Teksting av videoklipp

Teksting av både korte og lange videoklipp har blitt veldig vanlig. Man forventer at større filmer og serier skal ha dem, og de fleste nettsidene for opplasting av video har tilrettelagt for at det skal være enkelt å ta i bruk undertekst.

Teknologien utvikler seg veldig raskt, og det har nå blitt en vanesak å se etter en SRT-fil når man laster ned filmer. Også om ved streaming er det vanlig å se etter undertekst.

I et så mangfoldig internasjonalt marked som vi har i dag, er det mange grunner til at man bør tekste videoklipp utover det at folk har blitt vant med at de er der. Eksempler kan være problemer med hørsel, språkforståelse eller vanskelige dialekter.

Teksting av videoklipp

Hvorfor bør du tekste videoklipp?

Så hvorfor bør du egentlig tekste videoklipp? Én grunn er at hørselshemmede i forskjellig grad vil være avhengig av undertekster for å få med seg innholdet i videoer. Og vil man nå et internasjonalt publikum, er engelske undertekster et viktig verktøy.

Man lager ofte et eget spor for hørselshemmede som inkluderer en del ekstra informasjon utover dialogen, som for eksempel bakgrunnslyder som kvister som knekker eller vind som blåser. Dette er et godt alternativ å ha i tillegg til vanlige undertekster.

Skal man nå et internasjonalt publikum eller lage en video for en flerspråklig målgruppe, vil ofte engelske undertekster være et veldig godt verktøy for å sørge for at alle får med seg innholdet. Dette gjelder enten det er snakk om informativt eller underholdene innhold.

Innad i landet kan man også se et behov for undertekster, da enkelte dialekter kan være vanskelige for alle å forstå. Det kan også være forhold som gjør at lyden kan være vanskelig å få med seg i klippet. Da er undertekster gode å ha!

Mann på PC som jobber med teksting av videoklipp i SRT-fil

Slik lager du en SRT-fil

En SRT-fil lager du enkelt på nærmest hvilken som helst datamaskin. Formatet er skrevet i ren tekst og er enkelt å jobbe med. Ren tekst kan skrives og redigeres i programmer alle kjenner til, som for eksempel Notepad eller TextEdit. Men det finnes også mer utvidede programmer – som SubRip.

Formatet filene er skrevet i er ukomplisert, og det er derfor enkelt å redigere i ettertid ettersom alt er markert med tid og et nummer. Et eksempel på en «linje» i SRT-filen kan være:

1
00:00:00,000 –> 00:00:00,001
Underteksting er enkelt!
Ja, ikke sant?

Etter at man har skrevet all teksten man skal ha i dette formatet, markert med når det skal vises og hva som skal stå, kan man formatere ytterligere enten med enkle koder basert på HTML direkte i filen, eller med annen programvare. Men man kan også ta filen i bruk med en gang.

Tekst-streker sentrert på en klapper for film: Teksting av videoklipp

Legg SRT-fil på videoen

Når filen er ferdig er det på tide å legge din SRT-fil på videoen. Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på. Hvordan avhenger av type prosjekt, hvor teksten skal vises eller lastes opp, og hvem som skal se på. Hovedalternativene er å laste opp teksten sammen med videoen, eller å koble dem sammen.

De fleste nettstedene som tillater opplasting av video, har også en valgmulighet for å laste opp SRT-filer som da automatisk vil dukke opp som et alternativ for undertekster i avspilleren på nettstedet.

Et annet alternativ kan være å brenne SRT-filen direkte på videoen, eller spleise dem sammen. Så lenge SRT-filen ligger i samme mappe som videoen, vil den automatisk kunne bli tatt i bruk av de mest brukte medieavspillerne, som for eksempel VLC.

Brenner man tekstene direkte på videoen, vil man kun måtte forholde seg til én fil, men man mister også en del redigeringsmuligheter. Dette vil være et godt alternativ for engangsvisninger, for å forhindre tekniske problemer eller mangel på filer.

Undertekst og teksting av videoklipp

Motta gratis teksting av videoklipp

Din Gruppen inviterer deg til å motta gratis teksting av videoklipp. Underteksting er tidkrevende og krever en stor mengde presisjon. Erfaring og godt utarbeidede rutiner vil gjøre dette enklere, men prosessen vil uansett ta lang tid. Man vil derfor være godt tjent med å få hjelp til å skrive teksten.

Skal man ha mange spor for undertekster vil prosessen ta enormt lang tid, ettersom mye må gjøres helt fra bunnen av hver gang. Ved å få undertekstene levert av oss, vil du kunne forvalte tiden din bedre. Dermed kan du fokusere på andre aspekter av prosjektet!

Våre undertekstere vil jobbe i samråd med deg for å enten ferdigstille et prosjekt, eller skape det fra bunnen av. Vi leverer undertekster både på norsk, engelsk og med forbehold for hørselshemmede. Du vil da sørge for at du når et bredere publikum og at videoen din blir forstått på best mulig måte. Kontakt oss nå, og få undertekst på 1, 2, 3!