Teksting av video på Facebook

Teksting av video på Facebook blir brukt i stadig større grad, og er lettere å utføre nå enn tidligere. Man kan laste opp en SRT-fil som inneholder undertekstene, eller skrive dem direkte inn i et eget verktøy.

Vi lever i et samfunn som i stadig større grad globaliseres. Mangfold og samhold er viktige nøkkelord i de fleste sammenhenger, og det blir viktigere å bli hørt og forstått. Å dele informasjon internasjonalt har aldri vært lettere, og mange av oss kommuniserer på tvers av landegrenser.

SRT er en filtype som inneholder undertekster og som samtidig er enkel å jobbe med. Filformatet er ekstensivt, men også brukervennlig. Erfaring vil ha stor innvirkning på hvordan man kan jobbe nøyaktig og levere på kort tid. Prosessen er tidkrevende, og da spesielt om man er uerfaren.

Undertekster på Facebook kan brukes til alt fra å nå ut til et multikulturelt nabolag eller klasserom. Teksting lar deg også nå ut til et internasjonalt marked eller publikum. Både videoer på norsk og andre språk vil ha god nytte av undertekster. 

SRT undertekst for Facebook

Derfor bør du bruke undertekster på Facebook

Du bør bruke undertekster på Facebook når du skal publisere videoer. I sosiale medier er det lettere å nå et internasjonalt marked enn noen annen plass. Det er enkelt å nå ut til spesifikke målgrupper, og det er ofte nyttig med undertekster i alle tilfeller.

Nyhetsklipp som man vil dele med kollegaer eller venner, videoer laget av et selskap for å informere, videoer for klasserom – alle videoer har nytte av å være tilgjengelige for alle. Noen sliter med språk, andre sliter med hørsel.

Ved å bruke gode undertekster forsikrer du deg om at din målgruppe forstår det du vil formidle, uavhengig av prosjekt. Om du skal presentere en morsom video du har laget for noen med nedsatt hørselsevne, vil undertekster gjøre at også de kan følge med og forstå budskapet.

I norske kontorlandskaper ser vi mye mer kontakt med utenlandske aktører, og videoer skal gjerne deles på tvers av landegrenser. Man blir hørt av et bredere kundemarked, og man stiller sterkere utad.

Undertekst for video på Facebook

Slik lager du undertekster

Når du lager undertekster er det viktig å finne ut av hva som passer din video eller ditt prosjekt best. Det er mange måter å løse de samme problemene på. Hva som er best avhenger av hvorvidt du har en kort eller lang video. Du kan lage tekst i verktøy som nettsteder tilbyr, eller skrive dem i ren tekst.

En filtype som brukes konsekvent og blir gjenkjent i bransjen er SRT. Denne filtypen vil kunne redigeres, lastes opp og brukes av de fleste systemer. Selve filen skrives i ren tekst og i programvare som kommer med de fleste PC-er. Eksempler på dette er Notepad og TextEdit.

Ettersom filen er skrevet i ren tekst, er den enkel å håndtere og formatet den skrives i er enkelt å redigere. Filen bruker nummererte linjer for å vite hva som skal vises og for å naturlig dele opp teksten. Den viser til start- og slutt-tid for visning, og inneholder selve teksten.

Dersom du trenger undertekst til videoen din, anbefaler vi SRT-filer for Facebook. SRT-teksting er enkelt, men tidkrevende. Man må være nøyaktig, og for uerfarne brukere vil dette være vanskelig. For lengre videoer vil man være lønnet med å få god profesjonell hjelp.

SRT film og teksting av video på Facebook

Vi hjelper deg med teksting av video på Facebook

Din Gruppen vil kunne hjelpe deg med teksting av video på Facebook. Vi kan levere SRT-filer til dine prosjekter på både norsk og engelsk. Om du har undertekster fra før kan vi jobbe sammen med deg og få dem oversatt, eller utføre annen redigering.

Vi har erfarne undertekstere som jobber flittig og har utarbeidet gode metoder og rutiner som gjør at prosessen går mye raskere. Du vil kunne slappe av og laste opp dine undertekster i SRT-format direkte på Facebook.

Du vil kunne bli forstått bedre – og av flere. Dine videoer vil nå et bredere publikum og du stiller sterkere på et evig voksende digitalt marked. Informasjon og ytringer du ønsker å dele vil enkelt og greit kunne engasjere flere.

Kontakt oss i dag for gode råd!