Teksting på YouTube

Når det gjelder teksting på YouTube er det ikke lett å vite hvilken retning man bør gå i. Skal man bruke automatisk teksting? Tekste manuelt? I så fall hvordan og hvorfor? Da YouTube er en evig voksende, global plattform lønner det seg fort å bli forstått på mange språk.

Ettersom plattformen vokser, blir også mangfoldet større. Flere hørselshemmede har nå mulighet og glede av å benytte seg av tjenestene YouTube tilbyr. I mange tilfeller kan mangel på teksting føre til at de hørselshemmede må hoppe over videoen din i favør for en annen som er tekstet.

Alle videoer vil dra nytte av å bli forstått av så mange som mulig. Alt fra korte moro-snutter til lengre podkaster og lange filmer fortjener å bli forstått. Teksting vil være et viktig verktøy for å hjelpe å heve dine videoer, og gi dem sjansen til å nå det mangfoldige, globale publikummet som finnes i dag.

Det er mange faktorer som vil være med på å bestemme hva som blir riktig for din video, og her skal prøve å gi litt innblikk i prosessen på et overfladisk og enkelt nivå.

Teksting av film

Teksting av film på YouTube

På YouTube finner man 3 overordnede metoder for å legge til teksting til sine filmer. Man kan laste opp en fil som inneholder ferdige tekster, da som regel en .srt fil. Man kan skrive dem inn manuelt ved hjelp av YouTube sine egne verktøy, eller man kan ta i bruk automatisk teksting.

Avhengig av hvilken type video man laster opp, vil det være forskjellige oppsider og nedsider ved alle valgene. Lager man egne videoer vil man i stor grad måtte skrive undertekstene selv. Laster man derimot opp eksisterende filmer kan det hende man finner disse på nettet.

Den siste muligheten vil da være automatisk teksting. Dette er en tjeneste som lytter til videoen du ser på og prøver å forstå hva som blir sagt. Tjenesten tar i bruk maskinlæring og blir bedre med tiden.

Automatisk teksting

Fungerer automatisk teksting av video?

Per dags dato fungerer automatisk teksting av video veldig dårlig. Selv om det er imponerende hva de får til, bærer hele konseptet et preg av latskap og lav profesjonalitet. Tjenesten sliter ofte med å forstå språk og mennesker som prater utydelig. Dette vil føre til at man kan bli misforstått.

Da hele poenget med undertekster er å bli bedre forstått og å være mer tilgjengelige, er dette lite gunstig. Spesielt for seere som ikke snakker språket eller har hørselsnedsettelser. Hører eller forstår man ikke det som blir sagt, er det også vanskelig å vite at det som står i teksten er feil.

Små kanaler eller kanaler som ikke utøver for profitt kan fremdeles dra nytte av dem, da de som sagt stadig blir bedre. De kan likevel ikke måle seg med gode egne undertekster og vil mest sannsynligvis heller aldri gjøre det. Det vil alltid være rom for misforståelse og direkte feil oversettelser.

Undertekst

Motta hjelp til teksting på YouTube

Istedenfor å ta i bruk automatiske tjenester, få hjelp til teksting på YouTube. Godt skrevne undertekster kan være forskjellen mellom gode og en perfekte videoer. Man vil nå et større publikum og man vil bli betraktet som mer seriøse enn om man ville blitt med automatisk teksting.

Vi kan hjelpe deg med å skrive dine undertekster. Vi har erfaring med formatet og kunnskap som vil gi dine videoer et løft. Våre skribenter kan skrive dine undertekster for deg og dine videoer og du vil kunne slappe av med viten om at det blir gjort skikkelig. Alt du trenger å gjøre er å laste dem opp.