undertekster, samt språkvask og annen redigering du skulle trenge.