Teksting på Facebook

Teksting på Facebook fungerer ganske likt og har de samme fordelene som teksting av andre videoer. Man har forskjellige valg for hvordan man vil lage og bruke undertekster, og Facebook har egne verktøy som kan brukes for å legge teksten på videoer.

På en internasjonal og sosial plattform som Facebook vil det å nå ut til folk være viktig. Forskjellige grupper med folk vil ha forskjellige utfordringer som undertekster kan løse. For å dele videoer med hele verden bør man tenke engelsk. Og skal man dele videoinnhold med et norsk publikum, må man tenke på alle som ikke forstår norsk eller alle norske dialekter, samt hørselshemmede.

Måten man tekster på endres basert på prosjekt og plattform, men i de fleste tilfeller finnes det enkle løsninger som alle vil kunne lage, redigere og ta i bruk.

Forstørrelsesglass retter fokus på teksting av Facebook video

Slik bedrer undertekster din Facebook-video

Undertekster på din Facebook-video bedrer hele prosjektet. Spesielt på en plattform som er så åpen og global som Facebook, vil det være viktig å bli forstått. Videoformatet har tatt over markedet for informasjonsdeling og underholdning de siste årene, og det er viktig å henge med.

Flere og flere tar i bruk video for å innhente informasjon, og det er lettere å lete utenfor sitt eget lands grenser for å finne relevant innhold. Facebook er en god kanal for denne delingen ettersom man kan bli personlig involvert, og plattformen har gode verktøy for deling og redigering.

Undertekster er med på å skape forståelse blant de som ikke er like gode på språk, eller de som sliter med hørselen. Hørselshemmede vil i stor grad ikke kunne ta del i diskusjoner eller innhente informasjon i videoformat uten undertekster. Det samme vil gjelde for noen som ikke kan språket.

Ved å bruke gode undertekster, tilpasset språk og eventuelt med forskjellige språkvalg og tilpasninger, sørger man for at alle har muligheten til å få glede av videoen man har laget.

Teksting av Facebook videoer bringer folk sammen

Teksting på Facebook trenger ikke være vanskelig

Selv om det kan være tidkrevende trenger ikke teksting på Facebook å være vanskelig. Enkle løsninger for undertekster finnes, og man kan til og med generere dem automatisk. Dette er i hovedsak ikke å anbefale, da det kan føre til at man får feil tolkninger og oversettelser.

SRT-filer er enkle å jobbe med og kan brukes og redigeres av alle. Filtypen er liten og lett å ha med å gjøre, og kan lastes opp sammen med din video på Facebook. Filtypen kan også brennes direkte på filmen slik at man kun har én fil å forholde seg til.

Å brenne teksten inn i filmen kan også være noe upraktisk, da man ikke kan dele bare undertekst-filen til en eksisterende video uten å også sende videoen. Avhengig av hvordan du har gjort det, er det ikke sikkert du vil kunne skru underteksten av.

Få hjelp med teksting av Facebook video - illustrert med håndhilsing

Vi hjelper deg med teksting av Facebook-videoer

Selv om teksting av Facebook-videoer er relativt enkelt, er det også tidkrevende. Hvis du har et langt prosjekt, eller en kortere deadline enn du skulle ønske, kan vi hjelpe deg. Hvis du vil fokusere på annet mindre teknisk arbeid, er hjelp med teksting også praktisk.

Samme hvilken grunn du har, vil profesjonelle undertekstere kunne hjelpe deg med å løfte dine videoer og sørge for at videoen din blir forstått hos så mange som mulig. God delingskultur er viktig, og det er mange hensyn å ta.

Skal man lage mange forskjellige spor, vil det ta enda lengre tid og man må sørge for at sporene samsvarer med hverandre samtidig som de gjengir det som skjer eller blir sagt i videoen. Dette er ikke alltid lett, og gode rutiner og mye erfaring vil være avgjørende for resultatets kvalitet.

Erfaringen og rutinene har vi i Din Undertekst. Arbeidet blir derfor gjort raskt og knirkefritt om du får hjelp av oss. Du kan da slappe av og vite at undertekstene blir levert i god tid. Kontakt oss for mer informasjon!