Teksting YouTube film

Teksting av YouTube-film blir vanligere og vanligere, og det finnes mange måter å gjøre det på. På denne internasjonale plattformen kan man nå ut til veldig mange. Med undertekster kan du sikre at du når ut til et så bredt publikum som overhodet mulig.

YouTube har forskjellige verktøy og valgmuligheter for undertekster. SRT-filer er involvert i de fleste av metodene man kan ta i bruk, og er et enkelt format – både å lage, redigere og bruke. Det er imidlertid tidkrevende å jobbe med undertekster, og det kan derfor være lurt å motta hjelp til dette.

Man kan velge mellom forskjellige spor for undertekster i avspilleren på YouTube – enten på nettsiden deres eller i applikasjonen. Skal man skrive flere spor vil arbeidsmengden fort bli veldig stor.

SRT-fil for teksting av YouTube-film

Hvordan tekste en YouTube film?

En YouTube-film tekster du på samme måte som andre videoer, og du har forskjellige valgmuligheter – også her. Du kan legge undertekster direkte på filmen eller laste dem opp sammen med filmen. YouTube tilbyr også automatisk teksting.

Med undertekstene som en del av selve videoen, kan man ikke miste dem og de vil da alltid være en del av filmen. Det betyr også at de ikke kan skrus av. Verktøy som man ellers kan bruke i mediespillere for å skru undertekster av og på, vil ikke fungere her.

Automatisk teksting fungerer helt greit i mange tilfeller, men her vil enkelte feiltolkninger forekomme. Spesielt på norsk og generelt andre språk enn engelsk. Dette vil være mindre viktig i veldig korte videoer og kan redigeres. For lengre filmer blir prosessem keitete og langtrukken.

Ved å laste opp en SRT-fil sammen med videoen sørger man for at tekstene blir riktige, samtidig som man kan bruke flere spor og skru dem av og på. Da kan man også bytte mellom undertekster slik man ønsker.

Jobbe med SRT-fil for teksting av YouTube-film på PC

Hvordan lage en SRT-fil?

Det finnes forskjellige måter å lage en SRT-fil på. Formatet er skrevet i ren tekst og kan dermed lages i de aller fleste datasystemer. Det er også enkelt å formatere ved hjelp av egnet programvare eller i enkle tekstbehandlingsprogrammer som Notepad eller TextEdit.

Måten man skriver en blokk med undertekst på er at man skriver tidspunktet man vil den skal dukke opp og forsvinne, samt selve teksten. Hver blokk vil være nummerert. En blokk kan se slik ut:

1
00:00:00,000 –> 00:00:00,000
Undertekst her

Dette enkle formatet kan utformes videre med enkle HTML-koder for tekst som for eksempel <i></i> for skråstilte bokstaver. Det kan også bearbeides videre i etterkant av annen programvare. Når du har skrevet teksten ferdig i blokker som dette, er det bare å lagre filen med en .srt-ending. Da er den er klar!

Lyspære: Slik lager du SRT-fil for teksting av YouTube film

Legg inn din SRT-fil hos YouTube

Når du har lagret SRT-filen er det bare å legge inn din SRT-fil hos YouTube, enten lastet opp sammen med filmen, eller brent på som nevnt over. I og med at filen kan lastes opp direkte er det veldig enkelt å gjøre.

Under opplastingen av filmen vil man få et valg om å legge til undertekster, og man kan da velge SRT-filen her. Man kan også legge den ved i etterkant ved hjelp av redigeringsverktøyene YouTube tilbyr. Du kan også legge til flere spor som kan velges i en meny under avspilling.

En dame som sitter og jobber med teksting av YouTube film

Motta gratis teksting av YouTube film på ett minutt

Din Undertekst tilbyr gratis teksting av YouTube-film på opptil ett minutt. Arbeidet er tidkrevende, og uten erfaring og utarbeidede rutiner og metoder vil teksting ofte by på en enorm arbeidsmengde. Ved å slippe å bruke tid på tekniske ting som dette, står man friere til å ta del i andre deler av prosessen.

Både norske og engelske undertekster kan leveres i SRT-format, og skulle det være behov for tolkning for hørselshemmede kan vi også fikse dette. Du vil da kunne slappe av med kunnskapen om at filmen din får gode undertekster.

Kontakt oss i dag, og motta undertekst på 1-2-3!