Teksting for hørselshemmede

Alt digitaliseres, og teksting for hørselshemmede er viktig i en rekke medier – og ikke bare på TV. Deling av informasjon på nettet og på andre digitale flater har blitt mer utbredt, og bør tilpasses et bredt publikum.

Tekstig gjelder også for lyder, og ikke bare dialog. I underholdning ser vi ofte et valg for undertekster laget for hørselshemmede som er merket med [CC]. Disse undertekstene vil gjøre det lettere for noen som sliter med hørselen å følge handlingen. Budskapet vil komme frem på en mye tydeligere måte.

Man når et bredere publikum og man er tjent med at flere vil kunne innta informasjon du vil dele, eller kunne delta i læring som i større grad skjer over nettet. Filmer og andre videoer som skal vises vil kunne bli forstått av en gruppe mennesker som ellers ikke ville hatt gleden av det.

Teksting for hørselshemmede

Undertekst gir bedre rekkevidde

Man når et bredere publikum med god undertekst til video. Dette vil også gi økt rekkevidde når det kommer til å nå målgruppen. Du kan i mange tilfeller treffe et bredere spekter av folk i målgruppen. 

Undertekster vil kort og godt kunne hjelpe deg til å nå ut til flere. De som er hørselshemmede vil kunne forstå det du sier og prøver å formidle. Her kan også lyder og omstendighetene være vanskelige å få med seg når det ikke er lyder. Disse kan skrives ned i undertekstene for å gjøre innholdet mer tilgjengelig.

Seere vil dermed kunne delta i eventuelle debatter og diskusjoner. De vil kunne nyte underholdning på en helt annen måte, og forstå informasjon som formidles. I noen tilfeller er innholdet rettet mot dem, og de vil da kunne få det med seg.

I et samfunn hvor samhold har blitt så viktig, vil gode undertekster som tar hensyn til hørselshemmede være med på å gi dine videoer et løft. Det er viktig at alle får ta del i debatter og deling av ytringer og meninger.

Undertekst til film for hørselshemmede

Vi hjelper til med teksting for hørselshemmede

I Din Gruppen jobber vi med teksting, og vi vil kunne hjelpe deg med teksting for hørselshemmede. Undertekster kan være vanskelige og tidkrevende å jobbe med, spesielt når de trenger å inneholde ekstra informasjon om lyd fra omstendighetene.

Vi vil kunne levere undertekster som lar deg nå et bredere publikum. Vi sørger for at målgruppen din får med seg budskapet. Vi kan også hjelpe deg som allerede har en undertekst, men som vil redigere den slik at den tilpasses hørselshemmede.

Har du mindre videoer du vil dele på nettet, som du gjerne vil at hørselshemmede skal kunne få med seg? Da kan vi lage gode undertekster – på både norsk og engelsk. Nyhetsklipp eller informasjonsdeling blir gjort mye enklere på nettet når man bruker undertekster.

Arbeid med teksting for hørselshemmede på PC

30 % rabatt for teksting rettet mot hørselshemmede

Vi i Din Gruppen har en kampanje med 30 % rabatt for teksting rettet mot hørselshemmede. Vi synes det er viktig å inkludere, og at det å dele informasjon og inntrykk ikke burde ha grenser.

Om du skal formidle informasjon og en del av målgruppen din sliter med hørselen, vil du være tjent med teksting.

Vi tilbyr 30% rabatt på teksting av hele eller deler av prosjekter. Vi kan oversette og tilrettelegge for hørselshemmede. Dette gjør vi ved å legge til teksting som ikke tar forbehold om at seeren kan høre alt som skjer i eksisterende undertekster.

Kontakt oss i dag om du lurer på noe!