Teksting av spillefilm

Produsenter av spillefilmer tar i bruk teksting i stadig større omfang. Teksting av spillefilm kan hjelpe deg med å nå et mye større publikum, og vil samtidig gi hørselshemmede muligheten til å forstå filmen. Det å jobbe med filmproduksjon innebærer at du har mange baller i luften, og undertekster er i mange tilfeller en av de tyngste ballene.

Det finnes likevel mange grunner til å ta i bruk undertekster, og det er mange måter å lage dem på. SRT-filer blir tatt i bruk av nærmest alle, og kan brukes i fleste avspillingssystemer. Ved å tilpasse eller oversette disse filene vil man sørge for at man når ut til et størst mulig publikum.

I flere og flere tilfeller blir det behov for å legge til rette for internasjonal deling av medier. Det er også viktig å kunne nå ut til hørselshemmede. Teknologien har blitt mer normalisert, og i dag er de fleste vant med å se undertekster. Samtidig globaliseres samfunnet, og behovet for internasjonal forståelse stiger på grunn av dette.

Gjør innhold forståelig for mennesker fra ulike deler av verden med teksting av spillefilm

Teksting av spillefilm sikrer internasjonal rekkevidde

I et globalisert marked vil teksting av spillefilm sikre deg internasjonal rekkevidde. Oversettelser og standardiseringer fører til at målgrupper og personer fra andre nasjoner vil kunne forstå filmen. Engelsk er som regel det første språket man møter som brukes internasjonalt.

Når man tar i bruk engelske tekster sørger man for at filmen kan spilles i veldig mange land, og du gir lokale undertekstere fra disse landene muligheten til å oversette mye enklere. Husk at disse underteksterne som regel må ha en tolk for å kunne oversette norske tekstfiler.

Norske spillefilmer behøver undertekster for å bli forstått utenfor landets grenser. Engelske undertekster på norske filmer sikrer at filmen kan nå et internasjonalt publikum. Man får større rekkevidde med en gang, og mulighetene for videre utvikling åpner seg.

Mann jobber med teksting av spillefilm på PC

Tilpass filmer til døve

Ved å bruke undertekster kan du tilpasse dine filmer for hørselshemmede. Da forsikrer du deg om at enda flere kan nyte og forstå handlingen i filmen, og ikke minst følge dialogen. Uten undertekst ville dette ha vært vanskelig.

Undertekster for hørselshemmede tilpasses ofte med enkle annoteringer i underteksten. Lyder fra omstendighetene vil ofte være skrevet mellom to hakeparenteser, for eksempel slik som dette: [KJØLESKAPSDØREN LUKKES HARDT]. Når ting man ellers tar for gitt ikke kan tolkes på samme måte av alle, er det fint å ha verktøy som kan hjelpe.

Forstørrelsesglass: Se nærmere på hvordan man jobber med teksting av spillefilm

Teksting av spillefilm krever presisjon

Teksting av spillefilm tar tid og krever høy presisjon. Det finnes mange måter å lage undertekster på, og for spillefilmer er det et par metoder som er aktuelle. Ettersom filmene er såpass lange og hvert sekund med film tar flere sekunder å tekste, vil arbeidet med å tekste en spillefilm være tidkrevende.

Det er mange linjer med dialog – og kanskje andre lyder – som skal skrives inn i underteksten. Enten teksten legges direkte på filmen under redigering eller skrives i en SRT-fil, vil man måtte være presis hele tiden mens man jobber. Alle replikker og lyder må skrives ned og vises på riktig tidspunkt.

SRT-filer tilnærmer visningstid i formatet 00:00:00,000 –> 00:00:00,000, og for en spillefilm vil man måtte skrive tusenvis av slike linjer. Linjene med tekst må dukke opp på rett tidspunkt for å ikke gi vekk informasjon for tidlig, og for å få samme effekt av ordene som i handlingen.

Tekstlinjene må ikke overlappe hverandre, og må bli tatt vekk til riktig tid – ned til veldig små tidsenheter. Dette gjør at prosessen tar lang tid om man ikke har erfaring, selv om filformatet i utgangspunktet er enkelt både å jobbe med og redigere.

Person med megafon forteller om tilbud på teksting av spillefilm

Motta ett minutt med gratis teksting av spillefilm

Du kan motta ett minutt med gratis teksting av spillefilm fra oss i Din Gruppen. Undertekster kan være tidkrevende å lage, spesielt om man er uerfaren. Det er derfor lurt å få hjelp av profesjonelle undertekstere og audiovisuelle oversettere.

Ved å motta en prøve på ett minutt, vil du se nytten av gode undertekster og hvordan de lar deg nå ut til flere. Undertekster vil dessuten gi filmen din et mer profesjonelt uttrykk, noe som er verdt å merke seg.

Din Gruppen har gode undertekstere som jobber flittig og nøye for at du skal være fornøyd med sluttproduktet. Ved å ta i bruk gode rutiner og metoder garanterer vi gode resultater som leveres i god tid!