Teksting av video

Det er mange fordeler med teksting av video. Man når et bredere publikum og flere vil kunne følge og forstå det du har laget. Det bidrar til å skape et mangfold og vil være positivt for vekst. Mange lokale videoer bør kunne forstås av alle, og en god undertekst vil kunne hjelpe.

I et voksende globalisert samfunn, blir det viktigere og viktigere å nå mange og det kan være vanskeligheter rundt det. Noen sliter med hørselen, andre med å forstå andre språk, og da vil det være nødvendig å ha forståelige undertekster for å få frem sitt budskap.

Her skal vi gå gjennom hvordan du tekster videoene dine, og hva som fungerer og ikke fungerer. Fra å tekste video på Facebook til å skrive sine egne undertekstfiler.

Teksting av video

Slik kan du legge undertekster på video

Det finnes mange måter å legge undertekster på video. Du kan skrive dem selv og legge dem inn som en del av selve filmen, som krever en god del tekniske ferdigheter, eller du kan skrive dem selv som en ekstra fil i for eksempel formatet SRT.

En .SRT fil er et ren tekst filformat som inneholder informasjon om når teksten skal vises, hvor lenge den skal vises og hva som skal stå. Denne blir gjenkjent av de aller fleste videoavspillerne og kan som regel velges i en undertekst sporvelger eller bare bli dratt inn i programmet og aktivert enkelt.

Mange nettsider som tillater opplasting av video, har sine egne tjenester og funksjoner for å legge til og vise undertekster. Her er det viktig å vite hvilke som er nyttige for deg og ditt formål. Noen tilbyr automatisk teksting mens andre tilbyr en egen redigeringstjeneste for undertekster.

Teksting

Fordelen med å tekste video på Facebook

Skal du lage en video på Facebook, vil fordelen med å tekste den være at du vil nå et bredere publikum. Flere vil kunne se det du har laget og forstå budskapet. Vi er mer globaliserte enn noen gang og det å nå folk som snakker andre språk har blitt viktigere enn noen gang.

Vi har landet på Engelsk som felles internasjonalt språk, men også lokalt kan det være nødvendig med undertekster. Enten det er godt skrevet norske tekster for hørselshemmede eller de som lærer norsk, eller det er utenlandske filmer som skal forstås av nordmenn.

På Facebook har man muligheten til å nå hele verden med videoene sine, og det vil være nødvendig med undertekster for å gjøre det. Flere vil kunne ha glede av det du har laget, eller få med seg den informasjonen du prøver å formidle.

Automatisk teksting av video

Fungerer automatisk teksting av video?

Nei, i all hovedsak fungerer automatisk teksting av video ikke. Det blir klumsete og kan føre til store problemer. Vi ser mange tilfeller hvor for eksempel politikere blir tekstet feil og misforstått som følger av dette.

I noen tilfeller, som hvis du driver en mindre YouTube kanal, kan det være en mulighet. Også her vil man likevel dra nytte av å heller bruke litt tid på å gjøre undertekstene sine skikkelig. Det vil føre til mange feil oversettelser og misforståelser.

Når det finnes så mange gode alternativ som de aller fleste kan ta i bruk, er det ikke verdt det å bruke automatisk teksting av video.

Teksting av video

Vi hjelper deg med teksting av film

Gode undertekster vil være med på å heve produktet ditt, og budskapet ditt vil rekke lenger. Man vil bli bedre forstått og slippe misforståelser. Det kan likevel ta ganske lang tid å få det helt riktig, spesielt om man er uerfaren.

Våre undertekstere har god erfaring og vil kunne garantere deg gode undertekster. Vi kan levere i .SRT format som kan brukes til egne visninger eller hjelpe deg med å bruke diverse verktøy og tjenester de forskjellige nettstedene tilbyr.

Vi tilbyr også oversettelse av tekster om du allerede har et produkt med tekster som du vil kunne levere på flere språk. Enten fra norsk til engelsk, eller motsatt.