Teksting av TV-programmer

De fleste TV-programmer som blir streamet eller vist på TV, blir levert med flere valg for undertekster. I mange tilfeller har man et alternativ som er markert med [CC] som er en type.

Undertekst-spor som er markert slik vil inneholde mer informasjon om lyden i TV-programmet og er ment for dem som ikke helt kan høre lyden, enten grunnet svak hørsel eller mangel på språkforståelse. Her vil man få skrevet lyder som vær og musikk i underteksten.

De valgene som ikke har [CC] vil da anta at seeren kan høre lyden. Her vil for det meste kun dialog bli tekstet. Ved begge typene undertekster vil man kunne velge mellom språk og kunne skru dem av og på. Det er en jungel av valg og det er ikke alltid lett å vite hva som er riktig for sitt klipp.

Teksting på tv

Er teksting på TV bra nok?

I de fleste tilfeller er teksting på TV bra nok. Det betyr ikke at de alltid er det. Man ser mange morsomme oversettelser, enten fordi de direkte er feil oversatt eller fordi de blir direkte oversatt og mister poenget sitt i oversettelsen.

Mange TV-produksjoner skriver sine egne undertekster, mens andre leverer undertekstene sine inn. Det er gjerne de større selskapene som sender inn sine egne, men det trenger ikke å være dyrt eller vanskelig.

Hvis man leverer filmen eller episoden sin sammen med en undertekst vil man garantere at man ikke blir misforstått, og at budskapet ditt blir hørt av målgruppen din. Et filformat som ofte blir brukt er SRT. Alle i bransjen har kjennskap til filtypen og vil kunne jobbe med den.

Tekste klipp

Slik tekster du dine klipp

Når du tekster dine klipp, er det slik du kan jobbe med det. Det tar tid og man må være nøyaktig. Erfaring er i stor grad en faktor. er man uerfaren vil dette ta veldig lang tid. Man skriver en SRT-fil, i et program hvor man kan skrive ren tekst, for eksempel Notepad eller TextEdit.

Her vil man bruke en start-tid og en slutt-tid for å markere når teksten skal vises. På linjene under skrives selve teksten og filen lagres med en .SRT-ending. Selve teksten i filen vil bli seende ut sånn som dette:

1
00:00:00,000 –> 00:00:01,000
Undertekst.

Dette formatet er lett å jobbe med og gjenkjennes av de fleste programmer og PCer. Det kan redigeres uten noen problemer og tar liten plass og kan derfor lett legges ved på en minnepinne eller i en sending over nett. For eksempel vedlagt sammen med videoen i en e-post.

Disse filene er som sagt tidkrevende å skrive, og jo lenger video du skal skrive dem for, jo vanskeligere vil det være å treffe nøyaktig på når tekstene vises. Sammen med erfaring kommer gode rutiner og metoder for å gjøre dette raskere.

Teksting

Vi leverer SRT-filer raskt og knirkefritt

Vi leverer SRT-filer både raskt, og nøyaktig. Våre metoder sørger for at alt går knirkefritt og prosessen vil sørge for at du får det meste ut av produktet ditt. Vi kan levere undertekster for hele episoder eller serier, eller kortere klipp.

Våre undertekstere vil jobbe sammen med deg for at du skal nå ditt publikum. Vi kan levere undertekster både på norsk eller engelsk, med eller uten closed captions. Vi kan også oversette eksisterende undertekster eller renskrive det du allerede har.

Vi jobber som sagt sammen med deg for at ditt budskap skal bli hørt og forstått av de du prøver og nå. Hvis du har et klipp eller en tv-program episode du vil ha undertekster til vil du være tjent med å ta i bruk erfarne undertekstere. Det kan vi i Din Gruppen levere.