Teksting engelsk

Folk fra store deler av verden forstår engelsk, og engelsk teksting spiller derfor en viktig rolle i deling av medier. For å komme inn på et evig voksende globalt marked må man være sikker på at alle forstår det som formidles. Med gode tekster vil du forsikre deg om at du når et bredt, internasjonalt publikum.

Undertekster er ikke vanskelige å lage, men prosessen er tidkrevende. Dette er særlig tilfelle hvis teksten skal skrives på et språk man ikke er helt komfortabel med. Det krever forståelse å klare å oversette dialog satt i konteksten av det som skjer. Er dialogen allerede på engelsk, er det viktig at alle forstår den.

Filtypen SRT er internasjonalt kjent i bransjen, og samtidig lett å bruke. De fleste datasystemer har programmer som kan skrive SRT-filer og redigere dem. I tillegg gjenkjennes filtypen av de fleste videospillerne som brukes av diverse datasystemer.

SRT-filen er liten og kan legges ved en e-post eller sendes over nettet uten problemer. Dette gjør det enklere å dele teksten, som sammen med språkforståelsen er med på å gi deg et bredere publikum. Dine videoer eller filmer vil plutselig kunne ses og forstås av veldig mange flere!

Teksting av engelsk undertekst

Nå et bredere publikum med teksting på engelsk

Ved å ta i bruk teksting på engelsk, vil du nå et bredere publikum, og være sikker på at alle forstår filmen eller videoen din. Dette gjelder for klipp hvor dialogen skjer på andre språk, men også for klipp hvor dialogen skjer på engelsk samtidig som målgruppen ikke forstår engelsk.

Det er lettere å forstå andre språk når de blir lest enn når de blir hørt. Om man lærer et språk, men likevel sliter med å høre hva som blir sagt, vil man ofte forstå dialogen bedre om man får lese den. 

Engelsk undertekst for film vil også være nyttige for norske videoer og filmer. Dette gjelder både i jobbsammenheng og ved deling av videomedier på nettet. Du vil da kunne dele norske innhold med et internasjonalt publikum.

Slik lager du teksting på engelsk

Slik lager du engelske undertekster

Når du lager engelske undertekster, jobber du likt som du ellers ville gjort. Du kan redigere underteksten inn i selve filmen, eller du kan lage en fil som inneholder underteksten. Her stikker filtypen SRT seg ut som en bransjestandard.

SRT-filer brukes internasjonalt og vil kunne brukes på nesten alle PC-er. Filen inneholder informasjon om når og hvor lenge teksten skal vises, og hva som skal stå på skjermen. Filen er skrevet i ren tekst i et program som Notepad, og er lett å redigere.

Selve filene som inneholder undertekstene er små og er lette å dele. Dette gjør at de også er enkle å skrive på andre språk dersom det allerede eksisterer en SRT-fil til prosjektet ditt. Filen kan dermed lett sendes via e-post eller legges ved på en minnepinne.

Teksting på engelsk via PC

Vi leverer teksting på engelsk

Vi leverer teksting på engelsk til alle typer prosjekter. Vi jobber med SRT-filer og har gode metoder for å gjøre prosessen raskere. Det er tidkrevende å skrive gode undertekster, da man må være nøyaktig. Spesielt på engelsk kan det være vanskelig å uttrykke seg med riktig timing.

Våre dyktige undertekstere har god erfaring og språkforståelse. Din Undertekst kan levere undertekster på både norsk og engelsk, og kan også oversette eksisterende undertekster. Sammen kan vi sørge for å heve dine videoer!

I et voksende globalt samfunn er det viktig å skape innhold for mangfoldet. Ved å ha gode undertekster levert i enkle formater, vil du kunne nå et mye bredere publikum og bli forstått av mennesker fra hele verden. Informasjonen du vil dele – eller inntrykkene du vil skape – når enklere frem!