Teksting

Teksting er noe alle er kjent med og er med på å påvirke forståelsen for filmer på kino og reklamevideoer eller i presentasjoner av nye prosjekter, for eksempel. Teksting åpner for internasjonale marked og enkelte er faktisk nødt til å ha tekster for å forstå.

Når det er snakk om teksting og teksting av film spesielt, så snakker vi ofte om å komme inn på et internasjonalt marked ved å tekste til engelsk.

Flere og flere nasjoner lager filmer og serier som blir store, internasjonalt. Dette er fordi de bruker engelske undertekster i tillegg til ulike europeiske.

Mange av disse seriene har også norske undertekster. Norske undertekster er viktige i andre sammenhenger også. Kanskje spesielt på norske filmer og tv programmer.

Nyheter og norske tv programmer bør kunne bli forstått av alle, og undertekster er med på å underbygge dette.

Teksting av film og serier

Teksting av film og serier øker rekkevidden

Når man er bevisst på teksting av film og serier, øker man rekkevidden og får et større publikum. Flere vil kunne forstå og du vil kunne markedsføre deg mye bredere.

Større aktører innenfor strømming har for eksempel hatt stor suksess med å legge ut europeiske serier som har blitt tekstet.

Det er også viktig å tenke på hørselshemmede eller personer med språkvansker som gjerne vil ta del i, og skjønne det de ser på tv.

TV-programmer sendt på norsk TV er ofte tekstet på norsk, men mange har mulighet til å bruke engelske undertekster hvis programmet ikke blir sendt direkte.

Å øke rekkevidden for filmene sine, utgjør er enorm forskjell i forhold til budsjett og annerkjennelse, men også for forståelsen av det du har skapt.

Ved å få andre synsvinkler i tilbakemeldingene, kan du ofte ende opp med et produkt av mye høyere standard i etterfølgende filmer eller serier.

Internasjonalisering

Teksting for internasjonalisering

Internasjonalisering og globalisering er to av hovedgrunnene til at teksting har blitt så viktig når man lager og distribuerer videoer av alle slag.

Enten det er filmer for kino eller strømming, eller informative eller fremvisende videoer for jobb eller andre formål, så er teksting godt å ha med.

Gode engelske tekster, åpner man dørene for et internasjonalt marked. Et marked med mange flere seere, og mange gode nye inntrykk som kan utgis og deles med mange flere.

Verden blir mer globalisert gjennom internett og språkforståelse og deling av medier. Tekster er da viktige.

Å kunne forstå andre kulturer og ta del i dem gjennom språkforståelse, fører til et økende globalisert marked og undertekster for enten norske eller engelske filmer eller videoer er med på å gjøre denne delingen mulig. Det er et godt verktøy for internasjonalisering.

Teksting for hørsel

Teksting for hørselshemmede

Hørselshemmede er i høy grad avhengig av teksting for å kunne forstå hva som skjer. Det finnes egne tekster for hørselshemmede, som tar i betraktning at ikke alle hører hva som skjer når det ikke er dialog. Lyder som vær og ting som knuser eller noe som kommer gående vil her bli tekstet.

Disse tekstene er ofte merket [CC] og tar forbehold for hørselshemmede. Dette kan være fint å ha med hvis man skal dele med et publikum som kan ha problemer med dette.

I TV-sendinger eller filmer og serier er det nærmest nødvendig å ha dem, ettersom at alle da potensielt blir publikum.

Både norske, engelske og andre internasjonale filmer, serier og TV-sendinger bruker denne typen underteksting.

Noen har både med og uten, mens andre har bare med, og de fleste har nok sett dem. Om du strømmer eller ser på TV, vil du kommer over dem. Det er en enkel måte å skape inkludering.

Undertekst

Motta hjelp til å lage undertekster

Har du en film eller en video som du skal dele på et eller annet vis, og trenger hjelp til å lage undertekster, så kan du motta hjelp fra oss til det.

Undertekster av alle slag er tidkrevende, og det finnes god hjelp å få. Våre visuelle oversettere kan levere undertekster av høy kvalitet.

I og med at det er såpass tidkrevende, er det veldig befriende å slippe å tenke på det, ved å la noen andre ta det arbeidet.

Gode oppbygde rutiner og utprøvde metoder gjør det enklere og raskere, og du vil kunne stole på at enderesultatet blir bra, og fokusere på andre aspekter av arbeidet.

Gode undertekster gir deg et bredere publikum, og det er mange hensyn man kan ta i et globalisert og inkluderende samfunn, for å nå enda flere.

Vi kan levere på både norsk og engelsk, med forbehold om hørselshemmede, raskt og med høy kvalitet i fokus. Vi vil hjelpe deg med å nå de du vil.