Transkriberte undertekster

Transkriberte undertekster kan sørge for at innholdet i videoen din når ut til flere seere. Du kan for eksempel nå ut til personer med redusert hørsel, men også personer som ser på filmen uten lyd.

Vi skal her se nærmere på hva transkriberte undertekster er, og når du kan ha bruk for det. Sørg for at innholdet i filmen din når ut til flest mulig!

Hva er transkriberte tekster?

Hva er transkriberte undertekster?

Transkribering handler om å overføre innhold fra lyd- til tekstformat. Transkriberte undertekster er derfor undertekst som er laget med utgangspunkt i lyd (heller enn tekst).

Undertekster kan også lages med utgangspunkt i eksisterende undertekst. I en film med kinesisk lydspor og engelsk tekst, kan man for eksempel lage norsk undertekst basert på den engelske underteksten.

Man kan naturligvis også lage transkriberte undertekster og samtidig oversette innholdet. Dette kan for eksempel gjøres ved at en person som kan både kinesisk og norsk lytter til filmen og lager undertekst på norsk språk.

Transkriberte undertekster laget på PC

Hvorfor trenger du transkriberte undertekster?

Transkriberte undertekster gir deg som regel et pålitelig og godt resultat, siden den som lager underteksten tar utgangspunkt i originallyden.

Dersom en undertekster skal ta utgangspunkt i eksisterende undertekst fordi vedkommende ikke forstår originalspråket, kan underteksten ofte bli av dårligere kvalitet. Dette skyldes at teksteren bare må stole på at den andre underteksten er korrekt oversatt.

Sjekkliste - når trenger du transkriberte undertekster?

Når bør du ha undertekst til film?

Transkriberte undertekster kan være nyttige å ha enten du lager en spillefilm eller en video som skal lastes opp på YouTube-kanalen din. Så lenge du ønsker å nå ut til et størst mulig publikum, bør undertekster inkluderes.

Med undertekst kan du nemlig nå ut til mennesker på tvers av språk og hørselshemninger. Du kan også nå ut til mottakere som ser på videoen uten lyd (noe som er ganske vanlig – for eksempel på Facebook).

 

  • Når du vil nå ut til personer som snakker et annet språk enn filmens originalspråk
  • Når du vil nå ut til personer med nedsatt hørsel
  • Når du vil nå ut til personer som ser på videoen med lyden avslått
Personer som har glede av transkriberte undertekster

Derfor bør du velge manuelt transkriberte undertekster

Det finnes roboter og programvare som tilsynelatende skal kunne transkribere og lage undertekster tekst for deg. De fleste som har testet ut slik programvare, har imidlertid merket at det fungerer relativt dårlig. Resultatet er veldig upålitelig.

Kunstig intelligens som skal tolke hva noen sier og deretter presentere dette i skriftlig format, vil blant annet slite med å forstå ulike dialekter eller slangord. Det er også fort gjort at ord som uttales likt som andre ord blir tolket feil.

Siden feilprosenten ofte er høy, må man gå gjennom underteksten og rette på den. Dette er kanskje like tidkrevende som å lage undertekst manuelt fra bunnen av – om ikke mer. Derfor er det ofte like greit å satse på manuelt transkriberte undertekster fra begynnelsen av.

Med manuelt transkriberte undertekster vil en person gå gjennom lyden i filmen bit for bit, og skrive ned det som blir sagt. Unødvendige pauseord og lignende kan kuttes bort, slik at underteksten blir lett å tolke.

Få hjelp med transkriberte undertekster

Ønsker du å motta hjelp med undertekst?

Transkriberte undertekster er undertekster som er laget med utgangspunkt i filmens lydspor. Dette vil ofte bidra til at underteksten blir mer pålitelig og god, enten innholdet skal oversettes til et annet språk eller ikke.

Dersom du har en film som du ønsker undertekst til, kan Din Undertekst hjelpe deg. Vi lager transkriberte undertekster fra bunnen av, og sørger for at innholdet i videoen din formidles på en god og forståelig måte.

Våre skribenter har lang erfaring med undertekst, og kan levere innholdet raskt og effektivt. Samtidig er vi opptatt av å levere høy kvalitet, slik at resultatet blir så bra som mulig.

Kontakt oss i dag, dersom du ønsker transkriberte undertekster av høy kvalitet!